Bài 12 Hô hấp ở thực vật

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Bài 12

PowerPoint Presentation:

1779 – 1780: Ingenhousz chỉ ra rằng tùy vào điều kiện chiếu sáng cây xanh không chỉ hấp thụ khí cacbonic, thải oxi mà còn xảy ra quá trình ngược lại. 1842: Liebig đã phủ nhận sự tồn tại của quá trình hô hấp trong cây xanh. Cuối TK 19 – đầu TK 20: nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh sự tồn tại của quá trình hô hấp ở cây xanh. Lịch sử nghiên cứu hô hấp

PowerPoint Presentation:

Thí nghiệm: Phát hiện sự thải khí CO 2 Phát hiện sự hấp thụ O 2 Phát hiện sự tăng nhiệt độ Hô hấp ở thực vật Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải bình chứa hạt nảy mầm (hình A) bị vẩn đục khi bơm hút hoạt động? Tại sao giọt nước trong ống mao dẫn di chuyển về phía trái? Tại sao nhiệt kế trong bình chỉ nhiệt độ cao hơn không khí bên ngoài?

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT:

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT I – Khái quát về hô hấp ở thực vật Khái niệm: Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học các hợp chất hữu cơ (chủ yếu là Glucose) thành CO 2 và H 2 O , đồng thời giải phóng một phần năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể được tích lũy trong ATP. Hô hấp ở thực vật là gì? 2. Phương trình hô hấp tổng quát: C 6 H 12 O 6 + 6O 2 →6CO 2 + 6H 2 O + Năng lượng (nhiệt + ATP) Viết phương trình tổng quát của hô hấp ở thực vật?

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT:

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT I – Khái quát về hô hấp ở thực vật 1. Khái niệm: 2. Phương trình hô hấp tổng quát: 3. Vai trò của quang hợp đối với cơ thể thực vật - Năng lượng giải phóng trong quá trình hô hấp: + Nhiệt năng: duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống. + Hóa năng (ATP): sử dụng cho nhiều hoạt động sống của cơ thể như quá trình TĐC, quá trình hấp thụ và vận chuyển chủ động các chất, quá trình vận động sinh trưởng, sửa chữa những hư hại của tế bào... Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian là nguyên liệu cho các quá trình tổng hợp các chất khác trong cơ thể.

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT:

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT II – CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Quá trình hô hấp tế bào có những giai đoạn chính nào? Đường phân Glucose (6 cacbon) ATP ADP ATP ADP NADH NAD+ NAD+ NADH 2ATP 2ATP Axit pyruvic (3 cacbon) Axit pyruvic (3 cacbon) Sơ đồ tóm tắt quá trình đường phân 2 Axetyl – CoA (2 cacbon ) CREP 4CO 2 2FAD+ 6NAD+ 6NADH 2FADH 2 2ATP 2ADP Sơ đồ tóm tắt chu trình Crep Chu trình creps Chuỗi chuyền electron

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT:

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT II – CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Tóm tắt quá trình hô hấp tế bào 2ATP Đường phân 1Glucose → 2Piruvat 2 Axetyl CoA Chu trình CREP Chuỗi truyền electron Ti thể 2ATP 34ATP Bào tương 6 NADH 2 FADH 2 2NADH 2NADH

PowerPoint Presentation:

Glucôz ( C 6 H 12 O 6 ) Đường phân 2ATP H 2 O Ti thể +O 2 6H 2 O 6CO 2 36ATP Tế bào chất 2CO 2 Rượu etilic(C 2 H 5 OH) hoặc axit lactic(C 3 H 6 O) A. Hô hấp kị khí (lên men) B. Hô hấp hiếu khí (trong ti thể) Phân giải kị khí Tế bào chất Axit piruvic 2CH 3 COCOOH) Phân giải hiếu khí II – CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Con đường hô hấp ở thực vật

PowerPoint Presentation:

II – CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Điểm so sánh Hô hấp kị khí Hô hấp hiếu khí Oxi Nơi xảy ra Sản phẩm Năng lượng tích lũy PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 Không cần Cần Tế bào chất Đường phân: Piruvat Lên men: CO 2 , rượu êtilic hoặc axit lactic Không tích lũy năng lượng Tích lũy 36 ATP CO 2 , H 2 O Ty thể HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Thời gian

PowerPoint Presentation:

Tạo ra rượu Êtylic Tạo ra Axit Lactic Lên men

PowerPoint Presentation:

RiDP APG (C 3 ) Glicolat (C 2 ) Lục lạp h υ Glicolat Glioxilat O 2 (CHOCOOH) (CH 2 OHCOOH) Glixin (NH 2 CH 2 COOH) Serin CO 2 Peroxixom Ti thể HÔ HẤP Ở THỰC VẬT II – HÔ HẤP SÁNG Sơ đồ hô hấp sáng ở thực vật C 3 Hô hấp sáng là quá trình hô hấp xảy ra ở ngoài sáng. Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật C 3 với sự tham gia của 3 bào quan: lục lạp, Peroxixom và ti thể. Hô hấp sáng không tạo ra năng lượng ATP, nhưng lại tiêu tốn 30 – 50% sản phẩm quang hợp. Hô hấp sáng là gì? Hô hấp sáng xảy ra như thế nào? Vai trò của hô hấp sáng đối với cơ thể thực vật?

