Bài 7 Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trê

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Thực hành QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TIÊU BẢN TẠM THỜI I. Quan sát hình dạng, số lượng, kích thước NST của 1 số loài sinh vật Ruồi giấm và bộ NST ruồi giấm Bộ NST ruồi giấm là bao nhiêu ? Ruồi giấm: 2n=8

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Thực hành QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TIÊU BẢN TẠM THỜI I. Quan sát hình dạng, số lượng, kích thước NST của 1 số loài sinh vật Hãy xác định bộ NST của sinh vật nào ? 2n=? Xác định giới tính của sinh vật đó Bộ NST của người nam bình thường . 2n=46

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Thực hành QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TIÊU BẢN TẠM THỜI II. Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể 2n=47 Thuộc dạng đột biến số lượng NST (đột biến lệch bội) Cơ chế hình thành các dạng đột biến đó? a b Số lượng NST trong tế bào hình a, b là bao nhiêu ? Thuộc dạng đột biến nào ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Thực hành QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TIÊU BẢN TẠM THỜI II. Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể 3 NST số 18 ( hội chứng edward )

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Thực hành QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TIÊU BẢN TẠM THỜI II. Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể 3 NST số 13 ( hội chứng Patau )

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Thực hành QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TIÊU BẢN TẠM THỜI Bộ NST của bệnh nhân Tơcnơ Bộ NST của bệnh nhân claiphentơ II. Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Thực hành QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TIÊU BẢN TẠM THỜI III. Quan sát hậu quả của đột biến nhiễm sắc thể ở người Bàn chân sưng phồng do hội chứng Turner Ảnh chụp bệnh nhân Tơcnơ

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Thực hành QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TIÊU BẢN TẠM THỜI Ảnh chụp bệnh nhân Đao III. Quan sát hậu quả của đột biến nhiễm sắc thể ở người

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Thực hành QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TIÊU BẢN TẠM THỜI III. Quan sát hậu quả của đột biến nhiễm sắc thể ở người Hội chứng Patau

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Thực hành QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TIÊU BẢN TẠM THỜI III. Quan sát hậu quả của đột biến nhiễm sắc thể ở người

PowerPoint Presentation:

Tiết 7: Thực hành QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TIÊU BẢN TẠM THỜI Kỹ thuật FISH và kết quả phân tích NST từ tế bào ối để sàng lọc thai nhi:

authorStream Live Help