Chương IV Bài 7 Hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

B. HÌNH CHÓP ĐỀU BÀI 7: HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

PowerPoint Presentation:

I. HÌNH CHÓP: Hs quan sát mô hình một hình chóp và nghe Gv giới thiệu - Hình chóp có một đáy là đa giác, các mặt bên là các tam giác có chung một đỉnh. Đỉnh chung này gọi là đỉnh của hình chóp

PowerPoint Presentation:

- Hỏi : Em thấy hình chóp khác hình lăng trụ đứng thế nào ? Đ/a: hình chóp chỉ có một mặt đáy, hình lăng trụ đứng có hai mặt đáy bằng nhau, nằm trên hai mặt phẳng song song. + Các mặt bên của hình chóp là các tam giác, các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình chữ nhật + Các cạnh bên của hình chóp cắt nhau tại đỉnh của hình chóp. Các cạnh bên của hình lăng trụ song song và bằng nhau.

PowerPoint Presentation:

Đỉnh H Mặt đáy Cạnh đáy Cạnh bên Mặt bên S Đường cao D A C B HÌNH CHÓP :

PowerPoint Presentation:

- Đọc tên các đỉnh, các cạnh bên, các cạnh đáy, mặt đáy, mặt bên, đường cao của hình chóp ? - Đ/a: Đỉnh: S + Các cạnh bên: SA, SB, SC, SD + Các cạnh đáy: AB, BC, CD, DA + Các mặt bên: SAB, SBC, SCD, SDA + Mặt đáy: ABCD + Đường cao: SH - Giới thiệu cách ký hiệu và gọi tên hình chóp theo đa giác đáy: Hình chóp tứ giác ABCD. Ký hiệu: S.ABCD

PowerPoint Presentation:

I. HÌNH CHÓP ĐỀU: - Giới thiệu hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là đa giác đều, các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh - HS quan sát mô hình hình chóp tứ giác đều, hình chóp tam giác đều và yêu cầu HS cho nhận xét ? - Nhận xét : + Hình chóp tứ giác đều: có mặt đáy là hình vuông, các mặt bên là các tam giác cân + Hình chóp tam giác đều: có mặt đáy là tam giác đều, các mặt bên là các tam giác cân

PowerPoint Presentation:

A D H B C I Trung đoạn S HÌNH CHÓP ĐỀU :

PowerPoint Presentation:

KIM TỰ THÁP Ở AI CẬP

PowerPoint Presentation:

- Cách vẽ một hình chóp tứ giác đều : Đáy là hình vuông ( trong không gian vẽ thành hình bình hành) Vẽ hai đường chéo mặt đáy và từ giao điểm này vẽ đường cao hình chóp Trên đường cao, đặt đỉnh S và nối S với các đỉnh của hình vuông đáy Gọi I là trung điểm của BC suy ra SI vuông góc BC. SI gọi là trung đoạn của hình chóp - Hỏi : Trung đoạn của hình chóp có vuông góc với mặt phẳng đáy không ? - Đ/a: Trung đoạn của hình chóp không vuông góc với mặt phẳng đáy , chỉ vuông góc với cạnh đáy của hình chóp.

PowerPoint Presentation:

Thực hành :

PowerPoint Presentation:

Bài 37 :

PowerPoint Presentation:

HS quan sát và gấp hình:(Clip)

PowerPoint Presentation:

3. HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU : A B C D S

PowerPoint Presentation:

SAU KHI CẮT : S A B C D

PowerPoint Presentation:

MÔ HÌNH HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU: A B C D M N P Q

PowerPoint Presentation:

+ Hỏi: Hình chóp cụt đều có mấy mặt đáy ? đ/a: Hình chóp cụt đều có 2 mặt đáy + Hỏi : Các mặt đáy có đặc điểm gì ? đ/a: Các mặt đáy song song với nhau + Hỏi : Các mặt bên là những hình gì ? đ/a: Các mặt bên là những hình thang cân.

PowerPoint Presentation:

BÀI 36

authorStream Live Help