PowerPoint Presentation:

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT IV – QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG 1. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp Điểm so sánh Quang hợp ở thực vật Hô hấp ở thực vật 1. Vị trí 2. Thời gian tiến hành 3. Nguyên liệu 4. Sản phẩm 5. Phương trình tổng quát 6. Sự chuyển hóa năng lượng Em hãy chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại? Phiếu học tập số 2

PowerPoint Presentation:

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT IV – QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG 2. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường Nước: cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp. Nhiệt độ: Trong giới hạn nhiệt độ sinh lý, nhiệt độ càng cao hô hấp càng mạnh. ĐỊNH LUẬT VAN-HOP: Tăng nhiệt độ lên 10 0 Cthì tốc độ phản ứng tăng lên 2  3 lần. Oxi: Hàm lượng O2 cao kích thích hô hấp hiếu khí, làm tăng quá trình hô hấp. Ngược lại, hàm lượng O2 giảm làm giảm quá trình hô hấp và chuyển sang dạng hô hấp kị khí. - Hàm lượng CO2: Nồng độ CO2 cao sẽ ức chế hô hấp.

PowerPoint Presentation:

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT IV – QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG 2. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường Dựa vào kiến thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, em hãy đóng vai là một kĩ sư nông nghiệp của sở tài nguyên và môi trường đề xuất biện pháp và hướng dẫn bà con nông dân bảo quản nông sản sau khi thu hoạch. Bài tập về nhà:

PowerPoint Presentation:

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Vai trò của Oxy đối với hô hấp 1 2 3 1 1 2 2 d c b a I II IV III Bài 12 Thí nghiệm hô hấp ở thực vật Hô hấp thực vật Các dạng năng lượng tạo ra của hô hấp Các sản phẩm trung gian Phân giải kỵ khí Đường phân Lên men Sản phẩm phân giải kỵ khí Phân giải hiếu khí Chu trình Crep Chuỗi truyền electron Hô hấp sáng Quan hệ giữa h ô hấp và quang hợp Nước và cường độ hô hấp Nhiệt độ và cường độ hô hấp Định luật Van-Hop Sự ức chế hô hấp của CO 2 P hương trình tổng quát hô hấp

PowerPoint Presentation:

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Vai trò quan trọng nhất của hô hấp đối với cây trồng là gì? Cung cấp năng lượng chống chịu Tăng khả năng chống chịu Tạo ra các sản phẩm trung gian Miễn dịch cho cây Câu 2. Quá trình oxi hóa chất hữu cơ xảy ra ở đâu? Tế bào chất Màng trong ti thể Khoang ti thể Quan điểm khác Thời gian Đáp án

PowerPoint Presentation:

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Câu hỏi trắc nghiệm Câu 3. Giai đoạn nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí? Chu trình Crep Chuỗi chuyền điện tử electron Đường phân Tổng hợp axetyl – CoA Khử piruvat thành axit lactic Câu 4. Quá trình tổng hợp ATP chủ yếu xảy ra ở đâu? Tế bào chất Màng trong ti thể Khoang ti thể Màng ngoài ti thể Đáp án Thời gian

PowerPoint Presentation:

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Câu hỏi trắc nghiệm Câu 5. Quá trình hô hấp sáng là quá trình: Hấp thụ CO 2 và giải phóng O 2 trong bóng tối Hấp thụ CO 2 và giải phóng O 2 ngoài sáng Hấp thụ O 2 và giải phóng CO 2 trong bóng tối Hấp thụ O 2 và giải phóng CO 2 ngoài sáng Câu 6. Nhận định nào sau đây là đúng nhất? Hàm lượng nước tỉ lệ nghịch với cường độ hô hấp Cường độ hô hấp và nhiệt độ tỉ lệ thuận với nhau Nồng độ CO 2 cao sẽ ức chế hô hấp Cả 3 phương án trên đều đúng Đáp án Thời gian

PowerPoint Presentation:

THE END

authorStream Live Help