Bài 12 MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Ki ểm tra bài cũ: trả lời câu hỏi sau Hãy cho biết nơi sán lá gan thường ẩn náu? và nêu tác hại cuả chúng? D.A

PowerPoint Presentation:

Sán lá gan thường kí sinh ở gan và mật trâu bò làm chúng gầy rạc . Sán kí sinh trong thịt bò ,thịt lợn tạo nên bệnh lợn gạo.

PowerPoint Presentation:

I.Một số Giun dẹp khác II. Đặc điểm chung phânI Bài 12: MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸP

PowerPoint Presentation:

Ngoài sán lá gan , sán lông còn gặp khoảng 4 nghìn loaì Giun dẹp khác chủ yếu là kí sinh Xét các đạ i diện sau: s án lá máu sán bã trầu sán dây

PowerPoint Presentation:

Con cái Con đực Sán lá máu kí sinh trong máu người 1. Sán lá máu

PowerPoint Presentation:

Kí sinh ở ruột lợn khi lợn ăn phải kén lẫn trong rau, bèo. Vật chủ trung gian gây bệnh là ốc, mút, ốc gạo. 2. Sán bã trầu

PowerPoint Presentation:

thân Các đốt cuối cùng chứa đày trứng Đầu sán có giác bám Các đốt chứa trứng sán dây 3.Sán dây

PowerPoint Presentation:

Vậy Giun dẹp thường kí sinh ở các bộ phận nào? Cách phòng chống? Kí sinh ở các bộ phận giàu chất dinh dưỡng như ruột gan, máu. Phòng chống: ăn thức ăn nấu chín, uống nước sôi để nguội, tắm giặt bằng nước sạch

PowerPoint Presentation:

II.Đặc điểm chung Các G iun dẹp tuy thích nghi vớ i lối sống khác nhau nhưng đều có chung một số đặc điểm. Hãy hòan thành bảng : một số đặc điểm cuả đại diện Giun dẹp trong SGK?

Bảng: Một số đặc điểm cuả đại diện Giun dẹp:

Bảng: M ột số đặc điểm cuả đại diện Giun dẹp stt đaị diện đặc điểm so sánh Sán lông Sán lá gan Sán dây 1 Cơ thể đối xứng + + + 2 mắt và lông bơi phát triển + 0 0 3 phân biệt đầu đuôi + + + 4 Mắt và lông bơi tiêu giảm 0 + + 5 Giác bám phát triển 0 + + 6 Ruột phân nhánh + + 0 7 Cơ quan sinh dục phát triển + + + 8 Phát triểnh qua gđ ấu trùng + + +

PowerPoint Presentation:

Từ bảng hãy rút ra các đặc điểm chung cuả ngành Giun dẹp Nhận xét chung : cơ thể đều có đối xứng 2 bên , ruột phân nhánh, chưa có hậu môn. có sự phân biệt đuôi, lưng, bụng . Kết luận

PowerPoint Presentation:

Kết luận bài Giun dẹp sôíng tự do hay là kí sinh đều Có cơ thể dẹp, đối xứng 2 bên , phân biệt đầu, lưng, bụng, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn . Ấu trùng phát triển qua các vật chủ trung gian.

authorStream Live Help