Bài 41 Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 43 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH HOÀNG VIẾT QUÝ - TRƯỜNG THCS TIÊN LỤC LẠNG GIANG BẮC GIANG

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ H 1 : Em hãy cho biết điểm khác nhau cơ bản giữa thực vật ưa sáng và thực vật ưa bóng ĐÁP ÁN Đặc điểm Cây ưa bóng Cây ưa sáng VỊ TRÍ MỌC THÂN CÂY CÀNH CÂY TÁN CÂY LÁ CÂY Mọc xen nhau trong rừng Mọc riêng rẽ, nơi quang đãng Cao, thẳng Thấp, thẳng Tập trung ở phần ngọn, cành phía dưới sớm rụng Bình thường Tán hẹp Tán rộng Nhạt màu, lá to Sậm màu, lá nhỏ theo bảng dưới đây

PowerPoint Presentation:

Em hãy cho biết điều kiện sống của chim cánh cụt? Chúng có thể sống ở vùng khí hậu nhiệt đới không? Vậy sự thích nghi của chim cánh cụt gợi cho ta suy nghĩ gì? H

PowerPoint Presentation:

Bài 43 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật

PowerPoint Presentation:

Cừu Gấu Bắc cực Gấu trúc Mỹ Hãy cho biết những động vật trên sống ở những vùng khí hậu nào và cho biết đặc điểm nổi bật của mỗi con vật? H Lạc đà

PowerPoint Presentation:

Thực vật rừng nhiệt đới Hãy nêu đặc điểm của thực vật trong các tranh trên? H Cây mùa thu Sa mạc Sahara Thân cây vùng ôn đới

PowerPoint Presentation:

CÂU HỎI THẢO LUẬN NHÓM Sinh vật sống được ở nhiệt độ như thế nào? Nhiệt độ ảnh hưởng tới cấu tạo cơ thể và hoạt động sinh lý của sinh vật như thế nào? H1 H2 Bài 43 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT

PowerPoint Presentation:

Sinh vật sống được ở nhiệt độ như thế nào? H1 ĐÁP ÁN Phạm vi nhiệt độ mà sinh vật sống được là 0 o C đến 50 o C Bài 43 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT

PowerPoint Presentation:

O 5 0 C 42 0 C 30 0 C Điểm gây chết Điểm gây chết Điểm cực thuận t 0 C Mức độ sinh trưởng Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam

PowerPoint Presentation:

0 0 C 56 0 C 32 0 C Điểm gây chết Điểm gây chết Điểm cực thuận t 0 C Mức độ sinh trưởng Giới hạn nhiệt độ của xương rồng sa mạc

PowerPoint Presentation:

Nhiệt độ ảnh hưởng tới cấu tạo cơ thể và hoạt động sinh lý của sinh vật như thế nào? H2 ĐÁP ÁN Nhiệt độ ảnh hưởng tới: Thực vật có tầng cuticun dày, Động vật có lông dày, kích thước lớn… Quang hợp, Hô hấp và thoát hơi nước ở thực vật rụng lá… Bài 43 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT

PowerPoint Presentation:

Thực vật chỉ quang hợp tốt nhiệt độ 20 – 30 o C, cây ngừng quang hợp và hô hấp ở nhiệt độ quá thấp (0 o C) hoặc quá cao (hơn 40 o C)

PowerPoint Presentation:

Cây rụng lá vào mùa đông

PowerPoint Presentation:

Gấu Bắc cực Gấu trúc Mỹ Gấu Bắc cực có bộ lông rất dày, cơ thể lớn hơn gấu trúc Mỹ

PowerPoint Presentation:

Sinh vật Sinh vật biến nhiệt Sinh vật hằng nhiệt H Em hãy cho biết thế nào là sinh vật biến nhiệt? Sinh vật hằng nhiệt? Sinh vật biến nhiệt có thân nhiệt thay đổi theo nhiệt độ của môi trường. Sinh vật hằng nhiệt có thân nhiệt ổn định so với nhiệt độ của môi trường

PowerPoint Presentation:

Bảng 43.1: Các sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt Nhóm sinh vật Tên sinh vật Môi trường sống Sinh vật biến nhiệt Sinh vật hằng nhiệt Chim bồ câu Vi khuẩn cố định đạm Cây lúa Bò Cá voi Ếch Rễ cây họ đậu Ruộng lúa Ao hồ, ruộng lúa Vườn cây Biển Đồng cỏ Chó Trong nhà Hãy sắp xếp tên các sinh vật dưới đây vào vị trí thích hợp và ghi môi trường sống cụ thể của từng sinh vật Yêu cầu HÃY HOẠT ĐỘNGNHÓM

