Bài 42 : Thực hành Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim Bồ câu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Ø Sinh 7 Tiết 46 : Thực hành : QUAN SÁT BỘ XƯƠNG & MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU

PowerPoint Presentation:

Tiết 44 – Bi 42 : Thực hành : QUAN SÁT BỘ XƯƠNG v MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU I. QUAN SÁT BỘ XƯƠNG : Quan sát hình sau :

PowerPoint Presentation:

Trả lời câu hỏi : ? Bộ xương chia làm mấy phần? ? Đặc điểm của từng phần? ? Đặc điểm nào thích nghi với đời sống?  Bộ xương chim chia làm 3 phần. Xương đầu : nhỏ, nhẹ. Xương thân : cột sống nối với xương sườn và xương lưỡi hái  lồng ngực. Xương chi : chi trước biến đổi thành cánh.  Xöông moû aùc coù maáu löôõi haùi. Chi tröôùc bieán thaønh caùnh.

PowerPoint Presentation:

 - Xương mỏ ác có mấu lưỡi hái. - Chi trước biến thành cánh.  Bộ xương nhẹ, xốp, vững chắc, mỏng. II. QUAN SÁT NỘI QUAN : 1. CÁC BƯỚC MỔ BỒ CÂU

PowerPoint Presentation:

Bước 1 : Xử lý mẫu bằng cách: chọc tủy làm rê liệt bồ câu Bước 2 : Đặt bồ câu nằm ngửa trên ván mổ, ghim đầu, 2 cánh, 2 chi sau vào ván mổ Bước 3 : Dùng nước vuốt nhẹ phần lông giữa bụng bồ câu hoặc nhổ bớt phần lông phía bụng Bước 4: Dùng kẹp và kéo cắt ngang một đường (1 cm ) trên hậu môn, từ đó cắt thẳng lên phía đầu, cắt ngang sang 2 chi trước và 2 chi sau, rồi ghim các phần cơ vào ván mổ (Khi cắt chú ý nâng mũi kéo tránh vào các nội quan) Bước 5: Dùng bông hoặc giấy thấm sạch máu, dùng dùi nhọn gỡ các nội quan và quan sát CÁC BƯỚC MỔ CHIM BỒ CÂU

PowerPoint Presentation:

Thảo luận hoàn thành bảng Các hệ cơ quan Các thành phần cấu tạo trong hệ Tiêu hoá Hô hấp Tuần hoàn Bài tiết Thực quản, diều, dạ dày tuyến, dạ dày cơ ruột, gan, tụy, lổ huyệt. Khí quaûn, phoåi, 9 tuùi khí. Tim 4 ngaên, heä maïch. Haäu thaän. 2. QUAN SÁT CÁC HỆ CƠ QUAN CỦA BỒ CÂU ĐỐI CHIẾU VỚI HÌNH 42.2 ĐIỀN VÀO BẢNG SAU 

PowerPoint Presentation:

Củng cố : Hướng dẫn HS tự học : Học bài, chuẩn bị bài. Chuẩn bị các kiến thức thực tế về các loài chim. Cố gắng học lên

authorStream Live Help