Bài 30 Thực hành - Tìm hiểu hoạt động của enzym trong nước bọt

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT

I TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM ::

I TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM :

2ml tinh bột :

2ml tinh bột 2ml tinh bột 2ml tinh bột 2ml tinh bột A B C D 2ml nước lã 2ml nước bọt 2ml nước bọt và đun sôi 2ml nước bọt vài giọt HCl Bước 1:

PowerPoint Presentation:

A B C D Nhiệt độ 37 0 Bước 2:

Kết quả thí nghiệm về hoạt động của enzim trong nước bọt (bước 2):

Kết quả thí nghiệm về hoạt động của enzim trong nước bọt (bước 2) A B C D

A: Nước lã không có men biến đổi tinh bột:

A: Nước lã không có men biến đổi tinh bột A B C D B: Nước bọt có enzim biến đổi tinh bột D: pH thấp enzim không hoạt động C: Nước bọt đun sôi làm biến tính enzim

PowerPoint Presentation:

A B C D Bước 3:

PowerPoint Presentation:

Vài giọt Iốt Vài giọt Iốt Vài giọt Iốt Vài giọt Iốt Dung dịch Strôme Dung dịch Strôme Dung dịch Strôme Dung dịch Strôme Đun sôi Đun sôi Đun sôi Đun sôi A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2

PowerPoint Presentation:

A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2

KIỂM TRA KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:(bước 3):

KIỂM TRA KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:(bước 3) Ống Màu sắc Giải thích A1 A 2 Màu xanh Không màu đỏ nâu B1 B 2 Không có màu xanh Màu đỏ nâu C1 C 2 Màu xanh Không màu đỏ nâu D1 D 2 Màu xanh Không màu đỏ nâu Nước lã không có enzim biến dổi tinh bột thành đường Nước bọt có enzim biến đổi tinh bột thành đường Enzim nước bọt đun sôi mất hoạt tính không biến đổi tinh bột thành đường Enzim nước bọt không hoạt động ở pH axit. Tinh bột không biến đổi thành đường

II. BÀI THU HOẠCH ::

II. BÀI THU HOẠCH : A. Kiến thức 1.Enzim trong nước bọt cĩ tn l gì ? 2. Enzim trong nước bọt cĩ tc dụng gì với tinh bột ? 3. Enzim trong nước bọt hoạt động tốt nhất trong điều kiện pH v nhiệt độ no ? B. Kỹ năng: 1. Trình by lại cc bước trong thí nghiệm, xc định vai trị v điều kiện hoạt động của enzim trong nước bọt 2. So snh kết quả giữa những ống nghiệm no cho php ta khẳng định enzim trong nước bọt cĩ tc dụng biến đổi tinh bột thnh đường ? 3. So snh kết quả giữa những ống nghiệm no cho php ta nhận xt về một vi đặc điểm của enzim trong nước bọt ?

VỀ NHÀ::

VỀ NHÀ: Hoàn thành bài thu hoạch vào phiếu thực hành Chuẩn bị : tiêu hóa ở dạ dày - Tìm hiểu cấu tạo dạ dày, quá trình biến đổi thức ăn trong dạ dày,nội dung bảng 27 SGK/88

authorStream Live Help