Tiết 53 Luyện tập (Đại số 8)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TIẾT 53: LUYỆN TẬP PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY TRƯỜNG THCS PHÚ BÀI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐẠI SỐ 8 Giáo viên thực hiện: Lê Thị Hương Trang Tổ: Toán - Tin

PowerPoint Presentation:

BẠN CHỌN SỐ NÀO? 1 2 4 3 Gọi x (km/h) là vận tốc của một xe máy. Khi đó thời gian để xe máy đi được quãng đường 90km là ……………………. (h) Gọi x là số tự nhiên có ba chữ số. Nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số x ta có ……………………. Gọi x là số tự nhiên có ba chữ số. Nếu viết thêm chữ số 3 vào bên phải số x ta có ……………………. Gọi x là số sản phẩm mà một công nhân làm được trong một ngày. Nếu tăng năng suất lên 20% thì số sản phẩm làm trong một ngày của công nhân đó là…………………….

PowerPoint Presentation:

Tử số của phân số là một số tự nhiên có 1 chữ số Tổng của tử số và mẫu số bằng 22 HẾT GIỜ PHÂN SỐ NÀO ĐÂY? Nếu thêm vào tử thì ta có phân số mới bằng

PowerPoint Presentation:

Tử số của phân số là một số tự nhiên có 1 chữ số Tổng của tử số và mẫu số bằng 22 PHÂN SỐ NÀO ĐÂY? Nếu thêm vào tử thì ta có phân số mới bằng Gọi tử của phân số cần tìm là x (1  x  9; x N ) Mẫu của phân số cần tìm là 22-x Ta có phương trình: Vậy phân số cần tìm là

PowerPoint Presentation:

Bài 45 ( SGK/Tr. 31) Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải tiến kĩ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng 20%. Bởi vậy, chỉ trong 18 ngày, không những xí nghiệp đã hoàn thành số thảm cần dệt mà còn dệt thêm được 24 tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng. Tóm tắt : Theo kế hoạch (hợp đồng) : + Dệt 1 số tấm thảm + Hoàn thành trong : 20 ngày Thực hiện : + Tăng năng suất thêm 20% + TG hoàn thành : 18 ngày và còn thêm 24 tấm thảm - Tính số thảm phải dệt theo HĐ

PowerPoint Presentation:

A B C 3 2 1 D L 8 Luật chơi D 8 L Gấp đôi số điểm đang có. Trả lời câu hỏi : đúng được số điểm đã chọn , sai đội bạn trả lời-được nửa số điểm nếu đúng. Mất số điểm đang có. Chuyển số điểm đang có sang đội bạn . A B

PowerPoint Presentation:

A B C 3 2 1 D 30 10 20 40 8 6 L A B 1) Bài toán gồm những đại lượng nào? 2) Nêu quan hệ giữa các đại lượng đó? 3) Nếu gọi số thảm len mà xí nghiệp phải dệt trong 1 ngày theo hợp đồng là x thì ĐK của ẩn x là gì? 4) …………… là 20x (tấm) 5) Số thảm len dệt được trong 1 ngày theo thực tế? 6) Tổng số thảm len dệt được theo thực tế? 7) Hãy lập phương trình 8) Hãy giải phương trình 9) Số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng là:….. Số thảm dệt 1 ng ày Số ng ày TS th ảm dệt được Kế hoạch Th ực tế Ta có phương trình :

PowerPoint Presentation:

Số thảm dệt 1 ng ày Số ng ày TS th ảm dệt được Kế hoạch Th ực tế Gọi số thảm len phải dệt trong 1 ngày theo kế hoạch là x (tấm; x nguyên dương) Tổng số thảm len dệt theo kế hoạch là 20x (tấm) Khi thực hiện: Số thảm dệt trong 1 ngày được là (tấm) Tổng số thảm dệt được là: (tấm) Ta có phương trình : (TMĐK) -Vậy số thảm len phải dệt trong 1 ngày theo kế hoạch là 15 tấm. -Số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo kế hoạch là 20.15=300 tấm

PowerPoint Presentation:

* NHỮNG LƯU Ý KHI GIẢI TOÁN BẰNG CÁC LẬP PHƯƠNG TRÌNH Nắm vững các bước giải cơ bản. Cần phân tích kỹ đề bài, hiểu rõ nội dung bài rồi chuyển đổi từ ngôn ngữ văn viết sang ngôn ngữ toán học. DẠNG VỀ QUAN HỆ GIỮA CÁC SỐ Biểu diễn số có hai chữ số : - a là chữ số hàng chục : - b là chữ số hàng đơn vị : 2. Biểu diễn số có ba chữ số : - a là chữ số hàng trăm : - b là chữ số hàng chục : - c là chữ số hàng đơn vị : DẠNG VỀ CHUYỆN ĐỘNG Mỗi chuyển động gồm 3 đại lượng tham gia và liên hệ bởi công thức: Q.đường = V.tốc * T.gian 2. Các dạng chuyển động thường gặp : + Cùng chiều : Quãng đường đi bằng nhau + Ngược chiều : Tổng quãng đường đi bằng quãng đường đã cho. DẠNG CÔNG VIỆC 1. Năng suất là lượng công việc làm được trong 1 đơn vị thời gian. 2. T.số công việc làm được = Năng suất * T.gian làm việc

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Nắm vững định lí thuận, đảo và hệ quả của định lí Ta-lét. Làm các bài tập 6; 7a (SGK t.62)

authorStream Live Help