Bài 42 Thực hành - Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tuỷ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Text Text SINH HỌC 8 Giáo viên: Nguyễn Thị Tươi Trường THCS Đoàn Thị Điểm C ần Thơ

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy trình bày cấu tạo và chức năng của nơron

PowerPoint Presentation:

Bài 44 Tiết 46 THỰC HÀNH : TÌM HIỂU CHỨC NĂNG (LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO) CỦA TỦY SỐNG

PowerPoint Presentation:

A/ DỤNG CỤ VẬT LIỆU : NHƯ SGK. ( Các tổ tự kiểm tra các dụng cụ vật liệu)

PowerPoint Presentation:

CAÙCH PHAÙ NAÕO EÁCH 1. Tay traùi 2. Tay phaûi 3. Choïc kim vaøo hoá khôùp( chuù yù miết từ treân đỉnh đầu xuống đến chỗ loõm xuống laø vị trí chọc vaøo 1 3 2 CAÙCH PHAÙ NAÕO EÁCH 1. Tay traùi 2. Tay phaûi 3. Choïc kim vaøo hoá khôùp( chuù yù miết từ treân đỉnh đầu xuống đến chỗ loõm xuống laø vị trí chọc vaøo 1 3 2 CÁCH PHÁ NÃO ẾCH 1. Tay trái 2. Tay phải 3. Chọc kim vào hố khớp( chú ý miết từ trên đỉnh đầu xuống đến chỗ lõm xuống là vị trí chọc vào 1 3 2 CÁCH PHÁ NÃO ẾCH 1. Tay trái 2. Tay phải 3. Chọc kim vào hố khớp( chú ý dng kim miết từ trên đỉnh đầu xuống đến chỗ lõm xuống là vị trí chọc vào) 1 3 2

PowerPoint Presentation:

Bước thí nghiệm Điều kiện thí nghiệm Số thí nghiệm (Theo SGK) Cường độ và vị trí kích thích Kết quả quan sát I. HS tiến hành theo nhóm - Ếch đã hủy não để nguyên tủy. 1 3 (Ch ý khơng lm TN2) -Kích thích nhẹ 1 chi (chẳng hạn chi sau bên phải) bằng HCl 0,3%. -Kích thích chi đó mạnh hơn bằng HCl 3%. B/ NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH: I/- TÌM HIỂU CHỨC NĂNG CỦA TỦY SỐNG: Co chi bị kích thích Bốn chi co, toàn thân.

PowerPoint Presentation:

Bước 1 : Mỗi nhóm tiến hành các thí nghiệm 1, 2 trên ếch đã hủy não (ếch tủy). - Quan sát các phản ứng của ếch trong mỗi thí nghiệm và ghi lại các kết quả quan sát được vào cột trống trong bảng 44. - Từ các kết quả đó, dựa vào hiểu biết về phản xạ ở bài 6, em có thể nêu lên những dự đoán gì về chức năng của tủy sống? Ếch-H.65 Cóc-H.66 - Tuỷ sống có nhiều căn cứ TK điều khiển sự vận động của các chi. - Các căn cứ đó phải có sự liên hệ nhau theo các đường liên hệ dọc( Vì khi kích thích mạnh chi dưới mà cả chi dưới và chi trên đều co)

PowerPoint Presentation:

Bước thí nghiệm Điều kiện Thí nghiệm Thí nghiệm Cường độ và vị trí kích thích Kết quả quan sát II. HS tiến hành theo nhóm Cắt Ngang tủy (ở đôi dây thần kinh da giữa lưng 1 và 2) 4 5 - Kích thích rất mạnh chi sau bằng HCl 3%. -Kích thích rất mạnh chi trước bằng HCl 3%. Chi trước co, chi sau không co Chi sau co

PowerPoint Presentation:

Bước 2 : Mỗi nhóm tiến hành các thí nghiệm 3,4 trên ếch đã cắt ngang tuỷ sống. - Quan sát các phản ứng của ếch trong mỗi thí nghiệm và ghi lại các kết quả quan sát được vào cột trống trong bảng 44. - Em hãy cho biết thí nghiệm này nhằm mục đích gì? Giải thích kết quả thí nghiệm? Ếch-H.65 Cóc-H.66  Khẳng định sự liên hệ giữa các căn cứ thần kinh lẫn nhau

