Bài 18 Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO BÀI 18 CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

Slide 2: 

Củng cố: Quan sát phim đồng thời mô tả lại quá trình nguyên phân 1 2 3 NGUYÊN PHÂN

Slide 3: 

Chu kì tế bào là gì? Ví dụ? Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào liên tiếp. Ví dụ: Chu kì tế bào giai đoạn sớm của phôi thai: 15-20 phút. TB ruột là 12giờ, Tb gan là 6 tháng… I. CHU KÌ TẾ BÀO

Slide 4: 

Quan sát hình: chu kì tế bào gồm những thời kì nào? Kì trung gian chiếm phần lớn thời gian của chu kì tế bào. Ví dụ: TB người nuôi cấu trong ống nghiệm có chu kì TB là 24h, trong đó kì trung gian chiếm 23h. Nguyên phân I. CHU KÌ TẾ BÀO

Slide 5: 

1. Khái niệm chu kì tế bào - Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào liên tiếp. - Chu kì tế bào gồm kì trung gian và nguyên phân. Nguyên phân I. CHU KÌ TẾ BÀO

Slide 6: 

2. Kì trung gian Kì trung gian bao gồm những pha nào? Trình bày đặc điểm chính 3 pha của chu kì tế bào? Nguyên phân I. CHU KÌ TẾ BÀO

Slide 7: 

2. Kì trung gian (gian kì) Kì trung gian là thời kì sinh trưởng của TB bao gồm 3 pha: G1, S, G2 Diễn biến của kì trung gian: + Pha G1: TB tổng hợp các chất cần thiết cho sự phân bào. + Pha S: Nhân đôi AND và NST. + Pha G2: Tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. I. CHU KÌ TẾ BÀO

Slide 8: 

Điều hoà chu kì tế bào - Chu kì tế bào được điều khiển một cách rất chặt chẽ đảm bảo cho sự phát triển bình thường của cơ thể. Nếu cơ chế điều khiển phân bào bị rối loạn hoặc trục trặc cơ thể có thể bị lâm bệnh (Bệnh ung thư) I. CHU KÌ TẾ BÀO

Slide 9: 

Từ một hợp tử làm cách nào để phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh gồm nhiều tỉ tế bào ?

Slide 11: 

Quan sát đoạn phim và cho biết quá trình nguyên phân được chia làm mấy giai đoạn cơ bản? II:QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

Slide 12: 

- Nguyên phân là hình thức phân chia TB phổ biến ở sinh vật nhân thực. Nguyên phân bao gồm phân chia nhân và phân chia TBC . - Quá trình phân chia nhân được chia làm mấy ki? Là những kì nào? II:QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

Slide 13: 

1. Phân chia nhân Kì đầu Kì sau Cuối kì giữa Cuối kì đầu Kì giữa

Slide 15: 

Thảo luân nhóm: hoàn thành phiếu học tập số 1

Slide 16: 

1.Phân chia nhân Kì đầu Cuối kì đầu a. Kì đầu - Các NST kép dần co xoắn vào thoi phân bào ở tâm động. Màng nhân và nhân con dần tiêu biến. Thoi phân bào xuất hiện.

Slide 17: 

1.Phân chia nhân Kì đầu Cuối kì đầu a. Kì đầu - Các NST kép dần co xoắn vào thoi phân bào ở tâm động. Màng nhân và nhân con dần tiêu biến. Thoi phân bào xuất hiện.

Slide 18: 

1.Phân chia nhân Kì giữa b. Kì giữa - Màng nhân và nhân con đã biến mất. Các NST co xoắn cực đại và tâp trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào Cuối kì giữa Ở kì giữa, nếu thoi phân bào bị phá huỷ thì điều gì sẽ xảy ra

Slide 19: 

1.Phân chia nhân c. Kì sau Từng NST kép tách nhau ra ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về hai cực của TB Kì sau Tại sao các NST phải co xoắn tối đa khi bước vào kì sau Phải co xoắn tối đa để NST dễ phân li về 2 cực của TB

Slide 20: 

1.Phân chia nhân d. Kì cuối - Thoi phân bào biến mất, màng nhân và nhân con tái hiện. NST dãn xoắn dần. Kì cuối

Slide 21: 

1. Phân chia nhân - Các NST kép dần co xoắn và đính vào thoi phân bào ở tâm động. - Màng nhân và nhân con dần tiêu biến. - Thoi phân bào xuất hiện. - Màng nhân và nhân con đã biến mất. - Các NST co xoắn cực đại và tâp trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

Slide 22: 

1. Phân chia nhân - Từng NST kép tách nhau ra ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về hai cực của TB - Thoi phân bào biến mất, màng nhân và nhân con tái hiện. - NST dãn xoắn dần.

Slide 23: 

2. Phân chia tế bào chất Sự phân chia tế bào chất diễn ra ở kì nào? Sự phân chia TBC diễn ra ở kì sau, nhưng quan sát rõ nhất ở kì cuối. Điểm khác nhau cơ bảnvề sự phân chia TBC ở TB thực vật và TB động vật? TB động vật TB thực vật

Slide 24: 

2. Phân chia tế bào chất Màng tế bào thắt ở mặt phẳng xích đạo từ ngoài vào trong chia tế bào mẹ thành 2 tế bào concó bộ NST giống tế bào mẹ (2n) Tạo thành xenlulô ở mặt phẳng xích đạo từ trong ra ngoài chia tế bào mẹ thành 2 TB con có bộ NST giống tế bào mẹ (2n)

Slide 25: 

III. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Ý nghĩa của quá trình nguyên phân? - Đối với sinh vật nhân thực đơn bào? - Đối với sinh vật nhân thực đơn bào: nguyên phân là phương thức sinh sản: 1TB mẹ  2 TB con giống mẹ.

Slide 26: 

III. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Đối với sinh vật nhân thực đa bào? - Nguyên phân làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển

Slide 27: 

III. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Trong y học, quá trình nguyên phân có ý nghĩa gì? - Nguyên phân giúp tái tạo mô hoặc các cơ quan bị tổn thương

Slide 28: 

III. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Trong trồng trọt, chăn nuôi quá trình nguyên phân có ý nghĩa gì? - Nguyên phân giúp nhân nhanh các giống tốt các giống cây sạch bệnh, tạo ra các vật nuôi bằng phương phápnhân bản vô tính….

Slide 29: 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NHÂN BẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT Dolly (05/07/1996-02/2003) và mẹ Black Face Dolly và con (04/1998) Prometea, con ngựa nhân bản đầu tiên trên thế giới.

Slide 30: 

Mỗi NST nhân đôi thành NST kép gồm 2 nhiễm sắt tử (crômatit ) dính nhau ở tâm động là đặc điểm của kỳ nào dưới đây? a. Trung gian b. Đầu c. Giữa d. Sau e. Cuối Câu 1

Slide 31: 

a. Kỳ đầu b. Kỳ giữa c. Kỳ sau d. Kỳ cuối Câu 2: Hãy quan sát hình ảnh, xác định giai đoạn của quá trình nguyên phân?

Slide 32: 

Một tế bào loài A có 2n=8 thực hiện nguyên phân liên tiếp 4 đợt thì 3.1. Số tế bào con tạo ra là : a.6 b.8 c.12 d.16 3.2.Số NST có trong kỳ đầu của mỗi tế bào khi đang phân chia là: a.12 b.16 c.24 d.64 3

authorStream Live Help