Chương II, Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THCS CÁT NÊ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TOÁN LỚP 8 GV: LÊ THỊ THÚY MINH

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH LỚP 8A

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Cho đa giác ABCDEF. Hãy cho biết : Số cạnh của đa giác. b) Số đường chéo xuất phát từ một đỉnh . c) Số tam giác được tạo thành. d) Tổng số đo các góc của đa giác . Đa giác ABCDEF có: A F E D C B 6 cạnh . b) 3đường chéo xuất phát từ một đỉnh c) 4 tam giác được tạo thành. d) Tổng số đo các góc là : 4 . 180 0 = 720 0

PowerPoint Presentation:

a b C D E

PowerPoint Presentation:

1.Khái niệm diện tích đa giác Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

Diện tích tỉnh Phú Yên là: 5045,3 km 2 8 cm x y O 70 0   A B

PowerPoint Presentation:

?1 a b C D E

PowerPoint Presentation:

B B B Cách 1 Cách 2

PowerPoint Presentation:

1. Khái niệm diện tích đa giác : * Nhận xét : - Số đo của phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích của đa giác đó. - Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương. Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT F

PowerPoint Presentation:

S = ? 1 cm 1 cm 2 1 cm Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

1cm 1dm 1dm 1cm S = 1cm 2 S = ? S = 1dm 2 Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT 1. Khái niệm diện tích đa giác : * Nhận xét : - Số đo của phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích của đa giác đó. - Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương. * Tính chất: - Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau . - Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó. - Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm, 1dm, 1m, . . . làm đơn vị đo diện tích thì đơn vị diện tích tương ứng là: 1cm 2 , 1dm 2 , 1m 2 ... Diện tích đa giác ABCDE thường được kí hiệu là S ABCDE hoặc S nếu không sợ bị nhầm lẫn. Hình vuông có cạnh dài 10m có diện tích là 1a. Hình vuông có cạnh dài 100m có diện tích là 1ha. Hình vuông có cạnh dài 1km có diện tích là 1km 2 .

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT 1. Khái niệm diện tích đa giác : * Nhận xét : * Tính chất: 2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật : S = ab a b (Xem SGK/117) (Xem SGK/117) Định lý : sgk-117

PowerPoint Presentation:

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu : a) Chiều dài tăng hai lần, chiều rộng không đổi? . Diện tích hình chữ nhật sẽ . . . . . . lần b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần ? . Diện tích hình chữ nhật sẽ. . . . . . . lần c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần? . Diện tích hình chữ nhật sẽ . . . . . . . . . . * Bài tập 6 trang 118 SGK tăng 2 tăng 9 không đổi Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

Giải THẢO LUẬN NHÓM a) Công thức tính diện tích hình vuông Cách 1: a) Ta có: S ABCD = AB.BC (gt) Mà hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau nên AB = BC Vậy S ABCD = AB.AB = AB 2 b) Công thức tính diện tích của tam giác vuông Từ công thức tính diện tích hình chữ nhật hãy suy ra: ?2 A B C D 3 / Công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông. Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

Cách 2: Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau nên diện tích hình vuông là S = AB 2

PowerPoint Presentation:

3 / Công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông. a / Diện tích hình vuông Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó. S = a 2 Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT a a

PowerPoint Presentation:

Giải THẢO LUẬN NHÓM Cách 1 :b) Ta có: S ABCD = S ABC + S CDA mà S ABC = S CDA ( do ABC = CDA(c – g – c)) Nên S ABCD = 2 S ABC  S ABC = (tính chất 2 của diện tích đa giác)  S ABC = a) Công thức tính diện tích hình vuông b) Công thức tính diện tích của tam giác vuông Từ công thức tính diện tích hình chữ nhật hãy suy ra: ?2 Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

Cách 2: Diện tam giác vuông bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng nên diện tích tam giác vuông S = AB.AC

PowerPoint Presentation:

b / Diện tích tam giác vuông Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông . Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT a b S= ab

PowerPoint Presentation:

?3. Ba tính chất của diện tích đa giác đã được vận dụng như thế nào khi chứng minh công thức tính diện tích tam giác vuông?

PowerPoint Presentation:

- Tính diện tích cửa sổ. - Tính diện tích cửa ra vào. - Tính S là tổng diện tích các cửa (cửa sổ, cửa ra vào). - Tính S’ là diện tích nền nhà. - Lập tỉ số giữa diện tích các cửa và diện tích nền nhà. * Hướng dẫn: Bài 7 trang 118 SGK: Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m; có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước 1,2m và 2m. Ta coi gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng hay không?

PowerPoint Presentation:

Bài 8: sgk-118

PowerPoint Presentation:

1. Khái niệm diện tích đa giác : * Nhận xét : * Tính chất: 2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật : S = ab a b 3. Công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông : a a S = a 2 b a S = ab 1 2 Cho hình chữ nhật có hai kích thước là a và b, diện tích của hình chữ nhật là S . Hãy điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: a 5cm 4m 2dm b 7cm 3dm 12cm S 45dm 2 16m 2 35cm 2 240cm 2 15dm 4m A B C D b a Bài * (Xem SGK/117) (Xem SGK/117) Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC : - Nắm vững các tính chất của diện tích đa giác; các công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông. - Giải bài tập 6, 8 trang 118. - Giải bài tập 9 , 14 trang 119. Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC : B C D E A x 12 Bài tập 9/118 Bài tập 9/118 Chú ý : 1km 2 =100hm 2 (100ha) =10000dam 2 (10000a) = 1000000m 2 Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

Tiết 27 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

authorStream Live Help