Chương II, Bài 5 Diện tích hình thoi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan19

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tuần 19 Tiết 34 Bài 5 Diện tích hình thoi Lâm Vũ Dũng Giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu Thành Phố Cao Lãnh – Tỉnh Đông Tháp

1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau : 

1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau ?1 Hãy tính diện tích của tứ giác ABCD theo AC, BD , biết AC BD tại H SABC = SADC = SABCD = AC.BH AC.DH AC.BH + AC.DH = AC(BH + DH) = AC.BD

2. Công thức tính diện tích hình thoi : : 

2. Công thức tính diện tích hình thoi : ?2. Hãy viết công thức tính diện tích hình thoi theo hai đường chéo. S = d1.d2 Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo ?3. Hãy tính diện tích hình thoi theo theo cách khác ?

3. Ví dụ : 

3. Ví dụ SABCD = 800m2 a) Tứ giác MENG là hình gì ? b) Tính diện tích bồn hoa ? Nhắc lại tính chất đường trung bình của tam giác a) ME // BD và ME = BD GN // BD và GN = BD <=> ME // GN và ME = GN <=> MENG là hình bình hành mà ME = EN ( vì AC = BD) Vậy MENG là hình thoi

Slide 5: 

b) Tính diện tích bồn hoa : Để tính diện tích hình thoi MENG ta cần biết gì ? MN và EG MN là đường trung bình của hình thang nên MN = = 40(m) EG là đường cao của hình thang ABCD Nên MN . EG = 800 <=> EG = 800 : 40 = 20(m) SABCD = MN.EG = 40.20 = 400 m2

Bài tập 32 trang 128sgk : 

Bài tập 32 trang 128sgk  3,6m 6m S = ? 3,6.6 =10,8m2

Bài tập 33 trang 128sgk : 

Bài tập 33 trang 128sgk 

Bài tập 34 trang 128sgk : 

Bài tập 34 trang 128sgk A B C D     M N P Q  MNPQ là hình thoi vì có 4 cạnh bằng nhau SMNPQ= MP.NQ = AB.BC = SABCD

Bài tập 35 trang 128sgk : 

Bài tập 35 trang 128sgk 600 6m A B C D H  Tam giác vuông ABH là nửa tam giác đều Nên BH = SABCD = BH.AD = .6 = 18. (cm2)

Bài tập 36 trang 128sgk : 

Bài tập 36 trang 128sgk h H Giả sử hình thoi ABCD và hình vuông MNPQ có cùng chu vi là 4a Ta có SMNPQ = a2 SABCD = a . h  Vì h < a ( đường vuông góc nhỏ hơn đường xiên) Nên a. h < a2 Vậy SABCD < SMNPQ

authorStream Live Help