Chương II bài 6 : Mặt phẳng tọa độ - Đại số 7

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ: x -0.5 4.5 9 y -2 0 Cho hàm số . Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau Thứ 5 ngày 10 tháng 12 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Tiết 31 . Mặt phẳng toạ độ 1. Đặt vấn đề: Ví dụ 1: Ở lớp 6 ta đã biết rằng, mỗi địa điểm trên bản đồ địa lí được xác định bởi hai số (toạ độ địa lí) là kinh độ và vĩ độ. Chẳng hạn: Toạ độ địa lí của mũi Cà Mau là: 104 0 40’ Đ 8 0 30’B Ví dụ 2: Quan sát chiếc vé xem phim ở hình 15 CÔNG TY ĐIỆN ẢNH BĂNG HÌNH HÀ NỘI VÉ XEM CHIẾU BÓNG RẠP: THÁNG 8 GIÁ: 15.000đ Ngày: 03/4/2001 Số ghế: H1 Giờ: 20h Xin giữ vé để tiện kiểm soát No: 572979 Trong đó có dòng chữ “Số ghế: H1”. Chữ in hoa H chỉ số thứ tự của dãy ghế, số 1 bên cạnh chỉ thứ tự của ghế trong dãy. Cặp gồm một chữ và một số như vậy xác định vị trí chỗ ngồi trong rạp của người có tấm vé này. Thứ 5 ngày 10 tháng 12 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Tiết 31 . Mặt phẳng toạ độ 1. Đặt vấn đề: 2. Mặt phẳng toạ độ - Trên mặt phẳng vẽ hai trục số Ox, Oy vuông góc với nhau và cắt nhau tại O. Khi đó ta có hệ trục toạ độ Oxy. - Các trục Ox, Oy gọi là các trục toạ độ. Ox - Trục hoành, Oy - trục tung. - Điểm O biểu diễn số 0 của cả hai trục gọi là gốc toạ độ - Mặt phẳng có hệ trục toạ độ Oxy gọi là mặt phẳng toạ độ Oxy. - Hai trục số chia mặt phẳng thành bốn góc: I; II; III; IV theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Chú ý: Các đơn vị dài trên hai trục toạ độ được chọn bằng nhau (nếu không nói gì thêm) Thứ 5 ngày 10 tháng 12 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Tiết 31 . Mặt phẳng toạ độ 1. Đặt vấn đề: 2. Mặt phẳng toạ độ 3. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng toạ độ Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm P bất kì. Từ P vẽ đường thẳng vuông góc với các trục toạ độ. Giả sử cắt trục hoành tại điểm 1,5; cắt trụcc tung tại điểm 3. Khi đó cặp số (1,5; 3) gọi là toạ độ của điểm P. Kí hiệu là P(1,5; 3). Số 1,5 – Hoành độ; 3 – tung độ của điểm P Thứ 5 ngày 10 tháng 12 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Tiết 31 . Mặt phẳng toạ độ 1. Đặt vấn đề: 2. Mặt phẳng toạ độ 3. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng toạ độ ? 1 - Vẽ hệ trục toạ độ Oxy(trên giấy kẻ ô vuông) và đánh dấu vị trí các điểm P, Q lần lượt có toạ độ là (2; 3) và (3; 2) Thứ 5 ngày 10 tháng 12 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Tiết 31 . Mặt phẳng toạ độ 1. Đặt vấn đề: 2. Mặt phẳng toạ độ 3. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng toạ độ Trên mặt phẳng toạ độ: - Mỗi điểm M xác định 1 cặp số (x 0 ; y 0 ). Ngược lại mỗi cặp số (x 0 ; y 0 ) xác định 1 điểm M. Cặp số (x 0 ; y 0 ) gọi là toạ độ của điểm M, x 0 – hoành độ; y 0 – tung độ của điểm M. - Điểm m có toạ độ (x 0 ; y 0 ) kí hiệu là M(x 0 ; y 0 ). Xác định toạ độ của gốc O. Thứ 5 ngày 10 tháng 12 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Chiều cao (dm ) Tuổi(năm) Hồng Liên Hoa Đào Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng toạ độ. Hãy cho biết: a) Ai là người cao nhất và cao bao nhiêu ? b) Ai là người ít tuổi nhất và bao nhiêu tuổi? c) Hồng và Liên ai cao hơn và ai nhiều tuổi hơn a) Đào cao nhất và cao 15dm. b) Hồng là 11 tuổi và ít tuổi nhất c) Hồng cao hơn Liên, Liên nhiều tuổi hơn Hồng Thứ 5 ngày 10 tháng 12 năm 2007

authorStream Live Help