Tiết 28 Luyện tập về tiếp tuyến

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

LUYỆN TẬP VỀ TIẾP TUYẾN HÌNH HỌC 9 Tiết 27 Giáo viên: Tôn Nữ Bích VânTRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN ĐÀ NẴNG

Slide 2: 

+ Nêu dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. + Vẽ tiếp tuyến của đường tròn (O) đi qua điểm M ngoài (O). Kiểm tra bài cũ

Slide 3: 

Bài 25 SGK/112 a/ Áp dụng tính chất đường kính vuông góc dây cung => M là trung điểm BC, OA và OA ┴ OB => OBAC là hình thoi b/ ∆OBA có BM vừa là đường cao vừa là trung tuyến nên cân tại B => OB =AB, mà OB = OA =R nên:OA = OB = AB do dó ∆OBA đều ∆OBE vuông tại B có BOE = 600 nên là nửa tam giác đều=> OE = 2OB = 2R BE2 = OE2-OB2 = 4R2 – R2 = 3R2 BE= R Tiết 27: LUYỆN TẬP VỀ TIẾP TUYẾN

Slide 4: 

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC, AH đường cao, Vẽ hai đường tròn đường kính BH, CH cắt AB tại điểm thứ hai là M, cắt AC tại điểm thứ hai là N. a/ Chứng minh MN = AH b/ Chứng minh MN là tiếp tuyến của hai đường tròn. Tiết 27: LUYỆN TẬP VỀ TIẾP TUYẾN Bài 1:

Slide 6: 

Cho (O; R), AB đường kính, bán kính OM vuông góc AB, tiếp tuyến tại A cắt tia BM tại S a/ Chứng minh ∆ABS ∽∆OBM. b/ Gọi E là trung điểm của dây BM. Tính số đo độ của các góc ASB, AOE . c/ Chứng tỏ góc BSO < góc ASO . Bài 2:

Slide 7: 

a/ Hai tam giác vuông có chung góc nhọn => ∆ASB ∽∆ OBM

Slide 8: 

Hướng dẫn về nhà: Lý thuyết : Ôn lại tính chất của tiếp tuyến, phương pháp chứng minh tiếp tuyến của đường tròn. Bài tập : Cho nửa đường tròn đường kính AB. Tìm điểm M trên nửa đường tròn sao cho: AH + HM là lớn nhất( H là hình chiếu của M trên AB).

Slide 9: 

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help