Tiết 29 Luyện tập về diện tích tam giác

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Luyện tập HÌNH HỌC 8 Tiết 30

PowerPoint Presentation:

Cho ABCD là hình thang(AB//CD) . Chứng minh: S ADC = S DBC ; S AOD = S BOC . Kiểm tra bài cũ A B C D O

PowerPoint Presentation:

Tiết 30: Luyện tập Bài 19 Bài tập SGK a/Xem hình vẽ hãy chỉ ra các tam giác có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích) b/Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì có bằng nhau hay không? 1 2 3 4 5 6 7 8 Nhận xét: Các tam giác có diện tích bằng nhau thì không nhất thiết bằng nhau. S 1 =S 3 = S 6 = 4đvdt S 2 =S 8 = 3 đvdt

PowerPoint Presentation:

Bài 21 Bài tập SGK S ABCD = 5x (cm 2 ) S ADE = AD.EH = .5.2 = 5 (cm 2 ) . Theo đề ta có: S ABCD = 3 S ADE  5x = 3.5  x = 3 (cm) C B A D H E x Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD gấp ba lần diện tích tam giác ADE. Bài giải: 5cm 2cm

PowerPoint Presentation:

Bài 22 A F P Tam giác PAF được vẽ trên giấy kẻ ô vuông. Hãy chỉ ra: a. Một điểm I sao cho b. Một điểm O sao cho c. Một điểm N sao cho . I . O . N

PowerPoint Presentation:

Ta có: S MAC = S MAB + S MBC (1) Mà S ABC = S MAB + S MBC + S MAC (2) Từ (1) và (2) ta có: S ABC = S MAC + S MAC = 2S MAC S MAC = S ABC Vì S MAC và S ABC có chung đáy AC nên MK = BH Vậy điểm M nằm trên đường trung bình EF của  ABC Bài 23 A B C H K M F E ┐ ┐ Cho tam giác ABC .Hãy chỉ ra một số vị trí của điểm M nằm trong tam giác đó sao cho: Bài giải:

PowerPoint Presentation:

Bài 24 Vì  ABC cân HB = HC = h 2 =AH 2 = AB 2 - HB 2 = b 2 - =  h =  S ABC = .ah = a. = a a b H B A C

PowerPoint Presentation:

a/ Chứng minh rằng các đường trung tuyến của tam giác chia tam giác thành 6 phần có diện tích bằng nhau. b/ Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC thì S GAB = S GAC = S GBC Bài tập mới

PowerPoint Presentation:

- Làm thêm bài 28, 29, 30 SBT - Chuẩn bị ‘‘Ôn tập học kỳ I’’. - Xem trước “Diện tích hình thang”. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao BH, CK. Gọi B', C' là hình chiếu của B, C trên đường thẳng HK. Chứng minh rằng: a. B'K = C'H b. S BKC + S BHC = S BB'C’C HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ BÀI TẬP MỚI

PowerPoint Presentation:

CH ÚC C Á C EM HỌ C T Ố T

authorStream Live Help