Bài 54 Tiến hóa về mặt sinh sản

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Phòng GD & ĐT Thi nguyn Trường THCS Nguyễn Du Giáo Án Điện Tử CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 7C Giáo viên hướng dẫn: Đoàn Thị Hồng Nga Giáo sinh thực hiện: Nguyễn Thị Lán

PowerPoint Presentation:

Hãy nêu sự tiến hoá của hệ hô hấp qua các ngành động vật đã học ? Kiểm Tra Bài Cũ Hệ hô hấp: Chưa phân hóa (ĐVNS, Ruột khoang)  trao đổi khí qua da(giun đốt)  trao đổi khí qua hệ ống khí(chân khớp) trao đổi khí qua: mang  da và phổi  phổi và túi khí  phổi(ĐVCXS)

PowerPoint Presentation:

Hình 1. Các bước sinh sản ở trùng roi Trùng roi sinh sản bằng cách nào ? Trùng roi sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể I. Sinh sản vô tính Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN

PowerPoint Presentation:

Hình 2. Sinh sản ở san hô San hô sinh sản bằng cách nào ? San hô sinh sản bằng cách mọc chồi

PowerPoint Presentation:

Trùng roi: sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể I. Sinh sản vô tính San hô: Sinh sản bằng cách mọc chồi Qua 2 hình trên: Em hãy cho biết sinh sản theo kiểu phân đôi cơ thể và mọc chồi là hình thức sinh sản gì? Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN Sinh sản vô tính là gì ? Và có mấy hình thức chính ?

PowerPoint Presentation:

I. Sinh sản vô tính - Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực(tinh trùng) và tế bào sinh dục cái(trứng). - Có 2 hình thức chính: + Phân đôi cơ thể: + Mọc chồi: Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN

PowerPoint Presentation:

Kiểu sinh sản Tên động vật Phân đôi Mọc chồi Trùng biến hình Trùng roi Trùng giày San hô Thuỷ tức Trùng roi, trùng giày, trùng biến hình san hô, thủy tức

PowerPoint Presentation:

II. Sinh sản hữu tính Qua 2 hình trên: Em hãy cho biết hoạt động giao phối giữa 2 cơ thể: đực và cái là hình thức sinh sản gì ? Hình 3. Hoạt động giao phối ở ếch Hình 4. Hoạt động giao phối ở bọ ngựa Đó là hình thức sinh sản hữu tính I. Sinh sản vô tính Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN Sinh sản hữu tính gì ?

PowerPoint Presentation:

Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN II. Sinh sản hữu tính Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản trong đó có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng). Trứng được thụ tinh sẽ phát triển thành phôi. I. Sinh sản vô tính

PowerPoint Presentation:

Hình 4. Hình dạng giun đũa Giun cái có lỗ sinh dục cái Giun đực có lỗ sinh dục đực Hình 3.Cấu tạo ngoài và ghép đôi ở giun đất Lỗ sinh dục cái Lỗ sinh dục đực Câu 2: Quan sát hình 3,4 em hãy cho biết : Giun đất, giun đũa là cá thể lưỡng tính hay phân tính? Thụ tinh trong hay thụ tinh ngoài? Hình thức sinh sản Số cơ thể tham gia Kế thừa đặc điểm Sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng 1 cơ thể 2 cơ thể 1 cơ thể 2 cơ thể Có Không có Vô tính Hữu tính Câu 1: So sánh giữa 2 hình thức sinh sản: vô tính và hữu tính Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi : (2 phút )

PowerPoint Presentation:

Câu 1: So sánh giữa 2 hình thức sinh sản: vô tính và hữu tính Hình thức sinh sản Số cơ thể tham gia Kế thừa đặc điểm Sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng 1 cơ thể 2 cơ thể 1 cơ thể 2 cơ thể Có Không có Vô tính Hữu tính X X X X X X

PowerPoint Presentation:

Giun đất là cá thể lưỡng tính, thụ tinh ngoài. Giun đũa là cá thể phân tính, thụ tinh trong. Hình 4. Hình dạng giun đũa Giun cái có lỗ sinh dục cái Giun đực có lỗ sinh dục đực Hình 3.Cấu tạo ngoài và ghép đôi ở giun đất Lỗ sinh dục cái Lỗ sinh dục đực Câu 2: Quan sát hình 3,4 em hãy cho biết : Giun đất, giun đũa là cá thể lưỡng tính hay phân tính? Thụ tinh trong hay thụ tinh ngoài?

