Bài 54 Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

M¤N : SINH HäC 9

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên? Trả lời: Chúng ta phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí tài nguyên thiên nhiên vì tài nguyên không phải là vô tận. Chúng ta cần phải sử dụng hợp lí để vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa bảo đảm duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho thế hệ con cháu mai sau.

PowerPoint Presentation:

TI ẾT 60: KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ Có nhận xét gì về ba môi trường này ?

PowerPoint Presentation:

I. Ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã: Vì sao gìn giữ thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái ? - Vì: môi trường đang bị suy thoái - Vì: gìn giữ thiên nhiên hoang dã là bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng, tránh được nhiều thảm hoạ như lũ lụt, hạn hán và ô nhiễm môi trường. Vì sao phải khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã ?

PowerPoint Presentation:

Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã Nêu các biện pháp chủ yếu bảo vệ thiên nhiên hoang dã ? Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia Trồng cây gây rừng Cấm săn bắt và khai thác bừa bãi các loài sinh vật. II.Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên: 1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật

PowerPoint Presentation:

II.Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên: 1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật: Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn. - Cấm săn bắn và khai thác bừa bãi các loài sinh vật - Trồng cây, gây rừng. - Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Em hãy lấy ví dụ minh hoạ các biện pháp trên ? - Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia.

PowerPoint Presentation:

Rừng đầu nguồn thuỷ điện Thác Bà Rừng già ở khu vực Tây Bắc

PowerPoint Presentation:

Vườn quốc gia Ba Bể

PowerPoint Presentation:

Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng

PowerPoint Presentation:

Vườn quốc gia Tràm Chim

PowerPoint Presentation:

Thanh long ruột đỏ Dưa hấu không hạt

PowerPoint Presentation:

Rừng đước Rừng cao su

PowerPoint Presentation:

Ngoài 5 biện pháp nêu trên,còn có thể có biện pháp nào khác để bảo vệ thiên nhiên ? Khai thác hợp lý rừng sản xuất Hạn chế khai hoang chuyển rừng thành đất trồng trọt Hạn chế di dân tự do Đóng cửa rừng tự nhiên

PowerPoint Presentation:

II.Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên: 1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật: 2. Cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hoá: Các biện pháp chủ yếu nhằm cải tạo hệ sinh thái bị thoái hoá được ghi trong cột bên trái ở bảng 59. Em hãy nêu hiệu quả của các biện pháp đó vào cột bên phải

PowerPoint Presentation:

C¸c biÖn ph¸p HiÖu qu¶ Đối với những vùng đất trồng, đồi núi trọc thì việc trồng cây gây rừng là biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất Tăng cường công tác làm thủy lợi và tưới tiêu hợp lí Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh Thay đổi các loại cây trồng hợp lí. Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích hợp có năng suất cao Hạn chế xói mòn đất, hạn chế hạn hán, lũ lụt, tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật, tăng độ đa dạng sinh học, cải tạo khí hậu... Góp phần điều hòa lượng nước, hạn chế lũ lụt, hạn hán, mở rộng diện tích trồng trọt, tăng năng suất cây trồng Tăng độ màu mỡ cho đất, tạo điều kiện phủ xanh đất trống bỏ hoang hóa. Không gây ô nhiễm môi trường Làm cho đất không bị cạn kiệt dinh dưỡng, tận dụng được hiệu suất sử dụng đất và tăng năng suất cây trồng Đem lại lợi ích kinh tế khi có đủ kinh phí sẽ có điều kiện đầu tư cải tạo cho đất. Bảng 59. Các biện pháp cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hoá ( Nội dung kiến thức phần 2 )

PowerPoint Presentation:

Hãy quan sát hình sau và thảo luận nhóm về trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên ? III.Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã:

PowerPoint Presentation:

III. Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã: ? Vai trß, tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong viÖc b¶o vÖ thiªn nhiªn hoang d· ? Không vứt rác bừa bãi. Tích cực tham gia vệ sinh công cộng sáng chủ nhật hàng tuần, tích cực tham gia các phong trào vệ sinh công viên, bãi biển, trường học. Không chặt phá cây cối bừa bãi, tích cực trồng cây chăm sóc bảo vệ cây. Không săn bắt chim, thú,bảo vệ các loài sinh vật có ích. Tuyên truyền cho mọi người cùng hành động bảo vệ thiên nhiên.

PowerPoint Presentation:

III.Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã - Nội dung tuyên truyền: + Tầm quan trọng của rừng.Tác hại của việc phá rừng.Biện pháp bảo vệ rừng. + Ô nhiễm môi trường là gì ? Hậu quả ? Biện pháp khắc phục ? - Biện pháp tuyên truyền: + Kịch, thơ ca, hò vè... + Tâm tình trong gia đình. Tuyên truyền như thế nào cho mọi người cùng hành động bảo vệ thiên nhiên ?

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ 1. Để cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hoá,người ta trồng cây, gây rừng để: A. Mở rộng diện tích đất trồng trọt B. Tăng hiệu suất sử dụng đất C. Tăng độ màu mỡ cho đất D. Hạn chế xói mòn,cải tạo khí hậu, tăng đa dạng sinh học Chọn các câu đúng

PowerPoint Presentation:

2. Các biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên là: A. Bảo vệ thảm thực vật rừng B. Bảo vệ động vật hoang dã C. Cải tạo và phục hồi các hệ sinh thái bị thoái hoá D. Cả A, B và C

PowerPoint Presentation:

3. Chọn các câu sai trong các câu sau: Việc bảo vệ rừng và cây xanh có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất,nước và các tài nguyên sinh vật khác B. Thảm thực vật có tác dụng chống xói mòn đất, giữ ẩm cho đất. Thực vật còn là thức ăn và nơi ở cho nhiều loài sinh vật khác C. Gìn giữ và cải tạo thiên nhiên chỉ là trách nhiệm của chính phủ các nước D. Mọi người và mọi quốc gia đều có trách nhiệm trong việc giữ gìn và cải tạo thiên nhiên.

PowerPoint Presentation:

Dặn dò Học bài,trả lời câu hỏi Kẻ bảng 60.1,2,3,4 vào vở bài tập Sưu tầm tranh ảnh về các hệ sinh thái

authorStream Live Help