Bài 22 Vệ sinh hô hấp

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Bài 22. VỆ SINH HÔ HẤP :

Bài 22 . VỆ SINH HÔ HẤP I. Cần bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân có hại

PowerPoint Presentation:

Tác nhân Bụi Nitơ oxit Lưu huỳnh oxit Các chất độc hại ( nicôtin,nitrozalin) Các vi sinh vật gây bệnh Cacbon oxit Nguồn gốc tác nhân Núi lửa phun, cơn lốc, cháy rừng, khai thác khoáng sản, … Khí thải ô tô, xe máy Khí thải sinh hoạt và công nghiệp … Khí thải SH & CN ,khói thuốc lá … Khói thuốc lá Không khí ở bệnh viện, môi trường ô nhiễm… Tác hại Gây bệnh bụi phổi Gây viêm, sưng niêm mạc cq HH, cản trở TĐK, gây chết ở liều cao Bệnh hô hấp trầm trọng hơn Chiếm chỗ O 2 /máu  giảm hiệu quả HH, có thể gây chết Giảm hiệu quả lọc sạch KK  gây ung thư phổi… Gây bệnh đường dẫn khí và phổi, làm tổn thương hệ HH hoặc gây chết

PowerPoint Presentation:

Bài 22. VỆ SINH HÔ HẤP Không khí có thể bị ô nhiễm và gây tác hại tới hoạt động hô hấp từ những loại tác nhân nào. * Các tác nhân có hại cho đường hô hấp - Bụi - Các chất khí độc như : Nitơ ôxit, lưu huỳnh ôxit, cacbon ôxit, nicôtin,… - Các vi sinh vật gây bệnh I. Cần bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân có hại

PowerPoint Presentation:

Bài 22 . VỆ SINH HÔ HẤP Không khí có thể bị ô nhiễm và gây tác hại tới hoạt động hô hấp từ những loại tác nhân nào. I. Cần bảo vệ hệ hô hấp khỏi c á c t á c nhân c ó hại

PowerPoint Presentation:

Bụi

PowerPoint Presentation:

Nitô oâxit CÁC CHẤT KHÍ ĐỘC

PowerPoint Presentation:

Cacbon ôxit Và lưu huỳnh ôxit CAÙC CHAÁT KHÍ ÑOÄC

PowerPoint Presentation:

Nicôtin CAÙC CHAÁT KHÍ ÑOÄC

PowerPoint Presentation:

Trong khói thuốc lá chứa hơn 4000 loại hoá chất. Trong đó có hơn 200 loại có hại cho sức khoẻ, bao gồm chất gây nghiện và các chất gây độc. Người ta chia ra 4 nhóm chính: 1. Nicotine. 2. Monoxit carbon (khí CO) 3. Các phân tử nhỏ trong khói thuốc lá . 4. Các chất gây ung thư  Khi hút thuốc, chất nhựa trong khói thuốc lá sẽ bám vào phổi như bồ hóng bám vào ống khói. nếu hút 10 điếu thuốc lá một ngày, cơ thể của bạn sẽ phải hít vào 105g nhựa mỗi năm.

PowerPoint Presentation:

- Toàn bộ số tiền mà những người hút thuốc lá tại Việt Nam dùng để mua thuốc lá năm 1998 khoảng 6000 tỷ đồng. Số tiền này có thể mua được 1.5 triệu tấn gạo hoặc 300.000 chiếc xe máy Super Dream. Khói thuốc

PowerPoint Presentation:

Các vi sinh vật gây bệnh

Hình ảnh một số bệnh về hô hấp:

Hình ảnh một số bệnh về hô hấp

PowerPoint Presentation:

Bài 22. VỆ SINH HÔ HẤP * Các tác nhân có hại cho đường hô hấp - Bụi - Các chất khí độc như : Nitơ ôxit, lưu huỳnh ôxit, cacbon ôxit, nicôtin,… - Các vi sinh vật gây bệnh I. Cần bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân có hại THẢO LUẬN Hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp nhằm hạn chế vàtránh các tác nhân có hại. * Tích cực xây dựng môi trường sống và làm việc có bầu không khí trong lành ít ô nhiễm bằng các biện pháp : Trồng cây xanh, không vứt rác bừa bãi, không hút thuốc lá, đeo khẩu trang chống bụi khi làm vệ sinh hay khi hoạt động ở môi trường nhiều bụi

