Tiết 57, Bài 50 Ô nhiễm môi trường

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

Tiết 57, bài 54:

Tiết 57, bài 54 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T1):

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T 1 ) I.Ô nhiễm môi trường là gì? Tiết 57, bài 54 Nghiên cứu thông tin SGK,kết hợp hợp kiến thức hiểu biết thực tế , hãy cho biết? -Theo em, thế nào là ô nhiễm môi trường? -Do đâu môi trường bị ô nhiễm?

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T1):

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T 1 ) I.Ô nhiễm môi trường là gì? Tiết 57, bài 54 II.Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm Theo em tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm là tác nhân nào? - Ô nhiễm các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt. - Ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học. - Ô nhiễm do các chất phóng xạ. - Ô nhiễm do các chất thải rắn. - Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh.

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T1):

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T 1 ) I.Ô nhiễm môi trường là gì? Tiết 57, bài 54 II.Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm 1.Ô nhiễm do chất khí thải từ hoạt động cộng nghiệp và sinh hoạt

PowerPoint Presentation:

Quan sát hình bên dưới, nghiên cứu thông tin SGK , thảo luận theo bàn hoàn thàn nội dung sau: 1.Các chất khí thải gây độc đó là những chất khí gì? Các chất khí thải gây độc đó thải ra từ hoạt động nào? 2.Hoàn thành bảng 54.1 SGK. CO 2 , SO 2 CO , NO 2 Ô nhiễm không khí

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T1):

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T 1 ) I.Ô nhiễm môi trường là gì? Tiết 57, bài 54 II.Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm 1.Ô nhiễm do chất khí thải từ hoạt động cộng nghiệp và sinh hoạt  -Các chất thải từ nhà máy, phương tiện giao thông, sinh hoạt: CO 2 , NO 2 , SO 2 , CO, bụi… gây ô nhiễm không khí.

PowerPoint Presentation:

Hoạt động Nhiên liệu bị đốt cháy 1.Giao thông vận tải: -Ôtô -Xe máy -Tàu hỏa -Xăng dầu. -Xăng -Than đá 2.Sản xuất công nghiệp: -Máy cày, máy bừa, máy gặt -Xăng, dầu…. 3.Sinh hoạt : -Đun nấu, chế biến thực phẩm…. -Than, củi , khí đốt ….

-Liên hệ: Kể tên những hoạt động đốt cháy nhiên liệu ở gia đình em và hàng xóm có thể gây ô nhiễm không khí? Em sẽ làm gì trước tình hình đó?:

-Liên hệ: Kể tên những hoạt động đốt cháy nhiên liệu ở gia đình em và hàng xóm có thể gây ô nhiễm không khí? Em sẽ làm gì trước tình hình đó? +Đun than, củi, bếp dầu, bếp ga, lò sản xuất gạch ngói… +Bản thân em cùng đại diện khu dân cư sẽ tuyên truyền để mọi người dân hiểu biết và có biện pháp giảm bớt ô nhiễm. -Lưu ý: việc đốt cháy nhiên liệu trong gia đình như: than, củi, gas…sinh ra lượng CO 2 chất này tích tụ sẽ gây ô nhiễm.Vậy trong từng gia đình phải có biện pháp thông thoáng khí để tránh khí độc.

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T1):

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T 1 ) I.Ô nhiễm môi trường là gì? Tiết 57, bài 54 II.Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm 1.Ô nhiễm do chất khí thải từ hoạt động cộng nghiệp và sinh hoạt 2.Ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học

PowerPoint Presentation:

Quan sát hình 54.2, hãy cho biết: Các hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học thường tích tụ ở những môi trường nào? Mô tả con đường phát tán các loại hoá chất đó. Tác hại của những chất độc này?

PowerPoint Presentation:

2.Ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học -Các hóa chất độc hại được phát tán và tích tụ: +Hóa chất (dạng hơi):  nước mưa  đất  tích tụ trong đất  ô nhiễm mạch nước ngầm. +Hóa chất (dạng hơi):  nước mưa  ao, hồ, sông, suối, biển  tích tụ trong nước. +Hóa chất còn bám và ngấm vào cơ thể sinh vật.   -Tác hại: ảnh hưởng tới hệ sinh thái , gây độc cho con người và các sinh vật khác..

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T1):

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T 1 ) I.Ô nhiễm môi trường là gì? Tiết 57, bài 54 II.Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm 1.Ô nhiễm do chất khí thải từ hoạt động cộng nghiệp và sinh hoạt 2.Ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học 3.Ô nhiễm do các chất phóng xạ

PowerPoint Presentation:

Quan sát các tranh sau:

PowerPoint Presentation:

NHÀ MÁY HẠT NHÂN

PowerPoint Presentation:

Thảm họa Checnơbưn

PowerPoint Presentation:

3.Ô nhiễm do chất phóng xạ - Nguồn gốc chủ yếu của các chất phóng xạ là từ các nhà máy điện nguyên tử, từ các vụ thử vũ khí hạt nhân   - Tác hại: ảnh hưởng tới hệ sinh thái , gây độc cho con người và các sinh vật khác.. Nghiên cứu thông tin , kết hợp với các tranh vừa quan sát hãy cho biết +Các chất phóng xạ có nguồn gốc từ đâu?

