Bài 5 Tia (hình học 6 tiết 5)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân Trường THCS Nguyễn Khuyến TIA HÌNH HỌC 6 Tiết 5

PowerPoint Presentation:

Vẽ đường thẳng xy, lấy O thuộc xy, lấy 2 điểm A và B thuộc đường thẳng xy và nằm cùng phía đối với O.Trên đường thẳng xy còn có điểm nào khác A và B mà có tính chất đó không? Hãy chỉ ra vị trí các điểm đó. . A . O . B x . C . D y Kiểm tra bài cũ

PowerPoint Presentation:

1. Tia: Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O, còn được gọi là nửa đường thẳng gốc O. 2. Hai tia đối nhau: (sgk) o x Nhận xét : (sgk) O x y . Ox và Oy là 2 tia đối nhau . TIA Tiết 5: Hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng gọi là hai tia đối nhau (sgk) Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau

PowerPoint Presentation:

Hai tia Ay và AB là hai tia trùng nhau. 3. Hai tia trùng nhau: A . y B. * Chú ý (sgk) Hai tia không trùng nhau gọi là hai tia phân biệt

PowerPoint Presentation:

Bài 23/113 Bài 24/113 Bài 25/113 Bài tập SGK Bài 22/112

PowerPoint Presentation:

Luyện tập: Cho đường thẳng xy, A, B, C thuộc xy theo thứ tự đó, điểm O không thuộc đường thẳng xy. a) Vẽ các tia OA, OB, OC. b) Kể tên những tia đối nhau trong hình vẽ. c) Kể tên những tia trùng nhau trong hình vẽ d) Tia Ax và By có phải là hai tia đối nhau không? O x y A . B . C . Bài 1

PowerPoint Presentation:

a) V ẽ hình theo cách diễn đạt sau: Các điểm A, M, N nằm trên đường thẳng xy theo theo thứ tự đó. b) Có bao nhiêu tia trong hình vẽ? Bài 2 x y A . M . N .

PowerPoint Presentation:

Câu Đúng Sai a/Tia Mx và tia Ny là hai tia đối nhau b/Các tia NM, NP, Ny trùng nhau c/Các tia PM, PN, Py trùng nhau d/Trong các tia PM, MP, NM không có hai tia nào đối nhau e/Tia Px và Mx là hai tia phân biệt Cho điểm M thuộc đường thẳng xy , điểm N thuộc tia Mx, điểm P thuộc tia My. Điền dấu x vào ô trống trong bảng sau: x x x x x x y M . N . P . Bài 3: HOẠT ĐỘNG NHÓM

PowerPoint Presentation:

Chọn câu trả lời đúng: Nếu điểm M nằm giữa điểm N và điểm P thì: TRẮC NGHIỆM . M . P . N a/ Tia MN trùng với tia MP b/ Tia MP trùng với tia NP d/ Tia NP và tia PN là hai tia đối nhau c/ Tia PM trùng với tia PN Đ S S S

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà: -Soạn đủ bài tập trong SGK -Soạn bài 24, 25, 26/99 SBT -Chuẩn bị bài “ LUYỆN TẬP ”

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà: Cho h ì nh v ẽ : Kể tên tất cả các tia (phân biệt). b) Kể tên những tia đối nhau. c) Kể tên những tia trùng nhau. d) Tia EB và tia ED có đối nhau không? Vì sao? e) Tia ED và tia DA có trùng nhau không? Vì sao? O A B C E D

authorStream Live Help