PowerPoint Presentation:

Trồng nhiều cây xanh Đeo khẩu trang khi dọn vệ sinh và ở những nơi có bụi Biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh tác nhân bụi

PowerPoint Presentation:

Bieän phaùp baûo veä heä hoâ haáp traùnh caùc chaát khí ñoäc haïi - Hạn chế sử dụng các thiết bị có thải ra các khí độc hại. - Không hút thuốc và vận động mọi người không nên hút thuốc

PowerPoint Presentation:

Biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các vi sinh vật gây hại - Thường xuyên dọn vệ sinh - Không khạc nhổ bừa bãi.

PowerPoint Presentation:

Bài 22. VỆ SINH HÔ HẤP * Các tác nhân có hại cho đường hô hấp - Bụi - Các chất khí độc như : Nitơ ôxit, lưu huỳnh ôxit, cacbon ôxit, nicôtin,… - Các vi sinh vật gây bệnh I. Cần bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân có hại * Tích cực xây dựng môi trường sống và làm việc có bầu không khí trong lành ít ô nhiễm bằng các biện pháp : Trồng cây xanh, không vứt rác bừa bãi, không hút thuốc lá, đeo khẩu trang chống bụi khi làm vệ sinh hay khi hoạt động ở môi trường nhiều bụi… II. Cần tập luyện để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh THẢO LUẬN 1. Giải thích vì sao khi tập thể dục thể thao đúng cách, đều đặn từ bé có thể có được dung tích sống lí tưởng? 2. Giải thích vì sao sau khi thở sâu và giảm số nhịp thở trong mỗi phút sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp? 3. Hãy đề ra các biện pháp luyện tập để có thể có một hệ hô hấp khoẻ mạnh?

PowerPoint Presentation:

Bài 22. VỆ SINH HÔ HẤP I. Cần bảo vệ hệ hô hấp khỏi c á c t á c nhân c ó hại II. Cần tập luyện để c ó một hệ hô hấp khoẻ mạnh THẢO LUẬN 1. Giải th í ch v ì sao khi tập thể dục thể thao đ ú ng c á ch, đều đặn từ b é c ó thể c ó được dung t í ch sống l í tưởng? Dung t í ch sống l à thể t í ch không kh í lớn nhất m à một cơ thể c ó thể h í t v à o v à thở ra. Dung t í ch sống phụ thuộc v à o dung t í ch phổi v à dung t í ch kh í cặn. Dung t í ch phổi phụ thuộcv à o dung t í ch lồng ngực, m à dung t í ch lồng ngực phụ thuộc v à o sự ph á t triển của khung xương sườn trong độ tuổi ph á t triển (< 25 tuôi ở nam, v à < 20 tuổi ở nữ). Sau độ tuổi ph á t triển sẽ không ph á t triển thêm nữa. Dung t í ch kh í cặn phụ thuộc v à o khả năng co tối đa của c á c cơ thở ra , c á c cơ n à y cần luyện tập đều từ b é . 2. Giải th í ch v ì sao sau khi thở sâu v à giảm số nhịp thở trong mỗi ph ú t sẽ l à m tăng hiệu quả hô hấp? 3. Hãy đề ra c á c biện ph á p luyện tập để c ó thể c ó một hệ hô hấp khoẻ mạnh? Lượng kh í lưu thông 500 ml 150 ml nằm trong đường dẫn kh í (kh í vô í ch) 350 ml nằm trong phế nang (kh í hữu í ch) Lượng kh í đưa v à o qua một lần h í t thở b ì nh thường ở người

PowerPoint Presentation:

