Chương III, Bài 6 Trường hợp đồng dạng thứ hai của hai tam giác

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Lớp: CĐSP TOÁN 07 E-mail : important132119@yahoo.com.vn Thiết kế giáo án đ iện tử TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ : 1) Phát biểu định lí về trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác. Cho ví dụ. 2) Bài tập : Cho hai tam giác ABC và DEF có kích thước như hình vẽ: - Vẽ tam giác ABC và DEF theo kích thước đó. -So sánh các tỉ số : và -Đo các đoạn thẳng BC, EF. Tính tỉ số: So sánh với các tỉ số trên và nhận xét sự đồng dạng của hai tam giác ABC và DEF.

PowerPoint Presentation:

2) Bài tập : Cho hai tam giác ABC và DEF có kích thước như hình vẽ: và Vẽ tam giác ABC và DEF theo kích thước đó. So sánh các tỉ số : Đo các đoạn thẳng BC, EF. Tính tỉ số: So sánh với các tỉ số trên và nhận xét về hai tam giác ABC và DEF. Giải : *So sánh các tỉ số: và *Đo đoạn thẳng BC và EF: * So sánh: * Nhận xét : Tam giác ABC đồng dạng tam giác DEF (c-c-c) Bằng đo đạc ta nhận thấy tam giác ABC và tam giác DEF có hai cặp cạnh tương ứng tỉ lệ và một cặp góc tạo bởi các cạnh đó bằng nhau thì sẽ đồng dạng với nhau.

PowerPoint Presentation:

1. ĐỊNH LÍ : Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng. Bài 6 : TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI Ta sẽ chứng minh định lý này một cách tổng quát

PowerPoint Presentation:

Bài 6 : TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI B C A A’ B’ C’ A’ B’ C’ M N * Hướng chứng minh: 1.Định lí: (sgk/75) GT KL - Tạo tam giác mới đồng dạng ABC. - Chứng minh tam giác mới bằng A’B’C ’. * Cách dựng tam giác mới:

PowerPoint Presentation:

TIẾT 45 : TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI B C A A’ B’ C’ *Hướng chứng minh: 1.Định lí: (sgk/75) GT KL - Tạo tam giác mới đồng dạng ABC. - Chứng minh tam giác mới bằng  A’B’C ’. -Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = A’B’. -Kẻ đường thẳng MN song song BC với N thuộc AC. Tam giác AMN là tam giác mới cần dựng. * Cách dựng tam giác mới: M . . N

PowerPoint Presentation:

B C A A’ B’ C’ M N Chứng minh: 1.Định lí: (sgk/75) Trên tia AB lấy điểm M sao cho: AM = A’B’. Qua M vẽ đường thẳng MN // BC với N AC. Î Nên : AM = A’B’; AN = A’C’. Vì MN // BC nên AMN ABC (c-c-c) D D ( 1 ) Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra: A’B’C’ ABC (đpcm) D D Suy ra: AC AN AB AM = Mà: (gt) và AM = A’B’ (cách dựng) AC C A AB B A ' ' ' ' = GT KL Hai tam giác AMN và A’B’C’ có: AM = A’B’ ( cách dựng) ; ' ˆ ˆ A A = (gt) ; AN = A’C’ (cmt) ( 2 ) Do đó: (c-g-c) Nhắc lại hệ quả của định lý Ta-lét Chứng minh tam giác AMN bằng tam giác A’B’C’

:

Ví dụ : Cho hình vẽ: Chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF Chứng minh: Xét hai tam giác ABC và DEF có: Bài 6 : TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI

PowerPoint Presentation:

Bài 6: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI 2. Áp dụng : ?2. Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng với nhau từ các tam giác sau đây: Hai tam giác ABC và DEF có: và A = D ( = ) Do đó : ABC DEF (c.g.c) D D

PowerPoint Presentation:

?3.a) Vẽ tam giác ABC có , AB = 5 cm, AC = 7,5 cm b) Lấy trên các cạnh AB, AC lần lượt hai điểm D, E sao cho AD = 3 cm, AE = 2 cm . Hai tam giác AED và ABC có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ? A x y 50 0 B 5cm C 7,5cm A 50 0 B C D E 3cm 2cm Lời giải: Từ (1) và (2) suy ra : Xét AED và ABC có · 0 50 BAC = Â chung (2)

PowerPoint Presentation:

Hai tam giác đồng dạng với nhau(c.g.c) Hai cặp cạnh tỉ lệ Ghi nhớ Cặp góc xen giữa hai cặp cạnh tỉ lệ bằng nhau

PowerPoint Presentation:

Bài tập1: cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác A’B’C’ vuông tại A’ có AB = 4cm,A’B’=2cm,AC=6cm,A’C’=3cm. Chứng minh tam giác vuông ABC đồng dạng với tam giác vuông A’B’C’. B C A 4 6 B’ A’ C’ 2 3 Xét hai tam giác vuôngABC và A’B’C’có: Chứng minh: Â chung Do đó : ABC A’B’C’ (c.g.c) D D Lưu ý: chỉ cần xét xem hai cạnh góc vuông có tỉ lệ nhau hay không

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2: Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’. Biết AB=2cm, AC=3cm,A’B’=4cm. Tính A’C’ ? GIẢI Ta có : tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ Suy ra: Thay AB=2cm,AC=3cm,A’B’=4cm vào ta được: Suy ra: Suy ra : 2 . AC = 3 . 4

Hướng dẫn về nhà::

Hướng dẫn về nhà: 1)Học thuộc định lí, xem lại cách chứng minh định lí. 2)Làm bài tập:32,33,34 (tr 77-SGK)

Hướng dẫn bài 32/sgk.77::

Hướng dẫn bài 32/sgk.77: a) Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng . Cho hình vẽ: x y 8 5 I O A B C D 16 10 b) Chứng minh rằng hai tam giác IAB và ICD có các góc bằng nhau từng đôi một: Xét các cặp góc: IAB và ICD; AIB và CID; IBA và IDC. Ô chung ; tính tỉ số ;

PowerPoint Presentation:

TIẾT 45 : TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI B C A A’ B’ C’ *Hướng chứng minh: 1.Định lí: (sgk/75) GT KL - Tạo tam giác mới đồng dạng ABC - Chứng minh tam giác mới bằng  A’B’C ’. -Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = A’B’. -Trên tia AC lấy điểm N sao cho AN = A’C’. Tam giác AMN là tam giác mới cần dựng. * Cách dựng tam giác mới: M . . N

PowerPoint Presentation:

Sinh viên: Nguyễn Hoàng Trọng Lớp: CĐSP TOÁN 07 Khoa: Sư phạm Trường: Đại học Tiền Giang E-mail: important132119@yahoo.com.vn Người thực hiện TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC ! Lớp: CĐSP TOÁN 07 Khoa: Sư phạm Trường: Đại học Tiền Giang E-mail: important132119@yahoo.com.vn

authorStream Live Help