Bài 4 Đột biến gen

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites/google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 4: ĐỘT BIẾN GEN “Không phải sự nhầm lẫn của tạo hóa”

PowerPoint Presentation:

(Đột biến gen gây bệnh bạch tạng) 2 em bé bạch tạng Cá sấu bạch tạng MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA VỀ ĐỘT BIẾN

PowerPoint Presentation:

(Nạn nhân chất độc đioxin - Việt Nam) Băng hoại giống nòi … MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA VỀ ĐỘT BIẾN

PowerPoint Presentation:

NST ADN GEN VẬT CHẤT DI TRUYỀN

PowerPoint Presentation:

I. Khái niệm và các dạng đột biến gen: 1. Khái niệm : Đột biến gen: Là những biến đổi trong cấu trúc của gen thường liên quan đến một cặp nu (đột biến điểm) hoặc một số cặp nu. Thể đột biến: Là cơ thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình. 2. Các dạng đột biến gen : (Xét đột biến điểm) Đột biến là gì? Khái niệm đột biến gen và thể đột biến?

PowerPoint Presentation:

Thêm 1 cặp nu Thay thế 1 cặp nu THẢO LUẬN Xác định các dạng đột biến điểm ? Thêm + mất đi 1 cặp nu Mất 1 cặp nu

PowerPoint Presentation:

Đb đồng nghĩa (đb câm) Đb khác nghĩa Đb vô nghĩa Đb đồng nghĩa Đb dịch khung Nêu khái niệm các dạng đột biến này?

PowerPoint Presentation:

2. Các dạng đột biến gen : (Xét đột biến điểm) a) Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit: 1 cặp nu trong gen thay bằng 1 cặp nu khác  có thể làm thay đổi trình tự axit amin trong prôtêin và làm thay đổi chức năng của prôtêin. b) Đột biến thêm hoặc mất 1 cặp nuclêôtit: Khi mất hoặc thêm 1 cặp nu trong gen  mã di truyền bị đọc sai kể từ điểm đột biến, do đó làm thay đổi trình tự axit amin trong prôtêin và thay đổi chức năng của nó.

PowerPoint Presentation:

II. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen: 1. Nguyên nhân : - Do các tác nhân vật lý, hoá học, hay sinh học (virut ...) trong ngoại cảnh - Do rối loạn quá trình sinh lý, hoá sinh trong tế bào của cơ thể. Trẻ sứt môi do mẹ bị nhiễm chất độc… hoặc nhiễm virut trong thai kì.

PowerPoint Presentation:

2. Cơ chế phát sinh đột biến gen : Sự kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN: - Các bazơniơ thường tồn tại ở 2 dạng : dạng thường và dạng hiếm. Dạng hiếm có những vị trí liên kết hiđrô bị thay đổi làm cho chúng kết cặp không đúng trong quá trình nhân đôi dẫn đến đột biến gen. Ví dụ : G* kết cặp với T: biến đổi cặp G - X  A-T Sơ đồ : G* -X  G* -T  A-T

PowerPoint Presentation:

b) Tác động của các tác nhân gây đột biến: - Tác nhân vật lí : Tia tử ngoại (UV) có thể làm cho 2 bazơ Timin trên cùng 1 mạch liên kết với nhau  đột biến. - Tác nhân hoá học : chất 5-brôm uraxin ( 5BU) gây ra dạng đb thay thế cặp A - T bằng cặp G - X. Sơ đồ : A - T  A - 5BU  G - 5BU  G - X - Tác nhân sinh học: Virut viêm gan B, virut hecpet...

PowerPoint Presentation:

III. Hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen: 1. Hậu quả của đột biến gen : - Đa số đột biến gen gây hại, có thể vô hại (trung tính) hoặc có lợi cho thể đột biến. Phần lớn đột biến điểm vô hại. - Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào 3 yếu tố phạm vi đột biến trên gen, tổ hợp gen chứa nó và môi trường sống. - Vì sao nhiều đột biến điểm như đột biến thay thế cặp nuclêotit lại hầu như vô hại đối với thể đột biến? - Hạn chế tác hại do đột biến gen gây ra hậu quả cho loài người bằng cách nào?

PowerPoint Presentation:

2. Vai trò và ý nghĩa của đột biến gen : a) Đối với tiến hoá: - Đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho tiến hoá. b) Đối với thực tiễn: - Cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn tạo giống. - Khang dân đột biến + Là giống lúa cứng cây, chống đổ, kháng sâu bệnh tốt. + Năng suất cao. - Jasmine thơm - Nông trường Cờ Đỏ (Cần Thơ) nhân giống : Năng suất cao, tiềm năng đạt 10 tấn/ha.

PowerPoint Presentation:

GIÁO VIÊN CHIẾU THÊM PHIM THỂ ĐỘT BIẾN CHO HẤP DẪN.

authorStream Live Help