Bài 22. VỆ SINH HÔ HẤP I. Cần bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân có hại II. Cần tập luyện để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh THẢO LUẬN 2. Giải thích vì sao sau khi thở sâu và giảm số nhịp thở trong mỗi phút sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp? * Vídụ: - Một người thở ra 18 nhịp/phút, mỗi nhịp hít vào 400 ml không khí: + khí lưu thông/phút: 400ml x 18 = 7200 ml + khí vô ích ở khoảng chết: 150 ml x18 = 2700 ml + Khí hữu ích vào tới phế nang: 7200 ml - 2700 ml = 4500 ml - Nếu người đó thở sâu: 12 nhịp/phút, mỗi nhịp hít vào 600 ml không khí + khí lưu thông/phút: 600ml x 12 = 7200 ml + khí vô ích ở khoảng chết: 150 ml x12 = 1800 ml + Khí hữu ích vào tới phế nang: 7200 ml – 1800 ml = 5400 ml => Khi thở sâu và giảm nhịp thở trong mỗi phút sẽ tăng hiệu quả hô hấp 3. Hãy đề ra các biện pháp luyện tập để có thể có một hệ hô hấp khoẻ mạnh? Tích cực tập thể dục thể thao phối hợp tập thở sâu và giảm nhịp thở thường xuyên, từ bé. 7200 ml 2700 ml 4500 ml 7200 ml 1800 ml 5400 ml

PowerPoint Presentation:

Bài 22. VỆ SINH HÔ HẤP * C á c t á c nhân c ó hại cho đường hô hấp - Bụi - C á c chất kh í độc như : Nitơ ôxit, lưu huỳnh ôxit, cacbon ôxit, nicôtin, … - C á c vi sinh vật gây bệnh I. Cần bảo vệ hệ hô hấp khỏi c á c t á c nhân c ó hại * Tích cực xây dựng môi trường sống và làm việc có bầu không khí trong lành ít ô nhiễm bằng các biện pháp : Trồng cây xanh, không vứt rác bừa bãi, không hút thuốc lá, đeo khẩu trang chống bụi khi làm vệ sinh hay khi hoạt động ở môi trường nhiều bụi… II. Caàn taäp luyeän ñeå coù moät heä hoâ haáp khoeû maïnh ? Cần làm gì để có một hệ hô hấp khỏe mạnh? - Cần luyện tập TDTT,phối hợp với tập thở sâu và giảm nhịp thở thường xuyên từ bé thì sẽ có hệ hô hấp khỏe mạnh ? Luyện tập TDTT phải đảm bảo yêu cầu gì? - Luyện tập thể thao phải vừa sức, rèn luyện từ từ Bài tập vận dụng * Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ®­êng h« hÊp lµ: 1. Trång nhiÒu c©y xanh trªn ®­êng phè, n¬i c«ng së, tr­êng häc, bÖnh viÖn. 2. Nªn ®eo khÈu trang khi dän vÖ sinh 3. Kh«ng hót thuèc l¸ vµ vËn ®éng mäi ng­êi cïng kh«ng hót thuèc l¸ 4. H¹n chÕ kh¹c nhæ bõa b·i. 5. TÊt c¶ tr­êng hîp trªn. Ñaùp aùn: 5 Câu 2. Chất nào dưới đây có nhiều trong khói thuốc lá? a. Lưu huỳnh ôxit b. Nitơ ôxit c. Nicôtin d. Cả b và c Đáp án: c

DẶN DÒ - Học bài, trả lời câu hỏi 1,2,3,4 tr.73 sgk - Đọc “ Mục em có biết” - Chuẩn bị dụng cụ thực hành theo nhóm (4-5 hs) như mục II tr.75 sgk. - Xem trước bài 23:

DẶN DÒ - Học bài, trả lời câu hỏi 1,2,3,4 tr.73 sgk - Đọc “ Mục em có biết” - Chuẩn bị dụng cụ thực hành theo nhóm (4-5 hs) như mục II tr.75 sgk. - Xem trước bài 23

PowerPoint Presentation:

CHÀO TẠM BIỆT

authorStream Live Help