Bài 2 Cấu tạo cơ thể người

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

chương I KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI BÀI 2 CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI

PowerPoint Presentation:

CẤU TẠO Các phần cơ thể - Cơ thể người gồm mấy phần? Kể tên các phần đó? Kết luận: - Cơ thể người được da bao bọc, da có các sản phẩm như: lông, tóc, móng. - Cơ thể người được chia làm 3 phần: đầu, thân và tay chân. <?> Quan sát hình 2.1 (tr.8-SGK) và trên màn hình, kết hợp với tự tìm hiểu bản thân, hãy trả lời câu hỏi sau:

PowerPoint Presentation:

<?> Quan sát hình 2.2 (tr.8- SGK) và trên màn hình, cho biết: -Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào? - Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực? - Những cơ quan nào nằm trong khoang bụng ? Kết luận: - Khoang ngực và khoang bụng được ngăn cách bởi cơ hoành - Khoang ngực chứa tim, phổi - Khoang bụng chứa dạ dày, ruột, gan, tụy, thận, bóng đái và cơ quan sinh dục

PowerPoint Presentation:

CẤU TẠO 1 . Các phần cơ thể 2. Các hệ cơ quan <?> Đọc thông tin SGK và quan sát hình vẽ trên màn hình: Hãy ghi tên các cơ quan có trong thành phần của mỗi hệ cơ quan và chức năng chính của mỗi hệ cơ quan vào bảng 2?

PowerPoint Presentation:

Hệ cơ quan Các cơ quan trong từng hệ cơ quan Chức năng của hệ cơ quan Hệ vận động Hệ tiêu hoá Hệ tuần hoàn Hệ hô hấp Hệ bài tiết Hệ thần kinh Bảng 2. Thành phần chức năng của các hệ cơ quan Cơ và xương Vận động và di chuyển Miệng, ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá Đường dẫn khí (mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản) và hai lá phổi Thận, ống dẫn nước tiểu và bóng đái Não, tuỷ sống, dây thần kinh và hạch thần kinh Tiếp nhận và biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể, hấp thụ chất dinh dưỡng Thực hiện trao đổi khí O2, CO2 giữa cơ thể với môi trường Lọc từ máu các chất thải để thải ra ngoài (bài tiết nước tiểu) Điều hoà, điều khiển hoạt động của các cơ quan trong cơ thể Tim và hệ mạch Vận chuyển chất dinh dưỡng, oxi tới các tế bào và vận chuyển các chất thải, CO2 từ tế bào tới cơ quan bài tiết

PowerPoint Presentation:

CẤU TẠO 1. Các phần cơ thể 2. Các hệ cơ quan <?> Ngoài các hệ cơ quan trên thì trong cơ thể còn các hệ cơ quan nào? Ngoài các cơ quan nêu trên thì trong cơ thể còn có da, các giác quan, hệ nội tiết và hệ sinh dục

PowerPoint Presentation:

II. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN <?> Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể được thể hiện như thế nào? Hãy phân tích một ví dụ cụ thể. Các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động chặt chẽ với nhau.

PowerPoint Presentation:

II. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN <?> Quan sát hình 2.3 hãy cho biết các mũi tên từ hệ thần kinh và hệ nội tiết tới các hệ cơ quan nói lên điều gì? Sự phối hợp hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể người dưới sự điều khiển của hệ thần kinh và hệ nội tiết. Hệ thần kinh và hệ nội tiết Hệ bài tiết Hệ tiêu hoá Hệ hô hấp Hệ tuần hoàn Hệ vận động

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ Cơ thể người có cấu tạo và sự sắp xếp các cơ quan, hệ cơ quan giống với động vật thuộc lớp thú. Các cơ quan trong cơ thể là một khối thống nhất, có sự phối hợp với nhau, cùng thực hiện chức năng sống. Sự phối hợp đó được thực hiện nhờ cơ chế thần kinh và cơ chế thể dịch.

PowerPoint Presentation:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1 . Khoang ngực và khoang bụng được ngăn cách bởi: A. Cơ ngực B. Cơ ngực C. Cơ hoành D. Cơ ngực và cơ bụng Câu 2. Khoang ngực chứa các cơ quan: A. Tim và phổi B. Ruột, gan, tim và phổi C. Dạ dày, ruột và gan D. Dạ dày và ruột

PowerPoint Presentation:

Câu 3. Khoang bụng chứa các cơ quan: A. Tim và phổi B. Dạ dày, ruột, gan, tụy, hệ bài tiết và hệ sinh dục C. Hệ bài tiết và hệ sinh dục D. Cả A, B và C

PowerPoint Presentation:

Câu 5 . Nối các nội dung ở hai cột dưới bảng sau cho phù hợp . Hệ cơ quan Chức năng của hệ cơ quan 1.Hệ vận động a. Vận chuyển chất dinh dưỡng, oxi tới các tế bào và vận chuyển các chất thải, CO 2 từ tế bào tới cơ quan bài tiết 2. Hệ tiêu hoá b. Điều hoà, điều khiển hoạt động của các cơ quan trong cơ thể 3. Hệ tuần hoàn c. Thực hiện trao đổi khí O 2­ , CO 2 giữa cơ thể với môi trường 4. Hệ hô hấp d. Lọc từ máu các chất thải để thải ra ngoài (bài tiết nước tiểu) 5. Hệ bài tiết e. Vận động và di chuyển 6. Hệ thần kinh f. Tiếp nhận và biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể , hấp thụ chất dinh dưỡng (Đáp án: 1 - e, 2 - f, 3 - a, 4 - c, 5 - d, 6 - b)

PowerPoint Presentation:

chương I KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI BÀI 2 CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI

authorStream Live Help