Bài 46 Hệ thần kinh sinh dưỡng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

PowerPoint Presentation:

CÂU 1 : Chú thích hình 47.1và 47.2,dựa vào những gợi ý cho sẵn. CÂU 2 : Các ý kiến nào sau đây là đúng nhất về cấu tạo của đại não. Đáp án A. Chất trắng là các đường thần kinhnối các vùng của vỏ nãovà là trung tâm của các phản xạ có điều kiện. B. Rãnh đỉnh ngăn cách thuỳ trán và thuỳ chẩm.Rãnh thái dương ngăn cách thùyb đỉnh với thuỳ trán. C. Chất xám tạo thành vỏ não là trung tâm của các phản xạ có điều kiện. D. Tácdụng chính của não và khe là chia não thành các thuỳ và các hồi não. KIỂM TRA BÀI 47

PowerPoint Presentation:

1 2 4 3 5 6 7 9 10 11 12 8 Thùy chẩm Thùy trán Thùy thái dương Khe não Rãnh đỉnh Khúc cuộn não Rãnh thái dương Rãnh liên bán cầu Thùy đỉnh H ình 47-1: Não bộ nhìn từ trên Hình 47-2: Bán cầu não trái Thùy đỉnh Thùy chẩm Thùy trán

PowerPoint Presentation:

DỰA VÀO CHỨC NĂNG : Hệ thần kinh Hệ thần kinh sinh dưỡng Hệ thần kinh vận động

PowerPoint Presentation:

TIẾT 50 BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

PowerPoint Presentation:

Rễ sau Rễ sau Da Cơ Sừng sau A. Cung phản xạ vận động B. Cung phản xạ sinh dưỡng

PowerPoint Presentation:

Rễ trước Rễ sau Rễ sau Hạch thần kinh Sừng bên Sừng sau Da Ruột Cơ A. Cung phản xạ vận động B. Cung phản xạ sinh dưỡng

PowerPoint Presentation:

TIẾT 50 BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG I. Cung phản xạ sinhdưỡng II.Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng

PowerPoint Presentation:

Da Rễ sau Sừng bên Rễ sau Sừng trước Hạch giao cảm Cơ Ruột Hình 48-1: Cung phản xạ Hình48-2: Cung phản xạ điều hòa hoạt động của tim Sợi cảm giác Sợi trước hạch Sợi sau hạch Hạch đối giao cảm Dây phế vị thụ quan áp lực Lỗ tuỷ Sừng sau

PowerPoint Presentation:

Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG I. Cung phản xạ sinh dưỡng Da Rễ sau Sừng bên Rễ sau Sừng trước Hạch giao cảm Cơ Ruột Hình 48-1: Cung phản xạ A. Cung phản xạ vận động B. Cung phản xạ sinh dưỡng

Trung khu của phản xạ vận động: :

Trung khu của phản xạ vận động : Nơron hướng tâm: Nơron li tâm: Trung khu px trong TWTK: Thụ quan: Tác quan: Nơron hướng tâm: Nơron li tâm: Trung khu px trong TWTK: Thụ quan: Tác quan: Trung khu của phản xạ sinh dưỡng: CUNG PHẢN XẠ SINH DƯỠNG CUNG PHẢN XẠ VẬN ĐỘNG 1 nơron liên hệ với TK ở sừng sau 2 nơron tiếp giáp nhau ở hạch Nơron TG tiếp xúc với nơron trước hạch. Các nội quan Các nội quan(cơ trơn ,cơ tim) 1 nơron liên hệ với TK ở sừng sau 1 nơron đi từ sừng trước đến tác quan Nơron TG tiếp xúc với nơron VĐ ở sừng trước. Da Cơ vân Trung ương thần kinh(não bộ và tủy sống. Sừng bên của tủy sống và trong trụ não.

PowerPoint Presentation:

I. Cung phản xạ sinh dưỡng Trung khu: Ở sừng bên tủy sống và trụ não Có hạch thần kinh → Điều khiển hoạt động của các cơ quan nội tạng (không theo ý muốn)

PowerPoint Presentation:

Sợi trước hạch Sợi sau hạch Chuỗi hạch giao cảm Trung ương đối giao cảm Sợi trước hạch Sợi sau hạch Hình: phân hệ giao cảm Hình: phân hệ đối giao cảm

PowerPoint Presentation:

Dựa vào bảng 48-1 và hình , thảo luận 4 phút trình bày sự khác nhau giữa hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm?

