Tiết 47 On tap chuong III Tam giac dong dang

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

HÌNH HỌC 8 Tiết 53 Ôn tập chương III GV:Tôn Nữ Bích Vân TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN ĐÀ NẴNG

PowerPoint Presentation:

1. Đoạn thẳng tỉ lệ : AB, CD tỉ lệ với A’B’, C’D’  2. Định lí Ta-lét thuận và đảo :  ABC,B’C’//BC  A B C C’ B’ a  ABC, B’C’ //BC (B’ AB; C’ AC) A B C B’ C’ A B C’ B’ C a a A B C C’ B' a 4. Tính chất của đường phân giác trong tam giác:  ABC, AD là tia phân giác của góc BAC , AE là tia phân giác của góc BAx x A B C D E 3. Hệ quả của định lí Ta-lét :

PowerPoint Presentation:

5. Định nghĩa hai tam giác đồng dạng: A = A’;B= B’;C = C’  ABC ∽  A’B’C’  ABC, B’C’//BC (B’  AB, C’  AC)  ABC ∽  A’B’C’ A B C C’ B’ a GT KL 6. Đị nh lý về tam giác đồng dạng: 7. T rường hợp đồng dạng của hai tam giác:  ABC,  A’B’C’   A’B’C’∽  AB ; A = A’  A’B’C’∽  ABC A = A’ ; B = B’   A’B’C’∽  ABC 8. Định lý về trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông:  ABC,  A’B’C’ vuông tại A; A’   A’B’C’∽  AB B = B’(C=C’)   A’B’C’∽  ABC   A’B’C’∽  ABC

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP SGK/92 A B C D M H Vì (tính chất của đường phân giác) mà AB < AC  DB < CD CD + DB < CD + CD  BC < 2CD  2CM < 2CD  CM < CD  M nằm giữa D và C Vậy D nằm bên trái điểm M. Bài 57:

PowerPoint Presentation:

Bài 57: A B C D M H CAH = 90 0 - C = 90 0 - CAD = Vì AC > AB  B > C  Từ (1), (2), (3) ta suy ra: CAH > CAD Tia AD nằm giữa tia AH và AC  Điểm H nằm bên trái điểm D. Vậy D nằm giữa H và M.

PowerPoint Presentation:

Chọn câu trả lời đúng: Cho tam giác ABC có AD là đường phân giác . Biết AB =14cm, AC = 21 cm,BD = 8cm. Độ dài cạnh BC là: a) 15 cm d) 20 cm b) 18 cm 22 cm c) sai sai đúng sai TRẮC NGHIỆM

PowerPoint Presentation:

Điền vào chỗ trống: HOẠT ĐỘNG NHÓM a)Đường phân giác của một tam giác chia ………......... thành hai đoạn thẳng……………………… hai đoạn ấy b)  ABC ∽ MNP với tỉ số đồng dạng là k 0 thì  MNP ∽ ABC với tỉ số đồng dạng là…… c)Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng thì bằng………………………… d)Tỉ số chu vi của hai tam giác đồng dạng thì bằng………………… tỉ số đồng dạng cạnh đối tỉ lệ với hai cạnh kề bình phương tỉ số đồng dạng

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP MỚI Đường thẳng d cắt các cạnh AB và AD của hình bình hành ABCD lần lượt tại E và F, I là giao điểm của đường thẳng d và đường chéo AC. Chứng minh rằng : F A B C D E d I

PowerPoint Presentation:

F A B C D E d I Dựng BB’//d và DD’//d. (B’, D’ thuộc AC). Áp dụng định lý Ta- let ta có: B’ D’ ABB’và CDD’có: AB=CD; BAB’= D’CD;ABB’= D’DB nên  AB’= CD’ Ta có: Vậy:

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ * Làm bài tập 59, 60, 61 SGK. * Chuẩn bị tiết “ Kiểm tra viết ’’ . 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AH và BH. Gọi O là giao điểm của AN với CM . Chứng minh rằng : a) AN CM b) AH 2 = 4MC.MO Bài tập mới:

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 2.Cho tam giác ABC, Gọi B’ là điểm đối xứng của B qua A, C’ là điểm đối xứng của C qua B, A’ là điểm đối xứng của A qua C. Chứng minh tam giác ABC và tam giác A’B’C’ có cùng trọng tâm . 3.Cho hình thang ABCD, đáy lớn AB. Đường thẳng dựng từ C song song với AD cắt AB tại E. Đường thẳng dựng từ D song song với BC cắt AC tại F .Qua F dựng đường song song với AC cắt BC tại G. Chứng minh FG//AB.

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help