Bài 5 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 5: NHIỄM SẮC THỂ

I.Hình thái và cấu trúc NST:

I.Hình thái và cấu trúc NST Trình tự khởi đầu nhân đôi Đầu mút

PowerPoint Presentation:

Hình thái NST nhìn rõ nhất vào kỳ giữa của nguyên phân, có các dạng: cân tâm, lệch tâm tâm mút 2 nhánh quá ngắn

Những biến đổi hình thái của NST :

Những biến đổi hình thái của NST K ỳ phân bào H ình thái NST kỳ tr. gian Kỳ đầu kỳ giữa kỳ sau kỳ cuối NST dạng sợi mảnh, có cấu trúc kép các cromatit tiếp tục đóng xoắn các cromatit đóng xoắn cực đại các cromatit t ách nhau ở tâm động các NST đơn th áo xoắn

Đặc trưng của bộ NST:

Mỗi loài có 1 bộ NST đặc trưng (về số lượng, hình thái, cấu trúc NST) Trong Tế bào Sinh dưỡng, NST tồn tại thành từng cặp tương đồng  bộ NST lưỡng bội 2n. Trong tế bào giao tử, bộ NST giảm đi 1 nửa bộ NST đơn bội n NST gồm 2loại: NST thường NST giới tính Đặc trưng của bộ NST Người 2n= 46 Ruồi giấm 2n= 8 Hãy quan sát ! Số lượng Hình dạng

Số lượng bộ NST 2n của 1 số loài:

Số lượng bộ NST 2n của 1 số loài Động vật Thực vật Ruồi giấm 2n=8 Ruồi nhà = 12 Gà = 78 Tinh tinh = 48 Người = 46 Lúa tẻ = 24 Đào = 16 Đậu Hà Lan = 14 Dưa chuột 2n= 14 Ngô = 20

Cấu trúc siêu hiển vi của NST:

Cấu trúc siêu hiển vi của NST 8 phân tử protein Histon + vòng xoắn AND  Nucleosome Các nucleosome nối nhau bằng đoạn AND  Sợi cơ bản Sợi cơ bản (11nm)  Sợi Nhiễm sắc (30nm) sợi siêu xoắn (300nm)  Cromatit (700nm) Cấu trúc xoắn nhiều lần của NST có ý nghĩa gì?

PowerPoint Presentation:

Hình thái NST nhìn rõ nhất vào kỳ giữa của nguyên phân, có các dạng: cân tâm, lệch tâm tâm mút 2 nhánh quá ngắn

PowerPoint Presentation:

Nhiễm sắc thể ADN nucleoxom Sợi nhiễm sắc Sợi cơ bản cromatit

PowerPoint Presentation:

Quan sát! Thế nào là đột biến cấu trúc NST? Đột biến cấu trúc NST gồm những dạng nào? Biến đổi cấu trúc NST 4 dạng

II. Đột biến cấu trúc NST:

II. Đột biến cấu trúc NST Khái niệm: Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong CẤU TRÚC NST Nguyên nhân: tác nhân vật lý, hoá học, sinh học Các dạng: + Mất đoạn + lặp đoạn + đảo đoạn + Chuyển đoạn

1. Mất đoạn:

1. Mất đoạn Khái niệm: Mất đoạn là 1đoạn NST nào đó bị mất Hệ quả: Làm giảm số lượng gen trên NST, làm mất cân bằng gen Hậu quả: Thường gây chết với thể đột biến Vai trò: loại khỏi NST những gen không mong muốn VD: Mất đoạn trên NST 22 ở người gây ung thư máu ác tính.

Đột biến mất đoạn:

Đột biến mất đoạn

Hội chứng “mèo kêu”: (mất đoạn NST số 5):

Hội chứng “mèo kêu”: (mất đoạn NST số 5)

2. Lặp đoạn:

2. Lặp đoạn Khái niệm: Một đoạn nào đó của NST bị lặp lại 1 hay nhiều lần Hệ quả: làm tăng số lượng gen trên 1NST Hậu quả: Tăng cường hoặc giảm bớt sự biểu hiện của tính trạng Vai trò: tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên gen mới cho qua trình tiến hóa. VD: ở đại mạch lặp đoạn làm tăng hoạt tính của enzim amilaza Thế nào là đột biến lặp đoạn NST

3. Đảo đoạn:

3. Đảo đoạn Khái niệm: Đảo đoạn là dạng đột biến làm cho 1 đoạn NST đứt ra rồi đảo ngược 180 0 Hệ quả: làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên NST Hậu quả: Ít gây hại, có thể làm giảm sức sinh sản Vai trò: góp phần tạo ra nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. VD: loài muỗi đảo đoạn góp phần tạo nên loài mới Đột biến đảo đoạn khác với 2 dạng đột biến trước ở những điểm nào?

Đột biến đảo đoạn:

Đột biến đảo đoạn

4. Chuyển đoạn:

4. Chuyển đoạn Khái niệm: Chuyển đoạn là dạng đột biến có sự trao đổi đoạn NST trong 1 NST hoặc giữa các NST không tương đồng Hệ quả: làm thay đổi nhóm gen liên kết Hậu quả: giảm khả năng sinh sản của SV Vai trò: đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới VD; sử dụng các dòng côn trùng mang chuyển đoạn làm công cụ phòng trừ sâu hại Thế nào là đột biến chuyển đoạn?

Đột biến chuyển đoạn:

Đột biến chuyển đoạn

Các dạng đột biến cấu trúc NST:

Các dạng đột biến cấu trúc NST

CỦNG CỐ::

CỦNG CỐ: Câu 1: Đây là những dạng đột biến nào? Mất đoạn Lặp đoạn Đảo đoạn

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Dạng đột biến có thể làm tăng số lượng gen trên 1 NST là : A. Lặp đoạn B. Lặp đoạn, chuyển đoạn C. Đảo đoạn, chuyển đoạn D. Lặp đoạn, mất đoạn Câu 3: Dạng đột biến cấu trúc NST thường gây hậu quả lớn nhất là: A. Lặp đoạn B. chuyển đoạn C. mất đoạn D. đảo đoạn

BÀI TẬP VỀ NHÀ:

BÀI TẬP VỀ NHÀ Câu hỏi SGK trang 26 Đọc bài Đột biến số lượng NST

authorStream Live Help