Chương I, Bài 4 Hệ thức liên hệ cạnh, góc trong tam giác vuông

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Để dạy bài này, giáo viên tiến hành như những bài dạy PowerPoint ( chú ý khi có dấu hiệu nhấp nháy thì kích chuột vào dấu hiệu đó)

PowerPoint Presentation:

65 0 3m Đặt vấn đề Một chiếc thang dài 3m, cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu để nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn” 65 0 ?

Tiết 11-12: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông:

Tiết 11-12: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Học xong bài này HS biết được : Một số hệ thức về cạnh và góc trong một tam giác vuông Biết áp dụng để giải tam giác vuông Biết vận dụng vào một số bài toán thực tế GHI NHỚ 

Tiết 11-12: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông:

Tiết 11-12: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Học xong bài này HS biết được : Một số hệ thức về cạnh và góc trong một tam giác vuông Biết áp dụng để giải tam giác vuông Biết vận dụng vào một số bài toán thực tế GHI NHỚ 1.Định lí b=a.SinB=a.CosC c=a.SinC=a.CosB b=c.TgB=c.CotgC c=b.TgC=b.CotgB A B C c b a 

Tiết 11-12: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông:

Tiết 11-12: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Học xong bài này HS biết được : Một số hệ thức về cạnh và góc trong một tam giác vuông Biết áp dụng để giải tam giác vuông Biết vận dụng vào một số bài toán thực tế GHI NHỚ 1.Định lí b=a.SinB=a.CosC c=a.SinC=a.CosB b=c.TgB=c.CotgC c=b.TgC=b.CotgB A B C c b a  2.Giải tam giác vuông: Giải tam giác vuông là tìm các yếu tố góc và cạnh chưa biết của nó ( khi biết hai yếu tố có cạnh, có goc nhọn)

Tiết 11-12: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông:

Tiết 11-12: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Học xong bài này HS biết được : Một số hệ thức về cạnh và góc trong một tam giác vuông Biết áp dụng để giải tam giác vuông Biết vận dụng vào một số bài toán thực tế GHI NHỚ 1.Định lí b=a.SinB=a.CosC c=a.SinC=a.CosB b=c.TgB=c.CotgC c=b.TgC=b.CotgB A B C c b a  2.Giải tam giác vuông: Giải tam giác vuông là tìm các yếu tố góc và cạnh chưa biết của nó ( khi biết hai yếu tố có cạnh)

Tiết 11-12: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông:

Tiết 11-12: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Học xong bài này HS biết được : Một số hệ thức về cạnh và góc trong một tam giác vuông Biết áp dụng để giải tam giác vuông Biết vận dụng vào một số bài toán thực tế GHI NHỚ 1.Định lí b=a.SinB=a.CosC c=a.SinC=a.CosB b=c.TgB=c.CotgC c=b.TgC=b.CotgB A B C c b a  2.Giải tam giác vuông: Giải tam giác vuông là tìm các yếu tố góc và cạnh chưa biết của nó ( khi biết hai yếu tố có cạnh)

1.Các hệ thức:

1.Các hệ thức Học sinh thực hiện ?1 A B C c b a - Viết các tỉ số lượng giác của góc B và góc C

1.Các hệ thức:

1.Các hệ thức Học sinh thực hiện ?1 A B C c b a - Viết các tỉ số lượng giác của góc B và góc C - Tính mỗi cạnh góc vuông theo cạnh huyền và các tỉ số lượng giác của góc B và góc C

1.Các hệ thức:

1.Các hệ thức Học sinh thực hiện ?1 A B C c b a - Viết các tỉ số lượng giác của góc B và góc C - Tính mỗi cạnh góc vuông theo cạnh huyền và các tỉ số lượng giác của góc B và góc C - Tính mỗi cạnh góc vuông theo cạnh góc vuông còn lại và các tỉ số lượng giác của góc B và góc C

PowerPoint Presentation:

A B C c b a

PowerPoint Presentation:

A B C c b a

PowerPoint Presentation:

A B C c b a

Từ đó hãy rút ra định lí về quan hệ giữa mỗi cạnh góc vuông với các tỉ số lượng giác của góc nhọn trong một tam giác vuông ?:

Từ đó hãy rút ra định lí về quan hệ giữa mỗi cạnh góc vuông với các tỉ số lượng giác của góc nhọn trong một tam giác vuông ?

Định lí:

Định lí Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng: a) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc cạnh huyền nhân với côsin góc kề b) Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề

2.Giải tam giác vuông:

2.Giải tam giác vuông Khái niệm về giải tam giác vuông (Học sinh đọc sách giáo khoa và cho biết giải tam giác vuông là gì ?)

PowerPoint Presentation:

Học sinh nghiên cứu ví dụ 3 và 4 trong sách giáo khoa và hoạt động nhóm bài tập 27 trên giấy trong ( Tổ 1 làm 27a ; Tổ 2 làm 27b ; Tổ 3 làm 27c; Tổ 4 làm 27d )

PowerPoint Presentation:

A B C b=10 30 0 27a c a

PowerPoint Presentation:

A B C b 45 0 C=10 a 27b

PowerPoint Presentation:

A C B c 35 0 b a=20 27c

PowerPoint Presentation:

A B C b=21 C=18 a 27d

Tiết 12:

Tiết 12 Kiểm tra bài cũ Viết các hệ thức tính cạnh góc vuông liên quan đến cạnh huyền Áp dụng giải tam giác vuông sau: 23 40 0 A B C

PowerPoint Presentation:

A B C b c a 23 40 0 A B C

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Viết các hệ thức tính cạnh góc vuông liên quan đến cạnh góc vuông kia Áp dụng giải tam giác vuông sau: 43 0 A B C 15

PowerPoint Presentation:

A B C b c a 43 0 A B C 15

Vận dụng giải một số bài toán thực tế:

Vận dụng giải một số bài toán thực tế Học sinh đọc ví dụ 1 trong sách giáo khoa và ví dụ 2 để giải quyết được bài toán đặt ra đầu bài học

PowerPoint Presentation:

65 0 3m L=3.Cos65 0 =1,27 Đặt chân thang cách chân tường khoảng 1,27m (là khoảng cách an toàn)

Học sinh thực hiện B.26 vào vở:

Học sinh thực hiện B.26 vào vở 34 0 86m h= 86.tg 34 0 =86.0,6745 h=58,008(m)

Học sinh hoạt động nhóm bài 28 trên giấy trong:

Học sinh hoạt động nhóm bài 28 trên giấy trong 4m 7m

Công việc ở nhà:

Công việc ở nhà Học thuộc định lí liên hệ cạnh và góc nhọn trong tam giác vuông và làm ?2,?3 Soạn phần luyện tập trang 89

authorStream Live Help