PowerPoint Presentation:

link Vậy nhiệt độ môi trường ảnh hưởng lên đời sống sinh vật như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Bài 43 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật - Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lý của sinh vật - Hình thành hai nhóm sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt

PowerPoint Presentation:

Bài 43 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật II. Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật

PowerPoint Presentation:

Bảng 43.2: Các nhóm sinh vật thích nghi với độ ẩm khác nhau của môi trường Các nhóm sinh vật Tên sinh vật Nơi sống Thực vật ưa ẩm Thực vật chịu hạn Động vật ưa ẩm Động vật ưa khô Cây lúa nước Cây khoai môn Cây xương rồng Ếch Thằn lằn Cây phi lao Ruộng lúa nước Dưới tán rừng Sa mạc, cồn cát Bãi cát ven biển Hồ ao Trong đất Giun đất Vùng cát khô, đồi Lạc đà Sa mạc Hãy sắp xếp tên các sinh vật dưới đây vào vị trí thích hợp và ghi nơi sống cụ thể của từng sinh vật Yêu cầu HÃY HOẠT ĐỘNG NHÓM

PowerPoint Presentation:

CÂU HỎI THẢO LUẬN NHÓM Nơi sống ảnh hưởng tới đặc điểm của sinh vật như thế nào? H1 Bài 43 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT ĐÁP ÁN Ảnh hưởng tới hình thái: phiến lá, mô giậu, da, vẩy Ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước, giữ nước Ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển

PowerPoint Presentation:

Xương rồng Lá môn cảnh Lá sen Cây thông

PowerPoint Presentation:

ếch độc Cóc nhà Cá sấu Cá trê

PowerPoint Presentation:

Sa mạc Sahara Rừng nhiệt đới Độ ẩm cao thực vật sinh trưởng và phát triển tốt Độ ẩm thấp thực vật thưa thớt, cằn cỗi

PowerPoint Presentation:

link Vậy em có nhận xét gì về ảnh hưởng của độ ẩm tới đời sống sinh vật?

PowerPoint Presentation:

Bài 43 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật II. Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật Sinh vật thích nghi với môi trường sống có độ ẩm khác nhau Hình thành các nhóm sinh vật. + Thực vật: . Nhóm ưa ẩm; . Nhóm chịu hạn + Động vật:. Nhóm ưa ẩm; . Nhóm ưa khô

PowerPoint Presentation:

Bài 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật - Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lý của sinh vật - Hình thành hai nhóm sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt II. Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật Sinh vật thích nghi với môi trường sống có độ ẩm khác nhau Hình thành các nhóm sinh vật. + Thực vật: Nhóm ưa ẩm; Nhóm chịu hạn + Động vật: Nhóm ưa ẩm; Nhóm ưa khô

PowerPoint Presentation:

CÂU HỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC Trong sản xuất, người ta có biện pháp, kỹ thuật gì để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi? ĐÁP ÁN Cung cấp thêm điều kiện sống Nuôi trồng đúng thời vụ

PowerPoint Presentation:

Gieo trồng đúng thời vụ cung cấp thêm nước và khí oxi vào ao nuôi

PowerPoint Presentation:

Xây dựng chuồng nuôi hiện đại Làm các mái che cho vườn cây

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP CỦNG CỐ 3 1 2

PowerPoint Presentation:

a b c d HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG 1. Trong 2 nhóm sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt, nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Sinh vật biến nhiệt Sinh vật hằng nhiệt Cả hai nhóm có khả năng như nhau Không nhóm nào có khả năng đó 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PowerPoint Presentation:

a b c d HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG Trong 2 nhóm sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt, nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Sinh vật biến nhiệt Sinh vật hằng nhiệt Cả hai nhóm có khả năng như nhau Không nhóm nào có khả năng đó 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PowerPoint Presentation:

S b c d HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG Trong 2 nhóm sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt, nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Sinh vật biến nhiệt Sinh vật hằng nhiệt Cả hai nhóm có khả năng như nhau Không nhóm nào có khả năng đó 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SAI

PowerPoint Presentation:

S Đ S S HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG Trong 2 nhóm sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt, nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Sinh vật biến nhiệt Sinh vật hằng nhiệt Cả hai nhóm có khả năng như nhau Không nhóm nào có khả năng đó 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ĐÚNG