PowerPoint Presentation:

Bước thí nghiệm Điều kiện Thí nghiệm Thí nghiệm Cường độ và vị trí kích thích Kết quả quan sát III. HS tiến hành theo nhóm Hủy tủy ở trên vết cắt ngang. 6 7 -Kích thích rất mạnh chi trước bằng HCl 3%. -Kích thích rất mạnh chi sau bằng HCl 3%. Chi trước không co Chi sau co

PowerPoint Presentation:

Bước 3: Mỗi nhóm tiến hành các thí nghiệm 5,6 trên ếch đã huỷ tuỷ trên vết cắt ngang. - Quan sát các phản ứng của ếch trong mỗi thí nghiệm và ghi lại các kết quả quan sát được vào cột trống trong bảng 44. - Hãy giải thích thí nghiệm và rút ra kết luận về chức năng của chất xám và chất trắng của tủy sống? Cóc-H.66 Ếch-H.65 ? Khẳng định tủy sống có nhiều căn cứ thần kinh sự vận đ?ng của các chi.

PowerPoint Presentation:

Vị trí vết cắt Dây thần kinh da giữa lưng Vị trí vết cắt ngang tủy ếch Bước 1 Bước 2 Bước 3

PowerPoint Presentation:

Cơ thoi sau Vết cắt ngang tủy sống Vị trí vết cắt ngang tủy ở cóc Bước 1 Bước 2 Bước 3

PowerPoint Presentation:

- Quan sát hình vẽ, giới thiệu lại thí nghiệm và kết quả. - Cho biết thí nghiệm này nhằm mục đích gì?

PowerPoint Presentation:

II/- NGHIÊN CỨU CẤU TẠO CỦA TỦY SỐNG: Thảo luận nhóm: Hãy giới thiệu cấu tạo ngoài (nhóm 1 và 2) , cấu tạo trong của tủy sống ( nhóm 3 và 4)

PowerPoint Presentation:

II/- NGHIÊN CỨU CẤU TẠO CỦA TỦY SỐNG: 1/ Cấu tạo ngoài: * Vị trí: Bắt đầu từ đốt sống cổ I và tận cùng ở đốt sống thắt lưng III. Hình dạng và kích thước: Hình trụ, dài khoảng 50 cm, rộng 1cm. Có hai chỗ phình ở cổ và ở thắt lưng, nơi xuất phát của các dây thần kinh liên quan đến tay và chân. * Màu sắc: Màu trắng bóng. * Màng tủy: Có 3 lớp : màng cứng, màng nhện, màng nuôi ? Bảo vệ và nuôi dưỡng tủy sống

PowerPoint Presentation:

Xem video của cột sống

PowerPoint Presentation:

2/ Cấu tạo trong: * Chất xám : Ở trong, một cột dài có hình cánh bướm. Do thân và sợi nhánh của nơron tạo thành. * Chất trắng: Ở ngoài, bao quanh chất xám. Do sợi trục của nơron tạo thành. 3/ Chức năng: * Chất xám : Là căn cứ thần kinh của các phản xạ không điều kiện. * Chất trắng: Là các đường dẫn truyền nối các căn cứ thần kinh trong tủy sống với nhau và với não bộ. II/- NGHIÊN CỨU CẤU TẠO CỦA TỦY SỐNG: 1/ Cấu tạo ngoài: Chức năng của tủy sống ra sao?

PowerPoint Presentation:

*Dọn rữa dụng cụ thí nghiệm: - Bỏ ếch vào bọc nilon. - Rữa các dụng cụ mổ, lau sạch dụng cụ mổ và bàn. -Kiểm tra dụng cụ nộp trả lại ở bàn GV , để GV kiểm tra số lượng. * Dặn dò: - Học bài. - Bài sau: Dây thần kinh tủy ( Xem trước SGK) * Nộp báo cáo thí nghiệm D?N DỊ

PowerPoint Presentation:

Chúc các em học giỏi !

authorStream Live Help