Bài 25 Sinh trưởng của vi sinh vật

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Câu 1: Ta có thể làm sữa chua, dưa chua từ: A. vi khuẩn lam. B. vi khuẩn Lactic. C. nấm men. D. nấm mốc. Câu 2: Việc làm tương, nước mắm là lợi dụng quá trình: A. lên men rượu. B. lên men lactic. C. phân giải polisacarit. D. phân giải protein. Kiểm Tra Bài Cũ Câu 3: Quá trình phân giải các chất ở VSV được ứng dụng trong thực tiễn như thế nào? - Làm nước tương, nước mắm, nấu rượu… Muối dưa, cà, làm sữa chua…. Xử lí rác thải…

PowerPoint Presentation:

BÀI 25: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Chương II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN Ở VI SINH VẬT I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG II. SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN

PowerPoint Presentation:

I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 4 tế bào 8 tế bào 16 tế bào Nhận xét gì về số lượng TB cứ sau 20 phút ? 20phút 20phút Thế nào là thời gian thế hệ ? VK E. Coli Sinh trưởng của quần thể VSV là gì?

I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG:

 Sinh trưởng của quần thể VSV: là sự tăng số lượng tế bào của quần thể.  Thời gian thế hệ (g): là thời gian tính từ khi TB sinh ra cho tới khi TB đó phân chia. I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VD

PowerPoint Presentation:

Trùng đế giày g = 24 giờ Vi khuẩn lao g = 1000 phút E.Coli g = 20 phút

PowerPoint Presentation:

Thời gian (phút) Số lần phân chia ( n ) 2 n Số TB của quần thể (N 0 x2 n ) 0 0 2 0 = 1 N o x 2 0 20 1 2 1 = 2 N o x 2 1 40 2 2 2 = 4 N o x 2 2 60 3 2 3 = 8 N o x 2 3 80 4 2 4 = 16 N o x 2 4 100 5 2 5 = 32 N o x 2 5 120 6 2 6 = 64 N o x 2 6 Với N 0 TB ban đầu qua n lần phân chia trong thời gian t sẽ tạo ra N t TB: N t = N 0 x 2 n

 Áp dụng::

 Áp dụng: + Số lần phân chia của vi khuẩn E.coli sau 2 giờ: n = t : g = (60 x 2): 20 = 6 + Số lượng tế bào trong quần thể trung bình là: N t = N 0 x 2 n = 10 5 x 2 6 = 6.400.000 (tế bào) Nếu số lượng tế bào vi khuẩn E.Coli ban đầu là 10 5 tế bào, thì sau 2 giờ số lượng tế bào trong quần thể trung bình là bao nhiêu?

Sau thời gian 2 giờ một TB vi khuẩn E.Coli đã phân chia cho ra 64 TB. Hãy tính thời gian thế hệ ở E.Coli?:

Sau thời gian 2 giờ một TB vi khuẩn E.Coli đã phân chia cho ra 64 TB. Hãy tính thời gian thế hệ ở E.Coli? Số lần phân chia trong 2 giờ ở E.Coli: 2 n = 64  n = 6 (lần) Thời gian thế hệ ở E.Coli: g= t:n = 2:6 =1/3 (giờ) hay g= 20 (phút)

II. SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN:

II. SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN 1. Nuôi cấy không liên tục  Không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa Thế nào là môi trường nuôi cấy không liên tục?

PowerPoint Presentation:

Pha tiềm phát Pha Lũy thừa Pha cân bằng Pha suy vong 1. Nuôi cấy không liên tục

Phiếu học tập:

Phiếu học tập Pha tiềm phát Pha lũy thừa Pha cân bằng Pha suy vong Đặc điểm Số lượng tế bào Nguyên nhân

PowerPoint Presentation:

Hình 25: Đường cong sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục Pha cân bằng Pha tiềm phát Pha luỹ thừa Pha suy vong Log số lượng tế bào Thời gian

PowerPoint Presentation:

Pha tiềm phát Đặc điểm Số lượng tế bào Nguyên nhân Không phân chia Không tăng Vi khuẩn thích nghi với môi trường mới. Enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất

PowerPoint Presentation:

Pha lũy thừa Đặc điểm Số lượng tế bào Nguyên nhân TB phân chia với tốc độ rất lớn Tăng rất nhanh Do chất dinh dưỡng dồi dào còn hàm lượng chất thải thì rất ít

PowerPoint Presentation:

Pha cân bằng Đặc điểm Số lượng tế bào Nguyên nhân Phân chia bắt đầu giảm Số tế bào đạt cực đại và không đổi Do chất dinh dưỡng bắt đầu giảm và hàm lượng chất thải bắt đầu tăng

PowerPoint Presentation:

Pha suy vong Đặc điểm Số lượng tế bào Nguyên nhân Phân chia giảm đột ngột Số tế bào giảm dần Do thiếu chất dinh dưỡng và chất độc tích lũy quá nhiều

PowerPoint Presentation:

Để thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì ta nên dừng ở pha nào?

PowerPoint Presentation:

Pha cân bằng Pha tiềm phát Pha luỹ thừa Pha suy vong Log số lượng tế bào Thời gian Làm sao để không xảy ra pha suy vong ?

2. Nuôi cấy liên tục:

2. Nuôi cấy liên tục a. Nguyên tắc Bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng mới đồng thời lấy ra lượng dịch nuôi cấy tương đương. Nguyên tắc của nuôi cấy liên tục là gì?

PowerPoint Presentation:

Bình chứa thức ăn van Bình nuôi cấy liên tục Bình nuôi cấy liên tục 2. Nuôi cấy liên tục

PowerPoint Presentation:

2. Nuôi cấy liên tục Vì sao quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục thì có pha tiềm phát còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này ?

2. Nuôi cấy liên tục :

2. Nuôi cấy liên tục b. Ứng dụng S ản xuất sinh khối để thu các axit amin, enzim, kháng sinh, hoocmon… Ứng dụng của nuôi cấy liên tục?

PowerPoint Presentation:

Tại sao nói : “ dạ dày và ruột người là hệ thống nuôi cấy liên tục ?”

So sánh giữa nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục theo bảng sau::

So sánh giữa nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục theo bảng sau: Nuôi cấy không liên tục Nuôi cấy liên tục Mục đích Nguyên tắc Pha sinh trưởng Nghiên cứu sự sinh trưởng của VSV. Tránh hiện tượng suy vong, tạo sinh khối + Không được bổ sung chất dinh dưỡng mới. + Không được lấy đi các sản Phẩm chuyển hóa vật chất. + Bổ sung liên tục các Chất dinh dưỡng. + Lấy ra một lượng dịch nuôi cấy tương đương. 4 pha : pha tiềm phát, pha lũy thừa, pha cân bằng, pha suy vong. Không có pha tiềm phát và pha suy vong.

PowerPoint Presentation:

Bài học tới đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh!

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà  Trả lời câu hỏi cuối bài.  Đọc bài 26: sinh sản của vi sinh vật.

authorStream Live Help