Bài 4, 5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp theo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trường THCS MỸ QUANG GV: Võ Ẩn Tiết : 7 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ ( tiếp theo)

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Viết công thức biểu diễn hằng đẳng thức :Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu? Áp dụng : tính (2x + 3y) 3 Trả lời: Lập phương của một tổng Lập phương của một hiệu Sử dụng hằng đẳng thức (4) ta có:

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 6. Tổng hai lập phương ?1 Tính ( với a,b là các số tùy ý). Bài làm Ta có: Với A, B là các biểu thức tùy ý ta cũng có: ?2 Phát biểu hằng đẳng thức (6) thành lời Ta quy ước gọi là bình phương thiếu của hiệu A – B). Lưu ý:

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 6. Tổng hai lập phương Áp dụng a, Viết dưới dạng tích. b,Viết dưới dạng tổng. Bài làm a, Ta có: b, Áp dụng hằng đẳng thức (6) ta được:

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 7. Hiệu hai lập phương ?3 Tính ( với a,b là các số tùy ý) Bài làm Thực hiện phép nhân ta được Với A, B là các biểu thức tùy ý ta cũng có: Ta quy ước gọi là bình phương thiếu của tổng (A + B). Lưu ý: ?4 Phát biểu hằng đẳng thức (7) thành lời

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 7. Hiệu hai lập phương Áp dụng a, Tính b, Viết dưới dạng tích. c, Hãy đánh dấu x vào ô có đáp số đúng của tích Bài làm a, Áp dụng hằng đẳng thức (7) ta được: b, Ta có : Làm nháp: x

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) Bài tập : Bài 30 tr16 SGK Rút gọn các biểu thức sau: Bài làm Biến đổi biểu thức đã cho như sau: Vậy Nhóm 1,3,5 Nhóm 2,4,6

:

BÀI LÀM Áp dụng : tính a 3 + b 3 biết a.b = 6 , a + b = - 5 Ta có: ( a + b ) 3 – 3ab (a + b) = a 3 + 3a 2 b +3ab 2 + b 3 -3a 2 b – 3ab 2 = a 3 + b 3 Vậy: ( a + b ) 3 – 3ab (a + b) = a 3 + b 3 với a.b = 6 , a + b = - 5 Ta có : a 3 + b 3 = ( - 5 ) 3 - 3.( 6 ). (- 5 ) = - 125 + 90 = - 35 . Chứng minh rằng :( a + b ) 3 – 3ab (a + b) = a 3 + b 3 Bài 31 (a) SGK

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ đã học. 2.Bình phương của một hiệu 3. Hiệu hai bình phương 1.Bình phương của một tổng 4. Lập phương của một tổng 5. Lập phương của một hiệu 6. Tổng hai lập phương 7. Hiệu hai lập phương

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) Bài 32 trang 16 SGK Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống - + Bài làm Phần nháp: Nên ta điền như sau 3xy - + Phần nháp: Nên ta điền như sau 5 25

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo) Hướng dẫn về nhà à Học thuộc 7 hằng đẳng thức. Xem lại các bài tập đã làm. Làm các bài tập sau: 31,32,33 tr 16,17 SGK.

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help