PowerPoint Presentation:

a b S d HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG Trong 2 nhóm sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt, nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Sinh vật biến nhiệt Sinh vật hằng nhiệt Cả hai nhóm có khả năng như nhau Không nhóm nào có khả năng đó 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SAI

PowerPoint Presentation:

a b c S HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG Trong 2 nhóm sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt, nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Sinh vật biến nhiệt Sinh vật hằng nhiệt Cả hai nhóm có khả năng như nhau Không nhóm nào có khả năng đó 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SAI

PowerPoint Presentation:

a b c d HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG 2.Ở động vật biến nhiệt, nhân tố sinh thái nào ảnh hưởng rõ rệt đến tốc độ phát triển và số thế hệ trong năm? Ánh sáng Nhiệt độ Độ ẩm Không khí 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PowerPoint Presentation:

a b c d HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG Ở động vật biến nhiệt, nhân tố sinh thái nào ảnh hưởng rõ rệt đến tốc độ phát triển và số thế hệ trong năm? Ánh sáng Nhiệt độ Độ ẩm Không khí 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PowerPoint Presentation:

S b c d HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG Ở động vật biến nhiệt, nhân tố sinh thái nào ảnh hưởng rõ rệt đến tốc độ phát triển và số thế hệ trong năm? Ánh sáng Nhiệt độ Độ ẩm Không khí 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SAI

PowerPoint Presentation:

S Đ S S HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG Ở động vật biến nhiệt, nhân tố sinh thái nào ảnh hưởng rõ rệt đến tốc độ phát triển và số thế hệ trong năm? Ánh sáng Nhiệt độ Độ ẩm Không khí 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ĐÚNG

PowerPoint Presentation:

a b S d HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG Ở động vật biến nhiệt, nhân tố sinh thái nào ảnh hưởng rõ rệt đến tốc độ phát triển và số thế hệ trong năm? Ánh sáng Nhiệt độ Độ ẩm Không khí 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SAI

PowerPoint Presentation:

a b c S HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG Ở động vật biến nhiệt, nhân tố sinh thái nào ảnh hưởng rõ rệt đến tốc độ phát triển và số thế hệ trong năm? Ánh sáng Nhiệt độ Độ ẩm Không khí 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SAI

PowerPoint Presentation:

ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG 1- Thực vật và động vật biến nhiệt chịu ảnh hưởng ……… của nhiệt độ môi trường. 2- Ở động vật biến nhiệt, nhiệt độ môi trường càng cao thì chu kỳ sống của chúng càng ………. 3- Cây sống ở nơi …………………..(khô hạn, ngập nước) thường có lá mọng nước hoặc biến thành gai. 4- Ếch nhái chỉ sống được ở nơi ……………………(khô hạn, ẩm ướt), còn bò sát lại thích hợp với khí hậu……………….. (hanh khô, ẩm) 5 -Do sự ………………(che chở, lấn át) của các tầng cây lớn, các loài phong lan, dương xỉ……………………..(không phát triển được, phát triển mạnh) (trực tiếp, gián tiếp) (dài, ngắn) trực tiếp ngắn khô hạn hanh khô che chở phát triển mạnh ẩm ướt 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PowerPoint Presentation:

ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG 1- Thực vật và động vật biến nhiệt chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiệt độ môi trường. 2- Ở động vật biến nhiệt, nhiệt độ môi trường càng cao thì chu kỳ sống của chúng càng ngắn 3- Cây sống ở nơi khô hạn thường có lá mọng nước hoặc biến thành gai. 4- Ếch nhái chỉ sống được ở nơi ẩm ướt còn bò sát lại thích hợp với khí hậu hanh khô 5- Do sự che chở của các tầng cây lớn, các loài phong lan, dương xỉ phát triển mạnh

PowerPoint Presentation:

TỔNG KẾT BÀI HỌC Em hãy đọc phần ghi nhớ trong SGK Cần chú ý nội dung Sinh vật Sinh vật biến nhiệt Sinh vật hằng nhiệt Sinh vật Động vật ưa ẩm Thực vật ưa ẩm Động vật ưa khô Thực vật chịu hạn Ảnh hưởng của độ ẩm Ảnh hưởng của nhiệt độ

PowerPoint Presentation:

Học bài Trả lời câu hỏi số 1,2,3,4/ trang 129 Đọc phần “em có biết” trang 129 Đọc trước bài 44 trang 131 SGK  Các sinh vật có ảnh hưởng tới nhau như thế nào? DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

PowerPoint Presentation:

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM See you again

authorStream Live Help