Bài 17 Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 17 : MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT I. MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP: Giun đất Đỉa biển Rươi Đỉa Sa sùng Vắt

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ: 1. Trình bày cấu tạo ngoài của giun đât? Nêu lợi ích của giun đất đối với đất trồng ? 2. Chọn các câu trả lời đúng: Giun đất xuất hiện cơ quan mới nào? A. Hệ tiêu hoá . B. Hệ thần kinh. C. Hệ tuần hoàn. D. Hệ sinh dục. E. Hệ bài tiết. G. Hệ cơ xương. * Cấu tạo ngoài: - Cơ thể dài, thuôn hai đầu. - Cơ thể phân đốt, mỗi đốt có một vòng tơ (chi bên). - Có đai sinh dục, lỗ sinh dục. * Lợi ích của giun đất đối với đất trồng: Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ.

PowerPoint Presentation:

Bài 17 : MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT I. MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP: Giun đất Đỉa biển Rươi Đỉa Sa sùng Vắt

PowerPoint Presentation:

Bài 17 : MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT I.MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP : Bài tập:Thảo luận chọn cụm từ gợi ý điền vào bảng sau. STT Môi trường sống Lối sống 1 Giun đất 2 Đỉa 3 Rươi 4 Giun đỏ 5 Vắt 6 Sa sùng đại diện đa dạng Cụm từ gợi ý: Đất ẩm, nước ngọt, nước mặn, nước lợ, lá cây..... Tự do, chui rúc, ký sinh, định cư..... Đất ẩm Chui rúc Nước ngọt, mặn, lợ. Ký sinh ngoài Nước lợ Tự do Nước ngọt Định cư Đất, lá cây Tự do Nước mặn Tự do

PowerPoint Presentation:

Kết luận: - Giun đốt có nhiều loại: Vắt, đỉa, giun đỏ, rươi, sa sùng... - Sống ở các môi trường: Đất ẩm, nước, lá cây... - Giun đốt có thể sống tự do, định cư hay chui rúc. Bài 17 : MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT I.MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP : 

PowerPoint Presentation:

II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA GIUN ĐỐT. Giun đất Giun đỏ Đỉa Rươi 1 Cơ thể phân đốt 2 Cơ thể không phân đốt 3 Có thể xoang (khoang cơ thể chính thứ) 4 Có hệ tuần hoàn,máu đỏ 5 H.T.K và giác quan phát triển 6 Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể 7 Ông tiêu hoá thiếu hậu môn 8 Ống tiêu hoá phân hoá 9 Hô hấp qua da hay bằng mang TT Đại diện Đặc điểm Bài tập: Thảo luận, đánh dấu (  ) và điền nội dung phù hợp để hoàn thiện bảng sau.                             I. MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP: Bài 17 : MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT o o o o o o o o

PowerPoint Presentation:

Kết luận: Đặc điểm chung của giun đốt : + Cơ thể dài phân đốt. + Có thể xoang. + Hô hấp qua da hay mang. + Hệ tuần hoàn kín, máu màu đỏ. + Hệ tiêu hoá phân hoá. + Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, giác quan phát triển. + Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể. Bài 17 : MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT I. MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP : II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA GIUN ĐỐT: 

PowerPoint Presentation:

Bài 17 : MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT I. MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP : II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA GIUN ĐỐT: III. VAI TRÒ CỦA GIUN ĐỐT: Bài tập: Tìm đại diện của giun đốt điền vào chỗ trống cho phù hợp với ý nghĩa của chúng - Làm thức ăn cho người:............................................................ - Làm thức ăn cho động vật khác:............................................... - Làm cho đất trồng xốp, thoáng:................................................ - Làm màu mỡ đất trồng:............................................................ - Làm thức ăn cho cá:.................................................................. - Có hại cho động vật và người:.................................................... Rươi, sa sùng,bông thùa..... Giun đất,giun đỏ, giun ít tơ..... Các loại giun đất... Các loại giun đất... Giun ít tơ ,rươi, sa sùng, rọm... Các loại đỉa,vắt... ? . Giun đốt có vai trò gì trong tự nhiên và trong đời sống con người ?

PowerPoint Presentation:

Bài 17 : MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT I. MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP : II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA GIUN ĐỐT: III. VAI TRÒ CỦA GIUN ĐỐT: Kết luận: - Lợi ích: Làm thức ăn cho người và động vật, làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ. - Tác hại: Hút máu người và động vật Gây bệnh 

PowerPoint Presentation:

Bài tâp1: Em hãy điền dấu đúng (Đ) sai (S)vào ô trống: Những đặc điểm đúng với giun đốt. S 1. Cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên. 2. Cơ thể dài phân đôt. 3. Có thể xoang. 4. Có xoang cơ thể chưa chính thức. 5. Hô hấp qua da hay mang. 6. Hệ tuần hoàn kín, máu màu đỏ. 7. Cơ quan tiêu hoá dạng ống, thiếu hậu môn. 8. Hệ tiêu hoá phân hoá. 9. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, giác quan phát triển. 10. Di chuyển nhờ lông bơi. 11. Di chuyển nhờ chi bên, hay tơ của thành cơ thể. § § S § § S § § S § Bài tập 2: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng. Để nhận biết đại diện của giun đốt cần dựa vào đặc điểm nào ? A. Cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên. B. Cơ thể hình trụ, có vỏ cuticun. C. Cơ thể hình giun phân đốt. D. . Cả A, B và C.

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI VÀ HỌC BÀI Ở NHÀ Học bài: 1- Học thuộc bài và trả lời các câu hỏi ( 1 ), ( 2 ) và ( 3 ) – SGK , Tr. 61. 2. Làm bài tập : - Làm bài tập ( 4 ) – SGK, Tr. 61. 3. Chuẩn bị bài sau: - Ôn tập các nội dung kiến thức các bài từ đầu năm học để chuẩn bị cho Bài Kiểm tra 45 ’. Chú ý Chương: Giun dẹp, giun tròn, giun đốt.

authorStream Live Help