On tap chuong I He thuc luong trong tam giac vuong

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Chào mừng quí thầy giáo, cô giáo Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH và Trường THCS LÊ QUANG SUNG về dự giờ với lớp 9/4:

Ch ào mừng quí thầy giáo, cô giáo Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH và Trường THCS LÊ QUANG SUNG về dự giờ với lớp 9/4

Tiết 17:

Tiết 17 ÔN TẬP CHƯƠNG I

I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông:

I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông Bài tập: Cho hình vẽ bên, Hãy viết: Hệ thức liên hệ giữa cạnh huyền, cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.

I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông:

I . Hệ thức lượng trong tam giác vuông b) Hệ thức liên hệ giữa các cạnh góc vuông b, c và đường cao h. c) Hệ thức liên hệ giữa đường cao h và hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền b’ , c’

I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông:

I . Hệ thức lượng trong tam giác vuông d) Hệ thức liên hệ giữa đường cao h và cạnh huyền với hai cạnh góc vuông e) Hệ thức liên hệ giữa hai cạnh góc vuông và cạnh huyền.

I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông:

I . Hệ thức lượng trong tam giác vuông Ta có các hệ thức

Bài tập áp dụng:

Bài tập áp dụng Cho hình vẽ: Hãy tính BH và CH

PowerPoint Presentation:

Bài giải: Áp dụng định lí pitago trong tam giác vuông ABC ta có: BC 2 = AB 2 + AC 2 BC 2 = 36 + 64 = 100 => BC = 10 (cm) Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: AB 2 = BH.BC => BH = AB 2 : BC = 36 : 10 Vậy BH = 3,6 (cm) mà BH + CH = BC => CH = BC – BH = 10 – 3,6 Vậy CH = 6,4 (cm)

II. Tỉ số lượng giác của góc nhọn:

II . Tỉ số lượng giác của góc nhọn Hãy viết công thức tính các tỉ số lượng giác của góc trong hình vẽ bên Hãy viết hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của góc và các tỉ số lượng giác của góc Hãy viết công thức tính các tỉ số lượng giác của góc trong hình vẽ bên Hãy viết hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của góc và các tỉ số lượng giác của góc

II. Tỉ số lượng giác của góc nhọn:

II . Tỉ số lượng giác của góc nhọn sin = cos = tg = cotg =

II. Tỉ số lượng giác của góc nhọn:

II . Tỉ số lượng giác của góc nhọn sin = cos = cos = sin = tg = cotg = cotg = tg =

Như vậy: Nếu hai góc nhọn phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.:

Như vậy: Nếu hai góc nhọn phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Bài tập trắc nghiệm:

Bài tập trắc nghiệm

Điền vào ô trống trong bảng sau:

Điền vào ô trống trong bảng sau Tỉ số lượng giác 30 0 45 0 60 0 sin cos tg cotg

III. Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông:

III. Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Ở hình vẽ bên, hãy nêu các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông: 1. b = a.sinB = a.cosC 2. c = a.sinC = a.cosB 3. b = c.tgB = c.cotgC 4. c = b.tgC = b.cotgB

Bài tập thảo luận nhóm :

Bài tập thảo luận nhóm Giải tam giác ABC vuông tại A biết: a = 10cm; góc C = 30 0 c = 21cm, b = 18cm

Bài giải: câu a:

Bài giải: câu a Vì tam giác ABC vuông tại A nên ta có: => Theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:

Câu b:

Câu b Theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có: Vì tam giác ABC (hai góc phụ nhau) vuông tại A nên ta có:

Câu b:

Câu b Theo hệ thức lượng về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:

Hướng dẫn về nhà: :

Hướng dẫn về nhà: - Nắm vững các hệ thức lượng trong tam giác vuông - Tỉ số lượng giác của tam giác vuông - Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông. - Bài tập về nhà: 33, 34, 35, 36, 37/ 93,94 sgk. - Tiết sau chúng ta ôn tập tiếp - Bài tập khác

Bài tập khác:

Bài tập khác Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 50 cm, AC tạo với AB thành một góc 30 0 . Tìm chu vi và diện tích hình chữ nhật. Hướng dẫn:

authorStream Live Help