Hinh 6 Tiet 3 Duong thang di qua 2 diem

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Giáo viên: Tôn Nữ Bích Vân Tiết 3: HÌNH 6 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ: 1.Vẽ 4 điểm M,N,P,Q thẳng hàng, trong đó: N nằm giữa 2 điểm M và P; N và Q nằm cùng phía đối với P. 2. Cho điểm A. a/ Hãy vẽ đường thẳng đi qua A. Vẽ được mấy đường thẳng? b/ Cho thêm điểm B A. Hãy vẽ đường thẳng đi qua A,B. Vẽ được mấy đường thẳng? . . . . Q M N P

PowerPoint Presentation:

Tiết 3: 1. Vẽ đường thẳng: (Sgk) Nhận xét: 2. Tên đường thẳng: Đường thẳng AB hoặc BA. . . A B (Sgk) x y Đường thẳng xy . A . B ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM Muốn vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm A và B ta làm như sau: -Đặt cạnh thước đi qua A, B -Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước Đặ t tên đường thẳng bằng một chữ cái thường Đặt tên đường thẳng bằng tên 2 điểm mà đường thẳng đi qua. Ví dụ : đường thẳng đi qua 2 điểm A , B là đường thẳng AB hoặc đường thẳng BA Đặt tên đường thẳng bằng 2 chữ cái thường. Ví dụ : đường thẳng xy hoặc đường thẳng yx Có một đườ ng thẳng và chỉ một đườ ng thẳng đi qua 2 điểm A và B.

PowerPoint Presentation:

- Các đường thẳng AB; AC; BC trùng nhau. Các đường thẳng AB và AC cắt nhau. 3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song. - Đường thẳng xy song song với zt. Chú ý: - Hai đườ ng thẳng không trùng nhau gọi là 2 đườ ng thẳng phân biệt. - Hai đườ ng thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào. . A . B . C x y z t . B . A . C (Sgk)

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP SGK Bài 16 /109 Bài 18 /109 Bài 19 /109

PowerPoint Presentation:

Luyện tập: Bµi 1 Diễn đạt Hình vẽ Đường thẳng d song song với đường thẳng a Các đườ ng thẳng MN và MP cắt nhau tại M Các đườ ng thẳng DE; EP; PD trùng nhau d a . D . E . P . N . M . P

PowerPoint Presentation:

TRẮC NGHIỆM Chọn câu trả lời đúng: Cứ qua 2 trong 6 điểm (trong đó không có bất kỳ ba điểm nào thẳng hàng) ta kẻ một đường thẳng . Số đường thẳng kẻ được là: a) 6 b) 12 c) 15 d) 30 Bài 2 GiẢI : Cứ nối 1 điểm với 5 điểm còn lại ta được 5 đường thẳng .Có 6 điểm nên có 5.6 đường thẳng , nhưng như thế mỗi đường thẳng được tính 2 lần. Vậy số đường thẳng kẻ được là: đường thẳng

PowerPoint Presentation:

Hoạt động nhóm: Bài 3 Cho bốn điểm A, B, C, D sao cho 3 điểm A, B, D thẳng hàng, 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Gọi d là đường thẳng đi qua 2 điểm A và B; a là đường thẳng đi qua B, C. Điền các ký hiệu thích hợp vào ô vuông: a/ C a b/ D d c/ A a d/ B a e/ C d C A D d a B . . . .

PowerPoint Presentation:

* Bài tập mới: Làm bài tập 18, 20, 21/110 (Sgk) Th ực hiện đầy đủ bài tập ở phiếu học tập Về nhà xem bài thực hành và chuẩn bị cho tiết thực hành ở tiết 4. Vẽ năm đường thẳng sao cho số giao điểm của chúng lần lượt là 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giao điểm. Bài 1: Hướng dẫn về nhà:

PowerPoint Presentation:

a) Cho n điểm phân biệt, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm trong n điểm đó , ta kẻ một đường thẳng. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? b) Cho n điểm phân biệt, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm trong n điểm đó ta kẻ một đường thẳng. Biết rằng có 66 đường thẳng. Tìm n. Hướng dẫn về nhà: Bài 2:

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help