Bài 26 Thực hành nhận biết một vài dạng đột biến

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tập thể tổ 2 Bài 26 Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến

PowerPoint Presentation:

Nhận biết một số dạng đột biến gy ra biến đổi hình th ái I/ Đối tượng quan sát 1. Đột biến hình thái 2. Đột biến NST Mẫu quan sát Lông chuột (Màu sắc) Người (Màu sắc) Lá lúa (màu sắc) Thân, bông, hạt lúa (Hình thái) Dâu tằm Hành tây Hành ta Dưa hấu Kết quả Dạng gốc Dạng đột biến

PowerPoint Presentation:

Mẫu quan sát Chuột biến đổi màu sắc lông vàng Chuột bạch tạng Lông chuột (màu sắc)

PowerPoint Presentation:

Người (màu sắc) Người bạch tạng Người bình thường

PowerPoint Presentation:

Lá lúa (màu sắc) Lá lúa bị đột biến Lá lúa bình thường

PowerPoint Presentation:

Thân, bông, hạt lúa (hình thái) Hạt lúa bị đột biến Hạt lúa không đột biến

PowerPoint Presentation:

Bé dâu Dâu tằm Lá dâu tằm Lá dâu tằm bị đột biến Trái dâu tằm Sản phẩm từ dâu tằm

PowerPoint Presentation:

Hành tây Hành tây đột biến (nặng 8 kg) Hành tây bình thường

PowerPoint Presentation:

Hành ta Hành ta Hành ta đột biến Món ăn với gia vị có hành ta

PowerPoint Presentation:

Dưa hấu Dưa hấu bình thường Dưa hấu đột biến Một số loại dưa hấu trồng theo khuôn có hình dạng đặc biệt

PowerPoint Presentation:

Một số dạng đột biến ở người và động vật

PowerPoint Presentation:

Xin chân thành cảm ơn

authorStream Live Help