PowerPoint Presentation:

Cấu tạo Phân hệ giao cảm Phân hệ đối giao cảm Trung ương Ngoại biên gồm: - Hạch thần kinh (nơi chuyển tiếpnơron) + Nơron trước hạch (sợi trục có bao miêlin) + Nơron sau hạch (không có bao miêlin) Các nhân xám ở sừng bên tủy sống(đốt tủy ngực I đến đốt tủy thắt lưng III) Các nhân xám ở trụ não và đọan cùng tủy sống Chuỗi hạch nằm gần cột sống ,xa cơ quan phụ trách Hạch nằm gần cơ quan phụ trách Sợi trục ngắn Sợi trục dài Sợi trục dài Sợi trục ngắn

PowerPoint Presentation:

II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng Học bảng 48-1 SGK trang 152

PowerPoint Presentation:

- Em có nhận xét gì về chức năng của hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm? Hai phân hệ hoạt động đối lập nhau giúp điều hòa hoạt động của các cơ quan nội tạng. - Điều đó có ý nghĩa gì đối với đời sống? Giúp cơ thể tự điều chỉnh → thích nghi với những biến đổi của môi trường.

PowerPoint Presentation:

III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng Hai phân hệ có tác dụng đối lập nhau, điều khiển, điều hòa hoạt động các cơ quan nội tạng (cơ trơn, cơ tim và các tuyến)

III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng:

III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG Hai phân hệ có tác dụng đối lập nhau, điều khiển, điều hòa hoạt động các cơ quan nội tạng (cơ trơn, cơ tim và các tuyến) II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng Học bảng 48-1 SGK trang 152 I. Cung phản xạ sinh dưỡng Trung khu: chất xám ở sừng bên tủy sống và trụ não → Điều khiển các cơ quan nội tạng Có hạch thần kinh

PowerPoint Presentation:

Củng cố

PowerPoint Presentation:

Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG 1) Chuỗi hạch thần kinh của phân hệ giao cảm: a) Nằm xa cơ quan phụ trách b) Nằm gần cơ quan phụ trách. c) Sợi trục của nơron sau hạch ngắn. d) Sợi trục của nơron trước hạch dài.

PowerPoint Presentation:

Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG 2) Phần ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng gồm: a) Các dây thần kinh và sợi thần kinh. b) Các dây thần kinh và hạch thần kinh. c) Các nơron d) Các hạch thần kinh.

PowerPoint Presentation:

Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG 3) Trung ương của phân hệ giao cảm nằm ở: a) Chất xám ở đại não. b) Chất xám thuộc sừng bên tủy sống. c) Chất xám ở trụ não. d) Cả b và c

PowerPoint Presentation:

Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG 4) Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng là: a) Điều hòa hoạt động các cơ quan nội tạng . b) Điều khiển các phản xạ có điều kiện. c) Điều khiển các hoạt động của cơ vân. d) Cả b và c

PowerPoint Presentation:

ĐÚNG RỒI! HOAN HÔ 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

SAI RỒI! TIẾC QUÁ 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

Trung ương Ngoại biên Chất xám ở sừng bên Nhân xám ở trụ não và đoạn cùng tủy sống Hạch thần kinh Nơron trướchạch Nơron sau hạch Gần cột sống Xa cột sống Sợi trục dài Sợi trục ngắn Sợi trục dài Sợi trục ngắn Phân hệ giao cảm Phân hệ đối giao cảm x x x x x x x x

PowerPoint Presentation:

Dặn dò: Học bài trong vở và bảng 48-1. Trả lời các câu hỏi cuối bài. Xem trước bài 49: “ Cơ quan phân tích thị giác”. Chú ý cấu tạo cầu mắt và cấu tạo màng lưới. Xem trước hình 49-1; 49-2; 49-3. Sưu tầm tư liệu liên quan đến mắt.

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh

authorStream Live Help