PowerPoint Presentation:

Tên loài Thụ tinh Sinh sản Phát triển phôi Tập tính bảo vệ trứng Tập tính nuôi con Trai sông Châu chấu Cá chép Ếch đồng Thằn lằn đuôi dài Chim bồ câu Thỏ Những câu lựa chọn -Thụ tinh ngoài -Thụ tinh trong -Đẻ con -Đẻ trứng -Biến thái -Trực tiếp không nhau thai -Trực tiếp có nhau thai - Đào hang, lót ổ - Làm tổ , ấp trứng - Không ( đào hang và làm tổ ) - Bằng sữa diều , mớm mồi - Bằng sữa mẹ -Con non ( ấu trùng hay nòng nọc ) tự đi kiếm mồi Thụ tinh ngoài Đẻ trứng Biến thái Không Thụ tinh trong Đẻ trứng Đẻ trứng Đẻ trứng Đẻ trứng Đẻ trứng Đẻ con Thụ tinh ngoài Thụ tinh ngoài Thụ tinh trong Thụ tinh trong Thụ tinh trong Biến thái Trực tiếp không nhau thai Biến thái Trực tiếp không nhau thai Trực tiếp không nhau thai Trực tiếp có nhau thai Không Làm tổ , ấp trứng Đào hang, lót ổ Bằng sữa diều, mớm mồi Bằng sữa mẹ Không Không Không Con non tự đi kiếm mồi Con non tự đi kiếm mồi Con non tự đi kiếm mồi Con non tự đi kiếm mồi Con non tự đi kiếm mồi Bảng. Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật Trong sự tiến hóa về sinh sản thì sinh sản hữu tính có ưu thế hơn sinh sản vô tính được thể hiện ở những đặc điểm nào?

PowerPoint Presentation:

III. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính I. Sinh sản vô tính II. Sinh sản hữu tính Trong sự tiến hóa về sinh sản thì sinh sản hữu tính có ưu thế hơn sinh sản vô tính được thể hiện ở những đặc điểm: Thụ tinh trong. - Đẻ con, thai sinh. - Hình thức làm tổ, đào hang, chăm sóc trứng, nuôi con. => góp phần nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót và sức sống của cơ thể con cũng cao hơn hẳn. Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN

PowerPoint Presentation:

Củng cố - luyện tập Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng nhất: 1. Sinh sản vô tính là: A. Là hình thức sinh sản chỉ có ở thực vật bậc thấp B. Là hình thức sinh sản có 2 cơ thể tham gia C. Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng D. Tất cả đều đúng 2. Sinh sản hữu tính là: A. Là hình thức sinh sản chỉ có 1 cơ thể tham gia B. Là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng C. Là hình thức sinh sản chỉ có ở thực vật bậc cao D. Tất cả đều đúng 3. Sinh sản hữu tính tiến hóa hơn so với sinh sản vô tính : A. Sự thụ tinh B. Số cơ thể tham gia C. Kế thừa đặc điểm từ 1 cơ thể ban đầu D. Tất cả đều đúng

(?) Địa phương em đã làm gì để bảo vệ động vật trong mùa sinh sản?:

(?) Địa phương em đã làm gì để bảo vệ động vật trong mùa sinh sản? + Bảo vệ động vật trong mùa sinh sản. bằng cách: Cấm săn bắt cá thể cái và con non trong mùa sinh sản + Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường sống và động vật trong mùa sinh sản

PowerPoint Presentation:

Học bài và trả lời câu hỏi cuối SGK Đọc mục : “Em có biết” Xem lại ngành: Động Vật Không Xương Sống và Động Vật Có Xương Sống . Chuẩn bị bài 56: CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT XIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ HẸN GẶP LẠI ! Hướng dẫn về nhà

authorStream Live Help