Bài 45 Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kính chào qúy Thầy Cô cùng các em học sinh Kính chào qúy Thầy Cô cùng các em học sinh

PowerPoint Presentation:

Bài 1 : Điền số thích hợp vào ô trống trong sơ đồ sau để làm phép nhân. :5 .4 :5 .4 20 80 4 16 16 Bài 2: Từ cách làm trên , hãy điền các từ thích hợp vào chỗ trống: Khi nhân một số nguyên với một phân số ta có thể : Nhân số này với ……….rồi lấy kết quả chia cho …………. hoặc chia số này cho………rồi lấy kết quả nhân với………… tử số mẫu số mẫusố tử số Tính nhẩm 76% của 25 như thế nào ? Để hiểu điều đó ta học tết 94 KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy phát biểu quy tắc nhân một số nguyên với một phân số. Muốn nhân một số nguyên với một phân số , ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu

PowerPoint Presentation:

TIẾT 94 : TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC Tóm tắt : Tổng số học sinh lớp 6A có 45 em, thích đá bóng,60% thích đá cầu, thích bóng bàn, thích bóng chuyền Tính số học sinh thích đá bóng, đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền? Bài giải: Số học sinh thích đá bóng là: 45. = 30(Học sinh) Số học sinh thích đá cầu là: 45.60% =45. = 27(Học sinh) Số học sinh thích bóng bàn là: 45. = 10(Học sinh) Số học sinh thích bóng chuyền là: 45. = 12(Học sinh) ?1 Theo cách trên, hãy tính số học sinh lớp 6A thích bóng bàn, bóng chuyền? 1)Ví dụ: Lớp 6A có 45 học sinh trong đó học sinh thích đá bóng, 60% thích đá cầu, thích bóng bàn và thích bóng chuyền.Tính số học sinh thích đá bóng, đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 94 : TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 1)Ví dụ: Bài giải: Số học sinh thích đá bóng là: 45. = 30(Học sinh) Số học sinh thích đá cầu là: 45.60% =45. = 27(Học sinh) Số học sinh thích bóng bàn là: 45. = 10(Học sinh) Số học sinh thích bóng chuyền là: 45. = 12(Học sinh) Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước ta làm thế nào? Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước ta lấy số đó nhân với phân số. Muốn tìm của số b cho trước ta làm như thế nào? 2)Quy tắc: Muốn tìm của số b cho trước ta tính (m,n thuộc N, n khác 0) Tìm của 14 ? Ví dụ: của 14 là: 14 . = 6 Vậy của 14 bằng 6

PowerPoint Presentation:

TIẾT 94 : TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 1)Ví dụ: 2)Quy tắc: Muốn tìm của số b cho trước ta tính (m,n thuộc N, n khác 0) a/Tìm của 76cm . b/ 62,5% của 96 tấn. c/ 0,25 của 1 giờ . Bài giải của 76 cm là: 76. = 57(cm) b)62,5% của 96 tấn là: 96.62,5%=96. =60(tấn) c) 0,25 của giờ là: 1.0,25 =1. = (giờ) ?2 Bài tập

PowerPoint Presentation:

TIẾT 94 : TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 1)Ví dụ: 2)Quy tắc: Muốn tìm của số b cho trước ta tính (m,n thuộc N, n khác 0) 115 Bài tập a) của 8,7 b) của c) của 5,1 d) của Bài giải: a) của 8,7 là : 8,7. = 5,8 của là: . = của 5,1 là: 5,1 . =11,9 của là: . =

PowerPoint Presentation:

2)Quy tắc: Muốn tìm của số b cho trước ta tính (m,n thuộc N, n khác 0) TIẾT 94 : TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 1)Ví dụ: 116 Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh a) 84% của 25 b) 48% của 50 Bài giải: 16%.25 = 25%.16 ( = 4 ) a) 25.84% = 25%.84 = 21 b) 50.48% = 50%.48 = 24 Tính nhẩm : 76% của 25 như thế nào Trả lời:76%.25 = 76.25% = 76.1/4 = 19 Bài tập

PowerPoint Presentation:

TIẾT 94 : TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 1)Ví dụ: 2)Quy tắc: Muốn tìm của số b cho trước ta tính (m,n thuộc N, n khác 0) Em hãy nêu, muốn tìm của số b cho trước ta làm như thế nào? Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được một khẳng định đúng 1) 3/7 của 21 là: 2)16% của 25 là: 3)2/5 của 40 là: 4)16/7 của 63 là: 5) 9% của 70 là: a)16 b) 9 c)144 d) 4 e) 6,3

PowerPoint Presentation:

Ổ bánh sinh nhật giá 240 000 đồng Hỏi ổ bánh sinh nhật giá bao nhiêu tiền? 240 000 240 000 180 000(đ) . =

PowerPoint Presentation:

Học ở nhà Các em học lý thuyết ở vở ghi và sgk Làm các bài tập 118 đến 125 để tiết sau chúng ta luyện tập

PowerPoint Presentation:

= ? của

PowerPoint Presentation:

của = ? 15 kg 108 kg

PowerPoint Presentation:

Các em hãy đếm xem trên kệ có bao nhiêu lon nước ngọt? Hôm nay cửa hàng bán được số lon nước ngọt trên. Hỏi cửa hàng còn lại mấy lon nước ngọt? (24)

authorStream Live Help