Bài 47 : Đa dạng của thú : Bộ thú huyệt và bộ thú túi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

VÀ các em học sinh thân mến Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

PowerPoint Presentation:

Chứng minh sự hoàn thiện của thú so với các lớp động vật có xương sống đã học thông qua hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và đặc điểm sinh sản? * KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

tiết 51: bài 48: đa dạng của lớp thú sinh học lớp 7 Giáo viên: Bộ thú huyệt, bộ thú túi Hồ Thị Mai

PowerPoint Presentation:

Hs đọc thông tin SGK ( T 156 ) Nghiên cứu sơ đồ trả lời câu hỏi. Lớp thú (có lông mao, tuyến sữa) Thú đẻ trứng Thú đẻ con Bộ thú huyệt : thú mỏ vịt Con sơ sinh rất nhỏ được nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ. Con sơ sinh phát triển bình thường Bộ thú túi : Kanguru Các bộ thú còn lại. Sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở đặc điểm nào? Lớp thú có khoảng 4600 loài, 26 bộ. Ở Việt Nam phát hiện được 275 loài. Lớp thú có đặc điểm cơ bản nào để phân biệt với các lớp động vật khác? Phân biệt lớp thú dựa vào đặc điểm: Có lông mao, tuyến sữa. Người ta phân loại lớp thú dựa trên đặc điểm cơ bản nào? Phân loại lớp thú dựa vào đặc điểm sinh sản, chi, bộ răng và điều kiện sống. BÀI 48: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI • GIỚI THIỆU MỘT SỐ BỘ THÚ:

PowerPoint Presentation:

Lớp thú (có lông mao, tuyến sữa) Thú đẻ trứng Thú đẻ con Bộ thú huyệt : thú mỏ vịt Con sơ sinh rất nhỏ được nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ. Con sơ sinh phát triển bình thường Bộ thú túi : Kanguru Các bộ thú còn lại. • GIỚI THIỆU MỘT SỐ BỘ THÚ: BÀI 48: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI

PowerPoint Presentation:

BÀI 48: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI 1. BỘ THÚ HUYỆT:

PowerPoint Presentation:

Tại sao thú mỏ vịt đẻ trứng mà lại được xếp vào lớp thú? Thó má vÞt ®­îc xÕp vµo líp thó v× chóng cã bé l«ng mao vµ nu«i con b»ng s÷a -Tại sao thú mỏ vịt không bú mẹ như các thú khác (chó con hay mèo con)? Thú mỏ vịt con không bú mẹ như các thú khác vì: Thú mẹ không có núm vú. - Thú mỏ vịt có cấu tạo thích nghi với hoạt động sống dưới nước như thế nào? Thú mỏ vịt có cấu tạo: Chi có màng bơi, bộ lông mịn rậm không thấm nước. bµi 48: ®a d¹ng cña líp thó bé thó huyÖt, bé thó tói TiÕt 51: 1. BỘ THÚ HUYỆT:

PowerPoint Presentation:

bµi 48: ®a d¹ng cña líp thó bé thó huyÖt, bé thó tói TiÕt 51: 1. Bé THó HUYÖT:

PowerPoint Presentation:

bµi 48: ®a d¹ng cña líp thó bé thó huyÖt, bé thó tói 2. BỘ THÚ TÚI: TiÕt 51:

PowerPoint Presentation:

Kanguru có cấu tạo như thế nào phù hợp với lối sống chạy nhảy trên đồng cỏ? -Hai chân sau to, khoẻ, dài. -Đuôi dài, khoẻ. Tại sao Kanguru con phải nuôi trong túi ấp của mẹ? Vì con non nhỏ, phát triển chưa đầy đủ. bµi 48: ®a d¹ng cña líp thó bé thó huyÖt, bé thó tói TiÕt 51: 2. BỘ THÚ TÚI:

PowerPoint Presentation:

bµi 48: ®a d¹ng cña líp thó bé thó huyÖt, bé thó tói TiÕt 51: 2. BỘ THÚ TÚI:

PowerPoint Presentation:

LoàI Nơi sống Cấu tạo chi Sự di chuyển Sinh sản Con sơ sinh Bộ phận tiết sữa Cách bú sữa Thú mỏ vịt Kanguru Các câu trả lời lựa chọn 1. Nước ngọt, cạn. 1. Chi sau lớn, khoẻ. 2. Chi có màng bới 1. Đi trên cạn và bơi trong nước. 2. Nhảy. 1. Đẻ con. 2. Đẻ trứng. 1. Bình thường. 2. Rất nhỏ. 1. Có vú. 2. Không có núm vú, chỉ có tuyến sữa. 1. Ngoạm chặt lấy vú , bú thụ động . 2. Hấp thụ sữa trên lông thú mẹ , uống sữa hoà tan trong nước 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 So sánh đặc điểm đời sống và tập tính giữa thú mỏ vịt và Kanguru

PowerPoint Presentation:

bµi 48: ®a d¹ng cña líp thó bé thó huyÖt, bé thó tói TiÕt 51: So sánh đặc điểm sinh sản của thú mỏ vịt với Kanguru? * Thú mỏ vịt * Kanguru Đẻ trứng. Chưa có núm vú. Đẻ con. Có núm vú.

PowerPoint Presentation:

Em biÕt g× vÒ c¸ch tù vÖ cña Kanguru? bµi 48: ®a d¹ng cña líp thó bé thó huyÖt, bé thó tói TiÕt 51:

PowerPoint Presentation:

Củng cố: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng. 1. Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì: a. Cấu tạo thích nghi với đời sống ở nước. b. Có lông mao, nuôi con bằng sữa. c. Chân nằm ngang, các ngón có màng bơi. d. Đẻ trứng.

PowerPoint Presentation:

Củng cố: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng. 2. Con non của Kanguru phải nuôi trong túi ấp là do: Thú mẹ có đời sống chạy nhảy. b. Con non rất nhỏ, chưa phát triển đầy đủ. c. Con non chưa biết bú sữa. d. Con non còn quá nhỏ.

PowerPoint Presentation:

* Củng cố: Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng. 3. Bộ thú được xếp vào thú đẻ trứng là: a/ Bộ thú huyệt. b/ Bộ thú túi. c/ Bộ thú huyệt và bộ thú túi. d/ Bộ ăn sâu bọ.

PowerPoint Presentation:

-Học bài và trả lời câu hỏi trong SGK. -Tìm hiểu về đời sống của dơi và cá voi. * HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

PowerPoint Presentation:

TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY ĐÃ HẾT XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH CÓ SỨC KHOẺ DỒI DÀO, CÔNG TÁC TỐT VÀ HỌC TẬP TỐT.

authorStream Live Help