Chương IV, Bài 4 Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn tiếp theo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Toán 8 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀI ĐỨC TRƯỜNG THCS YÊN SỞ Tiết 62. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (t2)

Slide 2: 

Thế nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn? Kiểm tra bài cũ: b) 2x  16 a) x – 8  0 d) 2x - 3 < 0 ? Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn? c) 0x + 8  0 e) x2 – 2x > 2 f) 8x + 19 < 4x - 5

Slide 3: 

Bất phương trình dạng: ax + b < 0 (hoặc ax+b>0; ax+b0; ax+b0) trong đó a và b là hai số đã cho, a0, được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn. (a = 1; b = -8) (a = 2; b = -16) f) 8x + 19 < 4x - 5

Slide 4: 

b) 2x  16 a) x – 8  0 d) 2x - 3 < 0 c) 0x + 8  0 e) x2 – 2x > 2 Bạn Bình cho rằng hình vẽ trên biểu diễn tập hợp nghiệm của hai bất phương trình: b) 2x  16 a) x – 8  0 Theo em, bạn Bình đúng hay sai? Vì sao? f) 8x + 19 < 4x - 5

Slide 5: 

 x  8 (Chuyển vế - 8 và đổi dấu thành 8) (Chia cả hai vế cho 2)  x  8 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là { x | x  8 } Vậy tập nghiệm của bất phương trình là { x | x  8 } Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu hạng tử đó. Quy tắc nhân: Khi nhân (hoặc chia) 2 vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải: - Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương. - Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm. x  8 Bạn Bình đúng vì: b) 2x  16 a) x – 8  0

Slide 6: 

? Muốn giải bất phương trình câu d ta có thể chỉ áp dụng quy tắc chuyển vế hoặc quy tắc nhân được không?

Slide 7: 

ĐẠI SỐ 8 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (TIẾP) TIẾT 62

Slide 8: 

Giải bất phương trình 2x - 3 < 0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số? 2x - 3 < 0  2x < 3  2x : 2 < 3 : 2  x < 1,5 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là { x | x < 1,5 } và được biểu diễn trên trục số: (chuyển - 3 sang vế phải và đổi dấu ) (chia hai vế cho 2) Bài giải: Để cho gọn khi trình bày, ta có thể: - Không ghi câu giải thích. - Khi có kết quả x < 1,5 thì coi là giải xong và viết đơn giản: Nghiệm của bất phương trình là x < 1,5. CHÚ Ý: nghiệm của bất phương trình là x < 1,5 a) VÍ DỤ:

Slide 9: 

Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. b) ÁP DỤNG: BÀI 1 a) - 4x - 8 < 0  - 4x < 8  x > -2 Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -2 b) - 3x + 12 ≥ 0  -3x ≥ -12  x ≤ 4 Vậy nghiệm của bất phương trình là x ≤ 4 Vậy nghiệm của bất phương trình là x ≤ 4

Slide 10: 

Kiểm tra bài cũ: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn? f) 8x + 19 < 4x - 5 Cách giải? b) 2x  16 a) x – 8  0 d) 2x - 3 < 0 ? c) 0x + 8  0 e) x2 – 2x > 2

Slide 11: 

? Hãy sắp xếp lại các dòng dưới đây một cách hợp lí để giải bất phương trình 4x + 19 < 8x – 5 ? 1) 4x + 19 < 8x - 5 4)  4x – 8x < - 5 - 19 3) Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 6 5)  x > 6 2)  - 4x < - 24

Slide 12: 

4x + 19 < 8x – 5  4x – 8x < - 5 - 19 Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 6  x > 6  - 4x < - 24 Các bước chủ yếu để giải bất phương trình đưa được về dạng bất phương trình bậc nhất một ẩn: - Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia. - Thu gọn và giải bất phương trình nhận được. a) Ví dụ:

Slide 13: 

Giải các bất phương trình sau: a) - 0,2 x - 0,2 > 2.(0,2x - 1) b) b) ÁP DỤNG: BÀI 2

Slide 14: 

*Các bước chủ yếu để giải bất phương trình đưa được về dạng ax + b < 0; ax + b > 0; ax + b  0; ax + b  0 - Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc (nếu có). - Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia. - Thu gọn và giải bất phương trình nhận được. - Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu dương (nếu có)

Slide 15: 

