Bài 6: Phản xạ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

GIÁO ÁN SINH HỌC 8:

GIÁO ÁN SINH HỌC 8 Bài 6: PHẢN XẠ SV : Trần Thị Phương Dung

Kiểm tra bài cũ::

Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Hãy nêu thành phần cấu tạo của mô thần kinh? -Mô thần kinh gồm các tế bào thần kinh( nơron) và các tế bào thần kinh đệm. - Nơron có thân nối các sợi trục và sợi nhánh.

PowerPoint Presentation:

BÀI 6 PHẢN XẠ

I.MỤC TIÊU:

I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức Học xong bài này học sinh có khả năng: - Biết được chức năng cơ bản của nơron - Hiểu được phản xạ là gì? - Hiểu được 5 thành của một cung phản xạ và đường dẫn truyền thần kinh trong một cung phản xạ. - Vận dụng giải thích các hiện tượng trong thực tế.

PowerPoint Presentation:

2. Kĩ năng. - Quan sát phân tích - Vẽ hình vận dụng kiến thức vào thực tế 3. Thái độ. - Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng - Giáo dục ý thức bảo vệ cơ thể

I.CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA NƠRON:

I.CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA NƠRON 1.Cấu Tạo Quan sát hình và trả lời câu hỏi: -Hãy mô tả cấu tạo của một nơron điển hình?

PowerPoint Presentation:

Kết luận: Nơron gồm: - Thân: Chứa nhân, xung quanh là tua ngắn gọi là sợi nhánh - Tua dài: Sợi trục có bao mielin.

PowerPoint Presentation:

2. Chức năng Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Câu 1: Nơron có chức năng gì? Câu 2: Em có nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron li tâm?

Kết luận::

Kết luận: Nơron có chức năng: - Chức năng cảm ứng + Tiếp nhận kích thích + Phản ứng lại bằng cách phát sinh xung thần kinh - Chức năng dẫn truyền: + Xung thần kinh lan truyền theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh hoặc nơi tiếp nhận về thân nơron và truyền đi dọc theo sợi trục.

PowerPoint Presentation:

Hoàn thiện bảng sau: Câu 3: Có tất cả mấy loại nơron? -3 loại + Nơron hướng + Nơron li tâm + Nơron trung gian

PowerPoint Presentation:

Vị trí Chức năng Nơron hướng tâm( cảm giác) Nơron trung gian (Liên lạc) - Nơron li tâm - Thân nằm ngoài trung ương thần kinh -Truyền xung thần kinh từ cơ quan về trung ương thần kinh Nằm trong trung ương thần kinh -Thân nằm trong trung ương thần kinh - Sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng -Truyền xung thần kinh tới cơ quan phản ứng - Liên hệ giữa các nơ ron

II. CUNG PHẢN XẠ:

II. CUNG PHẢN XẠ 1.Phản xạ Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Câu 1: Phản xạ là gì? Cho ví dụ về phản xạ ở người và động vật? Câu 2: Nêu sự khác biệt giữa phản xạ ở động vật với hiện tượng cảm ứng ở thực vật ( ví dụ chạm tay vào cây hoa trinh nữ thì lá cụp lại)

PowerPoint Presentation:

Phản xạ là những phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.

PowerPoint Presentation:

Sự khác biệt: - Phản xạ ở động vật có sự tham gia của hệ thần kinh phản xạ phản ứng. - Cảm ứng ở thực vật do thành phần đặc biệt bên trong thực hiện. Ví dụ: Hiện tượng cụp lá ở cây hoa trinh nữ chủ yếu là những biến đổi về trương nước ở các tế bào gốc, không phải do thần kinh điều khiển.

Kết luận:

Kết luận Phản xạ là những phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.

2. Cung phản xạ:

2. Cung phản xạ

Quan sát hình và trả lời câu hỏi: Câu 1: Có những loại nơron nào tham gia vào cung phản xạ?:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi: Câu 1: Có những loại nơron nào tham gia vào cung phản xạ? *3 loại nơron tạo nên cung phản xạ là - Nơron hướng tâm - Nơron li tâm - Nơron trung gian

Câu 2: Nêu các thành phần của một cung phản xạ?:

Câu 2: Nêu các thành phần của một cung phản xạ? Thành phần của một cung phản xạ gồm: - Cơ quan thụ cảm - Nơron hướng tâm - Nơron li tâm - Nơron trung gian - Cơ quan phản ứng

PowerPoint Presentation:

Câu 3: Cung phản xạ là gì? Cung phản xạ là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thầnkinh đến cơ quan phản ứng.

PowerPoint Presentation:

Hãy giải thích phản xạ: - Khi kim đâm vào tay Rụt tay lại

PowerPoint Presentation:

- Kim ( kích thích) Cơ quan thụ cảm da Nơron hướng tâm Tuỷ sống( phân tích) Nơron li tâm Cơ ở ngón tay co tay, rụt lại.

Kết luận:

Kết luận + Cung phản xạ là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng. + Cung phản xạ gồm: - Cơ quan thụ cảm - Nơron hướng tâm - Nơron li tâm - Nơron trung gian - Cơ quan phản ứng

3. Vòng phản xạ:

3. Vòng phản xạ Thảo luận nhóm Đọc thông tin sgk, quan sát h6-2( sgk-21) và h6-3( sgk-22) Trung ương thần kinh Cơ quan thụ cảm Cơ quan phản ứng

PowerPoint Presentation:

Thảo luận: 1.Tìm sự sai khác giữa vòng phản xạ và cung phản xạ? 2.Thế nào là vòng phản xạ? 3. Vòng phản xạ có ý nghĩa như nào trong đời sống?

PowerPoint Presentation:

1. Vòng phản xạ có thêm yếu tố là đường hướng tâm ngược, chạy từ cơ quan phản ứng về trung ương sau khi phản xạ đã xảy ra làm cho phản xạ chính xác hơn.

PowerPoint Presentation:

2. Vòng phản xạ thực chất để điều chỉnh phản xạ nhờ có luồng thông tin ngược báo về trung ương.

PowerPoint Presentation:

3. Nhờ hoạt động của của phản xạ mà cơ thể thích nghi kịp thời với sự thay đổi của môi trường

Kết luận:

Kết luận -Vòng phản xạ thực chất để điều chỉnh phản xạ nhờ có luồng thông tin ngược báo về trung ương. -Phản xạ chính xác hơn.

Chọn câu trả lời đúng:

Chọn câu trả lời đúng 1. Một cung phản xạ gồm đầy đủ các thành phần là: a. Nơron hướng tâm,nơron li tâm và nơron trung gian b.Nơron hướng tâm,nơron li tâm, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng. c. Nơron hướng tâm,nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng. d. Nơron hướng tâm,nơron li tâm, nơron trung gian cơ quan thụ cảm.

2. Vai trò của nơron cảm giác là::

2. Vai trò của nơron cảm giác là: a.Truyền xung thần kinh về trung ương b. Truyền xung thần kinh đến cơ quan cảm ứng. c.Liên hệ giữa các nơron d.Nối các vùng khác nhau trong trung ương thần kinh.

DẶN DÒ:

DẶN DÒ Về nhà học bài và trả lời câu hỏi sgk Đọc và chuẩn bị bài mới

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help