Bài 1 Menden và Di truyền học

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN BÀI I: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC Di truyền học: Menđen người đặt nền móng cho di truyền học: Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của di truyền học: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

PowerPoint Presentation:

giống mẹ Giống bố Bản thân học sinh Tính trạng  Hãy liên hệ với bản thân và xác định xem mình giống và khác bố mẹ ở những điểm nào(ví dụ : hình dạng tai, mắt, mũi, tóc, màu mắt,da,… BÀI I: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC I .Di truyền học: cao Thấp Xoăn Thẳng Thẳng cong Vàng sáng Vàng sậm Hình dạng mũi Hình dạng tóc Lông mi Màu … da 1. Di truyền: X X X X X X X X

PowerPoint Presentation:

BÀI I: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC I .Di truyền học: 1. Di truyền: 2. Biến dị: 3. Di truyền học:

PowerPoint Presentation:

CÁC GIỐNG CÂY TRỒNG

PowerPoint Presentation:

Bò sữa Hà Lan Bò sind Lợn Lanđơrat Bớc sai Gà Tam Hoàng Gà Lơgo Vịt Kaki cambell ( VỊT SIÊU TRỨNG ) Cá chim trắng CÁC GIỐNG VẬT NUÔI

PowerPoint Presentation:

SƠ ĐỒ NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH BẰNG NUÔI CẤY MÔ

PowerPoint Presentation:

Nhµ m¸y chÕ biÕn h¹t gièng c«ng nghÖ cao

PowerPoint Presentation:

GIốNG LúA TBR1

PowerPoint Presentation:

GIốNG LúA CNR 36

PowerPoint Presentation:

GIỐNG NGÔ LAI

PowerPoint Presentation:

Cây ăn quả

PowerPoint Presentation:

GIỐNG ĐẬU TƯƠNG

PowerPoint Presentation:

4. Ý nghĩa thực tiễn di truyền học: BÀI I: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC I .Di truyền học: 1. Di truyền: 2. Biến dị: 3. Di truyền học:

PowerPoint Presentation:

BÀI I: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC I .Di truyền học: II .Menđen người đặt nền móng cho di truyền học: GREGOR MENDEL HÌNH 1.1: GRÊGO MENĐEN (1822 - 1884)

PowerPoint Presentation:

THÍ NGHIỆM LAI 1 TÍNH CỦA MENDEL Ở ĐẬU HÀ LAN

PowerPoint Presentation:

Loại tính trạng Các cặp TT tương phản Dạng vỏ hạt Màu hạt Vàng x xanh Trơn x nhăn Xám x trắng Không có ngấn x có ngấn Màu vỏ hạt Dạng quả Màu quả Lục x vàng Vị trí mọc Hoa,quả ở trên thân x ở ngọn Chiều cao cây Cao x Thấp  Hãy Quan sát hình và nêu nhân xét về đặc điểm của từng cặp tính trạng đem lai 11

PowerPoint Presentation:

BÀI I: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC I .Di truyền học: II .Menđen người đặt nền móng cho di truyền học: III .Một số thuật ngữ và kí hiệu của di truyền học:

PowerPoint Presentation:

MỘT SỐ KÍ HIỆU CƠ BẢN CỦA DI TRUYỀN HỌC Kí hiệu Nghĩa là P Cặp bố mẹ xuất phát X Phép lai G Giao tử F Thế hệ con lai ♂ giao tử đực ♀ Giao tử cái

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ Cho cà chua quả tròn thụ phấn với cà chua quả bầu dục thu được đời con toàn quả tròn . Nếu chỉ chọn cây cà chua quả bầu dục cho lai với nhau theo dõi liên tục qua nhiều đời , thấy đời con chỉ xuất hiện cà chua quả bầu dục . Câu hỏi : 1/. Hình dạng quả 1/. Thí nghiệm trên nghiên cứu sự di truyền của loại tính trạng nào? 2/. Kể tên tính trạng cây cà chua được mô tả trong bài. 3/. Chỉ ra cặp tính trạng tương phản 5/.Sử dụng các kí hiệu thích hợp cho trường hợptrên 4/. Cây cà chua nào được gọi là thuần chủng, cây nào là không thuần chủng? 2/. Cà chua quả tròn và quả bầu dục 3/. quả tròn x quả bầu dục 4/. quả tròn đời con không thuần chủng,quả bầu dục thuần chủng 5/.P: quả tròn x quả bầu dục F:đời con quả tròn và quả bầu dục Đáp án

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẨN HỌC Ở NHÀ Học bài dựa vào câu hỏi cuối sách giáo khoa. – Đọc mục “Em có biết” – Chuẩn bị bài mới: Lai một cặp tính trạng . + Đối tượng chọn làm thí nghiệm là gì? + Trong thí nghiệm chọn tính trạng nào đem lai . +Hoàn thành bảng 2/8 SGK + Trả lời 2 ô  trang 9/SGK

authorStream Live Help