Bài 28 Thực hành quan sát một số vi sinh vật

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

Bài 28 . Thực hành quan sát một số vi sinh vật :

Bài 28 . Thực hành quan sát một số vi sinh vật

PowerPoint Presentation:

SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

PowerPoint Presentation:

Vi sinh vật được chia thành những nhóm nào? Vi sinh vật Vi sinh vật nhân sơ Vi sinh vật nhân chuẩn Vi sih vật cổ Vi khuẩn Động vật nguyên sinh Nấm Tảo

PowerPoint Presentation:

I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ

PowerPoint Presentation:

Ph ân đôi ở vi khuẩn lam Nảy chồi ở vi khuẩn lưu hùynh T ạo bào tủ

PowerPoint Presentation:

Vách ngăn Chất nhân Hình: Hạt mêzôxôm của vi khuẩn dưới kính hiển vi điện tử

PowerPoint Presentation:

Mêzôxôm có vai trò gì? Làm điểm tựa cho ADN bám vào để nhân đôi

PowerPoint Presentation:

TB tăng kích thước Hình thành vách ngăn Kết quả Qúa trình phân đôi ở vi khuẩn

PowerPoint Presentation:

 I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ Hình thức sinh sản Đặc điểm Đại diện Phân đôi - Tăng sinh khối tế bào - Màng sinh chất gấp nếp tạo hạt mêzôxôm. - ADN bám vào hạt này để nhân đôi - Thành tế bào hình thành vách ngăn chia tế bào mẹ → 2 tế bào con. - Vi sinh vật cổ - Vi khuẩn

PowerPoint Presentation:

So sánh phân đôi ở vi khuẩn và nguyên phân ở sinh vật bậc cao ? * Giống: Từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con giống nhau và giống hệt tế bào mẹ. * Khác: Phân đôi ở vi khuẩn không có sự hình thành thoi vô sắc và không trải qua các kỳ như quá trình nguyên phân.

PowerPoint Presentation:

Bào tử đốt ở xạ khuẩn Bào tử ở vi khuẩn

PowerPoint Presentation:

Hình thức sinh sản Đặc điểm Đại diện Phân đôi Bào tử  I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ - Ngoại bào tử: bào tử được hình thành từ bên ngoài tế bào sinh dưỡng - Bào tử đốt: bào tử được hình thành bởi sự phân đốt của sợi sinh dưỡng - Vi sinh vật dinh dưỡng mêtan - Xạ khuẩn

PowerPoint Presentation:

Quan sát diễn biến sau đây ở vi khuẩn quang dưỡng: ? - Vi khuẩn quang dưỡng sinh sản bằng cách gì? - Đặc điểm của quá trình nảy chồi ở vi khuẩn?

PowerPoint Presentation:

Nảy chồi ở vi khuẩn

PowerPoint Presentation:

Hình thức sinh sản Đặc điểm Đại diện Phân đôi - Tăng sinh khối tế bào - Màng sinh chất gấp nếp tạo hạt mêzôxôm. - ADN bám vào hạt này để nhân đôi - Thành tế bào hình thành vách ngăn chia tế bào mẹ → 2 tế bào con . - Vi khuẩn - Vi sinh vật cổ  Bào tử -Ngoại bào tử: bào tử được hình thành từ bên ngoài tế bào sinh dưỡng -Bào tử đốt: bào tử được hình thành bởi sự phân đốt của sợi dinh dưỡng - Sinh vật dinh dưỡng mêtan - Xạ khuẩn Nảy chồi - Tế bào mẹ tạo thành 1 chồi ở cực, chồi lớn dần rồi tách ra tạo thành vi khuẩn mới Vi khuẩn quang dưỡng màu tía

PowerPoint Presentation:

Nội bào tử ở vi khuẩn có phải là hình thức sinh sản không? Tại sao? Nội bào tử ở vi khuẩn  Nội bào tử vi khuẩn không phải là hình thức sinh sản mà chỉ là dạng nghỉ của vi khuẩn khi gặp điều kiện bất lợi (vi khuẩn lam, vi khuẩn than)

PowerPoint Presentation:

Hình thức sinh sản chủ yếu ở vi khuẩn là: A. Tạo bào tử B. Nảy chồi C. Phân đôi Đ

PowerPoint Presentation:

- Tóm tắt các hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân sơ bằng sơ đồ? - Ở vi sinh vật nhân thực có các hình thức sinh sản nào? Sinh sản phân đôi Sinh sản bằng bào tử Sinh sản nảy chồi Có ở vi sinh vật nhân thực Có ở vi sinh vật nhân sơ

PowerPoint Presentation:

 II. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN THỰC 1. Sinh sản bằng bào tử: a. Sinh sản vô tính bằng bào tử: Bào tử trần ở nấm mốc tương Bào tử kín ở nấm mốc trắng

PowerPoint Presentation:

Bào tử trần Bào tử trần Cuống bào tử trần

PowerPoint Presentation:

Bào tử kín Bào tử kín Túi bào tử kín Cuống bào tử kín

PowerPoint Presentation:

 b. Sinh sản hữu tính bằng bào tử: bào tử tiếp hợp ở nấm Rhizopus Bào tử túi ở nấm Mucor

PowerPoint Presentation:

Tiếp hợp ở trùng đế giày 

PowerPoint Presentation:

 II. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN THỰC 1. Sinh sản bằng bào tử: a. Sinh sản vô tính bằng bào tử: b. Sinh sản hữu tính bằng bào tử: 2. Sinh sản bằng cách nảy chồi và phân đôi. a. Nảy chồi:

PowerPoint Presentation:

 Nấm men rượu b. Nảy chồi

PowerPoint Presentation:

II. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN THỰC 1. Sinh sản bằng bào tử: a. Sinh sản vô tính bằng bào tử: b. Sinh sản hữu tính bằng bào tử:  2. Sinh sản bằng cách nảy chồi và phân đôi. a. Nảy chồi: Từ tế bào mẹ mọc ra các chồi nhỏ rồi tách khỏi tế bào mẹ thành cơ thể độc lập

PowerPoint Presentation:

Nấm men rượu rum  b. Phân đôi:

PowerPoint Presentation:

Ở trùng đế giày, tảo lục …

PowerPoint Presentation:

Bệnh cảm cúm Viêm gan nhiễm HIV Nhiễm trùng

Hãy giữ an toàn vệ sinh khi ăn uống?:

Hãy giữ an toàn vệ sinh khi ăn uống?

PowerPoint Presentation:

Tóm tắt các hình thức sinh sản ở vi sinh vật bằng sơ đồ?

PowerPoint Presentation:

Sinh sản của vi sinh vật Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ Sinh sản của vi sinh vật nhân thực Phân đôi Bào tử Nảy chồi Bào tử Nảy chồi Phân đôi Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính Ngoại bào tử Bào tử đốt

Một số hình ảnh về thế giới của vi sinh vật:

Một số hình ảnh về thế giới của vi sinh vật Bào tử nấm linh chi

PowerPoint Presentation:

bosmina

PowerPoint Presentation:

acroperus

PowerPoint Presentation:

Desulfotomaculum_VSV CO DON NHAT HANH TINH

PowerPoint Presentation:

E.coli Chlorogonium

PowerPoint Presentation:

Hẹn gặp lại các em

authorStream Live Help