PowerPoint Presentation:

Quan sát các tranh dưới đây và cho biết tác hại của chất phóng xạ gây ra?

PowerPoint Presentation:

3.Ô nhiễm do chất phóng xạ -Nguồn gốc chủ yếu của các chất phóng xạ là từ các nhà máy điện nguyên tử, từ các vụ thử vũ khí hạt nhân   -Tác hại: Gây đột biến ở người và sinh vật, gây ra các bệnh di truyền và ung thư… Nghiên cứu thông tin , kết hợp với các tranh vừa quan sát hãy cho biết +Các chất phóng xạ có nguồn gốc từ đâu?

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T1):

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T 1 ) I.Ô nhiễm môi trường là gì? Tiết 57, bài 54 II.Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm 1.Ô nhiễm do chất khí thải từ hoạt động cộng nghiệp và sinh hoạt 2.Ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học 3.Ô nhiễm do các chất phóng xạ 4.Ô nhiễm do các chất thải rắn

PowerPoint Presentation:

3.Ô nhiễm do chất thải rắn Nghiên cứu thông tin SGK hoàn thành bảng sau: Tên chất thải Hoạt động thải ra chất thải -Giấy vụn -Sinh hoạt, sản xuất cộng nhgiệp -Túi nilon, hồ vữa xây nhà… -Sinh hoạt xây dựng nhà, công sở.. -Bông băng y tế, rác thải - Chất thải từ bệnh viện , sinh hoạt … Dựa vào bảng trên hãy cho biết: + Các chất thải rắn là những chất nào ? Nó có nguồn gốc từ đâu? + Chúng gây tác hại như thế nào?

PowerPoint Presentation:

4.Ô nhiễm do chất thải rắn - Các chất thải rắn gây ô nhiễm gồm: đồ nhựa, giấy vun, bông kim y tế, vôi, gạch vụn…Có nguồn gốc chủ yếu từ các hoạt động xây dựng, y tế, sinh hoạt gia đình… 

PowerPoint Presentation:

4/ Ô nhiễm do các chất thải rắn: ¤ NHIÔM M¤I TR¦êNG Chất thải rắn từ Các hoạt động Y tế Nông nghiệp Gia đình Công nghiệp Khai thác Khoáng sản

PowerPoint Presentation:

4.Ô nhiễm do chất thải rắn - Tác hại : gây thối tạo điều kiện cho sinh vật gây bệnh phát triển, một số chất thải rắn gây cản trở giao thông, gây tai nạn cho người. 

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T1):

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( T 1 ) I.Ô nhiễm môi trường là gì? Tiết 57, bài 54 II.Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm 1.Ô nhiễm do chất khí thải từ hoạt động cộng nghiệp và sinh hoạt 2.Ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học 3.Ô nhiễm do các chất phóng xạ 4.Ô nhiễm do các chất thải rắn 5.Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh

PowerPoint Presentation:

Quan sát các tranh sau Muỗi truyền bệnh sốt rét sang người Người ăn gỏi cá bị nhiễm bệnh sán lá gan

Dựa vào các tranh vừa quan sát kết hợp với kiến thức hiểu biết thực tế và nghiên cứu thông tin SGK, hãy cho biết: +Sinh vật gây bệnh có nguồn gốc từ đâu? +Nguyên nhân của các bệnh giun sán, sốt rét, tả lị?:

Dựa vào các tranh vừa quan sát kết hợp với kiến thức hiểu biết thực tế và nghiên cứu thông tin SGK, hãy cho biết: +Sinh vật gây bệnh có nguồn gốc từ đâu? +Nguyên nhân của các bệnh giun sán, sốt rét, tả lị?

PowerPoint Presentation:

4.Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh -Sinh vật gây bệnh có nguồn gốc từ chất thải (phân rác, nước thải sinh hoạt, xác chết của sinh vật…)  - Nguyên nhân của các bệnh giun sán, sốt rét, tả lị: do các thói quen sinh hoạt của con người: ăn gỏi, ăn tái, ngủ không màn… -Sinh vật gây bệnh vào cơ thể người gây bệnh cho người do một số thói qen sinh hoạt: ăn gỏi, ăn tái, ngủ không màn… 

Bài tập: 1.Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường? :

Bài tập: 1.Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường? 2.Tác hại của ô nhiễm môi trường là gì? Do hoạt động GTVT, sản xuất công nghiệp, chất thải trong sinh hoạt, chất thải từ các bệnh viện, sử dụng các thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, do hậu quả của chiến tranh….ô nhiễm từ các chất thải có nhiễm chất phóng xạ, từ các vụ thử vũ khí hạt nhân - Gây tác hại tới đời sống con người và các sinh vật khác, tạo điều kiện cho nhiều loài sinh vật gây bệnh phát triển. -Ví dụ: Khói thải từ các hoạt động vận tải và sản xuất cộng nghiệp gây ra bệnh phổi.Việc sử dụng thuốc bảo vệ TV không đúng cách có tác động bất lợi tới toàn bộ hệ sinh thái, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người.Năng lượng nguyên tử à các chất phóng xạ có khả năng gây đột biến ở người và sinh vật, gây ra một số bệnh di truyền và ung thư.

authorStream Live Help