Gọi số bao gạo thuyền chở được là x (bao, x>0, xZ) Theo bài ra ta có bất phương trình: 60 + 100x  870  100x  870 - 60  100x  810  x  8,1 mà xZ, x>0  x lớn nhất bằng 8 Vậy thuyền chở được tối đa 8 bao gạo. Bài giải: Người ta dùng một chiếc đò có tải trọng 870kg để chở gạo. Biết rằng mỗi bao gạo có khối lượng là 100kg và người lái đò nặng 60 kg. Hỏi thuyền có thể chở được tối đa mấy bao gạo? ? BÀI TOÁN THỰC TẾ

Slide 16: 

Thảm hoạ sông Gianh Đắm đò do chở quá tải - 42 người chết đuối (Quảng Bình – sáng 30 tết năm 2008)

Slide 17: 

Xe chở quá tải làm sập cầu (Tỉnh Cần Thơ) - 4 xe máy rớt xuống sông - 2 người bị thương nặng - Giao thông ùn tắc

Slide 18: 

Xe chở quá tải bị nổ lốp và đổ xuống mặt đường (Tỉnh Lào Cai)

Slide 19: 

An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người !

Slide 20: 

Cả lớp chọn 2 đội chơi, mỗi đội 3 thành viên (đội nam, đội nữ). Có 7 ngôi sao, trong đó có 2 ngôi sao may mắn và một ngôi sao mất điểm. Còn lại mỗi ngôi sao là một câu hỏi tương ứng với số điểm từ 10 đến 25 điểm. Nếu bạn chọn ngôi sao may mắn, bạn sẽ nhận được 20 điểm hoặc một phần quà mà không cần trả lời câu hỏi và được chọn thêm một ngôi sao nữa. Đội có số điểm cao hơn sẽ chiến thắng. 1 2 3 4 5 6 7 NGÔI SAO MAY MẮN

Slide 21: 

NGÔI SAO MAY MẮN 1 2 3 4 5 6 7

Slide 22: 

Quay lại Rất tốt ! 20 điểm Câu hỏi 20 điểm Tìm lỗi sai trong các lời giải sau: b) 1,5 – 0,6x < 1,4 – 0,2x  - 6x + 2x < 14 - 15  - 4x < - 1  - 4x : (- 4) < - 1:(- 4)  x > 1/4  15 – 6x < 14 – 2x Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 1/4

Slide 23: 

Quay lại Ngôi sao may mắn đã mang lại cho đội của bạn 20 điểm. Xin chúc mừng!

Slide 24: 

Quay lại Câu trả lời chính xác ! 15 điểm Câu hỏi 15 điểm Bất phương trình 6x < 4x – 15 có nghiệm là: Vì: 6x < 4x – 15 6x – 4x < – 15 2x < – 15  x < – 15/ 2  x < – 7,5

Slide 25: 

Quay lại Rất tiếc đội của bạn đã bị mất 10 điểm

Slide 26: 

Quay lại Xin chúc mừng ngôi sao may mắn đã mang lại cho đội bạn một món quà Ô cửa số 1 Ô cửa số 2 Ô cửa số 3

Slide 27: 

Quay lại Câu hỏi 25 điểm x < 8

Slide 28: 

Quay lại Câu hỏi 20 điểm Sai Lời giải sau đúng hay sai? Vì sao?  x + 1 ≥ x +2  1 ≥ 2 Vậy bất phương trình vô nghiệm

Slide 29: 

- Học thuộc 2 quy tắc biến đổi bất phương trình, vận dụng thành thạo các quy tắc này để giải bất phương trình. Xem lại các ví dụ và bài tập đã chữa. Làm các bài 22  27 (SGK – 47) Bổ sung các bài tập: Giải bất phương trình sau h­íng dÉn vÒ nhµ

Slide 30: 

Chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh! 1:30 1:29 1:28 1:27 1:26 1:25 1:24 1:23 1:22 1:21 1:20 1:19 1:18 1:17 1:16 1:15 1:14 1:13 1:12 1:11 1:10 1:09 1:08 1:07 1:06 1:05 1:04 1:03 1:02 1:01 1:00 0:59 0:58 0:57 0:56 0:55 0:54 0:53 0:52 0:51 0:50 0:49 0:48 0:47 0:46 0:45 0:44 0:43 0:42 0:41 0:40 0:39 0:38 0:37 0:36 0:35 0:34 0:33 0:32 0:31 0:30 0:29 0:28 0:27 0:26 0:25 0:24 0:23 0:22 0:21 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:10 0:09 0:08 0:07 0:06 0:05 0:04 0:03 0:02 0:01 0:00

Slide 31: 

Bút bi Quay lại

Slide 32: 

ĐỘI NAM THẮNG CUỘC

Slide 33: 

ĐỘI NỮ THẮNG CUỘC

authorStream Live Help