Bài 41 Phép nhân phân số

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng các thầy, cô đến dự giờ lớp: 6A TRƯỜNG THCS XÃ THIỆN LONG PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIA

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ - Nêu quy tắc trừ hai phân số? Thực hiện phép tính: Giải: Quy đồng

PowerPoint Presentation:

1/ Quy tắc: Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ Nhân hai phân số ở tiểu học ta thực hiện như thế nào nhỉ? Ví dụ: A!..Qua dễ!

PowerPoint Presentation:

10 = . 42 . 25 3 .14 2 . 5 ?1 a) b) 1 … = … … = Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ Vậy để nhân hai phân số ta làm như thế nào? Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau các mẫu với nhau

PowerPoint Presentation:

1/ Quy tắc: Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau các mẫu với nhau Ví dụ: Tổng quát

PowerPoint Presentation:

Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ . ( 49) . 54 … = … … ( 6) 35 = . ( 7) . 9 ( 1) 5 = ?2 ?3 Tính a) b) c) a) b) c)

PowerPoint Presentation:

1/ Quy tắc: Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ a) Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau các mẫu với nhau b) Ví dụ: Xét: Muốn nhân một số với một phân số ta làm như thế nào? 2/ Nhận xét: Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

PowerPoint Presentation:

1/ Quy tắc: Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ a) Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau các mẫu với nhau b) Ví dụ: 2/ Nhận xét: Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu. ?4 Tính

PowerPoint Presentation:

Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ Phát biểu quy tắc nhân hai phân số? Muốn nhân một số với một phân số(hay một phân số với một số)ta làm như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ Bµi tËp 69:SGK/36 : Nh©n c¸c ph©n sè (Chó ý rót gän nÕu cã thÓ).

PowerPoint Presentation:

Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ * Bài tập 71 (SGK trang 37) : Tìm x, biết: 2 8 + x =

PowerPoint Presentation:

Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: Học thuộc quy tắc và công thức tổng quát của phép nhân phân số. - Giải bài tập 69a,c,e,g; 70, 71 SGK/37 - Chuẩn bị §11 .

authorStream Live Help