Bài 2 Lai 1 cặp tính trạng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation: 

KÍNH CHÚC THẦY CÔ,CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN SỨC KHỎE,HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK LĂK CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CNTH VÀO GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC THCS NHÓM GIÁO VIÊN SINH HỌC HUYỆN EAKAR XIN KÍNH CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐỒNG NGHIỆP THỰC HIỆN : QUANG HUY - XUÂN LĨNH - TỐ NGA - ÁNH TUYẾT THÁNG 12/2006

PowerPoint Presentation: 

Thöïc hieän : Quang Huy - Xuaân Lónh - Toá Nga - AÙnh Tuyeát Thaùng 12/2006

SINH HỌC 9: 

SINH HỌC 9 Kiểm Tra Bài cũ Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh. ( , ) ......................là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu....................là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết. Di truyền Biến dị 5 10 15 20 25 30

PowerPoint Presentation: 

Ông là linh mục Grêgo Menđen (1822 – 1884) Người cộng hòa Sec ... Ai là người đặt nền móng cho di truyền học. Hãy kể một vài nét về tiểu sử của ông ? SINH HỌC 9 Kiểm Tra Bài cũ

PowerPoint Presentation: 

Bài 2 : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG I. Thí nghiệm của Menđen II. Giải thích kết quả thí nghiệm III. Lai phân tích IV. Ý nghĩa của tương quan trội lặn V. Trội không hoàn toàn Grego Menđen (1822-1884) SINH HỌC 9 Kiểm Tra Bài cũ

SINH HỌC 9: 

SINH HỌC 9 Bài 2 : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG I. Thí nghiệm của Menđen : - Đối tượng : Cây đậu Hà lan - Cặp tính trạng thuần chủng tương phản : Hoa đỏ Hoa trắng - Phương pháp tiến hành : Cắt bỏ nhị đực hoa đỏ Chuyển phấn hoa trắng thụ phấn cho hoa đỏ Grego Menđen (1822-1884)

SINH HỌC 9: 

SINH HỌC 9 Bài 2 : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG I. Thí nghiệm của Menđen : - Kết quả thí nghiệm : P F 1 F 2 Tæ leä kieåu hình F 2 Hoa ñoû X Hoa traéng Thaân cao X Thaân luøn Quaû luïc X Quaû vaøng Hoa ñoû Thaân cao Quaû luïc 705 hoa ñoû; 224 hoa traéng 787 thaân cao; 277 thaân luøn 428 quaû luïc; 152 quaû vaøng 3 : 1 3 : 1 3 : 1 Cho F1 tự thụ phấn Grego Menđen (1822-1884)

SINH HỌC 9: 

SINH HỌC 9 Bài 2 : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG I. Thí nghiệm của Menđen : - Kết quả thí nghiệm : P F 1 F 2 X Sơ đồ sự di truyền màu hoa Điền các từ hay cụm từ : Đồng tính; 3 trội : 1 lặn vào các chỗ trống trong câu sau : Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng, tương phản thì F1................... về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân ly tính trạng theo tỉ lệ trung bình ...................................... Đồng tính 3 trội : 1 lặn Grego Menđen (1822-1884)

SINH HỌC 9: 

SINH HỌC 9 Bài 2 : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG II. Menđen giải thích kết quả thí nghiệm : P F 1 F 2 X Sơ đồ giải thích kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng G G F1 AA aa A a A a Aa Aa A a A a AA Aa Aa aa Grego Menđen (1822-1884)

SINH HỌC 9: 

SINH HỌC 9 Bài 2 : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG II. Menđen giải thích kết quả thí nghiệm : F 2 Sơ đồ giải thích kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng G F1 A a A a A P F 1 X G AA aa a A a Aa Aa Aa (1) AA (1) Aa (1) aa (1) Grego Menđen (1822-1884)

SINH HỌC 9: 

SINH HỌC 9 Bài 2 : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG F 2 G F A a A a A P F 1 X G AA aa a A a Aa Aa Aa (1) AA (1) Aa (1) aa (1) Hãy quan sát hình bên và cho biết : Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 ? Tỉ lệ giao tử ở F1 là 1 : 1 (1A : 1a) Kết luận : Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong Cặp nhân tố di truyền phân li về một Giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P Grego Menđen (1822-1884)

SINH HỌC 9: 

SINH HỌC 9 Bài 2 : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG F 2 G F A a A a A P F 1 X G AA aa a A a Aa Aa Aa (1) AA (1) Aa (1) aa (1) Hãy quan sát hình bên và cho biết : Tỉ lệ các loại hợp tử ở F2 ? Tỉ lệ hợp tử ở F2 là 3 : 1 (3 trội : 1 lặn) Grego Menđen (1822-1884)

PowerPoint Presentation: 

Grego Menñen (1822-1884) F 2 G F A a A a A P F 1 X G AA aa a A a Aa Aa Aa (1) AA (1) Aa (1) aa (1) Hãy quan sát hình bên và cho biết : Tại sao F2 lại có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng ? Vì có 3 hoa mang tính trạng trội (A) và 1 hoa mang tính trạng lặn (aa) AA Aa Aa SINH HỌC 9 Bài 2 : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG aa

PowerPoint Presentation: 

Grego Menñen (1822-1884) Câu hỏi củng cố SINH HỌC 9 Bài 2 : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG Câu 1: Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa? Câu 2: Phát biểu nội dung định luật phân ly? Câu 3: Vì sao các hợp tử F1 đồng tính? Câu 4: Tỷ lệ kiểu hình ở hợp tử F2 ? Câu 5: Mỗi tính trạng trên cơ thể do ………………. nhân tố di truyền quy định. một cặp Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ tính trạng của cơ thể Ví dụ : Hoa đỏ, hoa trắng, thân cao, thân lùn, quả lục, quả xanh …. Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong Cặp nhân tố di truyền phân li về một Giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P Vì chúng có cùng một loại nhân tố di truyền như nhau

Xin chân thành cảm ơn các thầy cô, các anh chị và các bạn đã theo dõi và giúp đỡ: 

Xin chân thành cảm ơn các thầy cô, các anh chị và các bạn đã theo dõi và giúp đỡ BÀI HỌC KẾT THÚC Chào tạm biệt, hẹn gặp lại