Bài 9 Tiet 11 Hinh 6Ve doan thang cho biet do dai

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Hình học * Lớp 6 * VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI Giáo viên: TÔN NỮ BÍCH VÂN Tiết 11

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ: a) Nếu điểm M nằm giữa 2 điểm A và B thì ta có đẳng thức nào? b) Trên một đường thẳng, hãy vẽ 3 điểm V, A, T sao cho AT = 10 cm; VA = 20 cm; VT = 30 cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

PowerPoint Presentation:

1. Vẽ đoạn thẳng trên tia: VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI (sgk) OM = 2 cm Nhận xét : . O . M Trên tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị dài) Ví dụ 2: (Sgk) x Ví dụ 1: Tiết 11 Trên tia Ox, hãy vẽ đoạn thẳng OM có độ dài bằng 2 cm Cách vẽ: Mút O đã biết.Ta vẽ mút M như sau: Đặt cạnh của thước nàm trên tia Ox sao cho vạch số 0 của thước trùng với gốc O của tia. Vạch số 2 (cm) của thước sẽ cho ta điểm M. Đoạn thẳng OM là đoạn thẳng cần vẽ.

PowerPoint Presentation:

2. Vẽ 2 đoạn thẳng trên tia: Ví dụ: Điểm M nằm giữa 2 điểm O và N (vì 2 cm < 3 cm). Trên tia Ox, hãy vẽ hai đoạn thẳng OM và ON biết OM= 2 cm, ON = 3 cm. Trong ba điểm O, M, N, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? . O . M . N x OM = 2 cm ; ON = 3 cm Nhận xét: Trên tia Ox, OM = a, ON = b, nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N. (sgk) O . N . x M . a b

PowerPoint Presentation:

BÀI 53 Bài tập SGK BÀI 54 BÀI 55

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP MỚI Bài 1: Trong khi thực hành, nếu cần vẽ một đoạn thẳng có độ dài lớn hơn thước thì ta làm thế nào? Bài 2: Trên tia Ox, xác định hai điểm A, B sao cho OA = 7cm, OB = 2cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm C sao cho AC = 3 cm. Tính BC.

PowerPoint Presentation:

TRẮC NGHIỆM: Tr ê n tia Ox, l ấ y c á c đ i ể m M, N sao cho OM = 3cm, ON = 5cm.Trên tia đố i c ủ a tia NO l ấ y đ i ể m P sao cho NP = 1 cm. Chỉ ra phát biểu sai: a/ OP = 6 cm b/ MN = 2 cm c/ MP = PN d/ OP = ON + NP M P N O x

PowerPoint Presentation:

Làm bài 57,58,59sgk Làm bài 52,53,54,55 (SBT) Th ực hiện đầy đủ bài tập ở phiếu học tập Chuẩn bị bài “ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG” Trên tia Ox, xác định hai điểm A, B sao cho OA = 4cm, OB = 6cm a)Tính AB. b) Gọi I là điểm thuộc đoạn AB sao cho IO bằng 5 cm. So sánh OI và BÀI TẬP MỚI Hướng dẫn về nhà

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT

authorStream Live Help