Tiết 4 Giá trị tuyệt đối của số hữu tỷ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY GIÁO ,CÔ GIÁO GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ NguyÔn thÕ vËn Thcs Lª QuÝ ®«n – BØm S¬n

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN:

GV : NGUYỄN THẾ VẬN GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

BÀI : GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ, CỘNG_TRỪ_NHÂN_CHIA SỐ THẬP PHÂN:

BÀI : GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ, CỘNG_TRỪ_NHÂN_CHIA SỐ THẬP PHÂN

MỤC TIÊU :

MỤC TIÊU HS Hiểu khái niệm gía trị tuyệt đối của một số hữu tỉ Xác định được GTTĐ của một số hữu tỉ. Có kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Vận dụng kiến thức đã học vào bài tập.

KT BÀI CŨ:

KT BÀI CŨ Tìm GTTĐ của :

GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ:

GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ Cho HS hoạt động nhóm I. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ: ( Học tr 13/SGK ) Tính :

PowerPoint Presentation:

Bài tập áp dụng

PowerPoint Presentation:

GV:Nhắc HS sau khi “ mở khoá “được GTTĐ thì làm bình thường

PowerPoint Presentation:

GV:Nhắc HS thông thường có hai đáp số “ đối dấu “nhau.

authorStream Live Help