Bài 48 : Vai trò của thực vật đối với động vật và con người

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Bài 48 Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người:

Bài 48 Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người

(?) Qua các hình ảnh trên, em có nhận xét gì?:

(?) Qua các hình ảnh trên, em có nhận xét gì? Thực vật ăn động vật Cây cà độc dược Động vật ăn thực vật Nơi ở của động vật

I. Vai trò của thực vật đối với động vật.:

I. Vai trò của thực vật đối với động vật. 1) Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho động vật -Thực vật cung cấp oxi cho quá trình trao đổi khí của động vật và con người. -Thực vật còn là nguồn thức ăn của nhiều loài động vật.

Thực vật là thức ăn của động vật :

Thực vật là thức ăn của động vật

Phiếu học tập số 1. MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT:

Phiếu học tập số 1. MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT Tên con vật Thức ăn Lá Rễ, củ Cả cây Quả Hạt Thỏ Chuột Chim sẻ …

PowerPoint Presentation:

(?)Qua ví dụ vừa thảo luận, rút ra nhận xét gì? 1 số thực vật gây hại cho động vật: Tảo đỏ, cây thuốc cá…

(?)Chúng ta có nên tiêu diệt hết những thực vật gây hại không? Vì sao?:

(?)Chúng ta có nên tiêu diệt hết những thực vật gây hại không? Vì sao?

2)Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.:

2)Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật. (?)Thực vật còn có vai trò gì đối với động vật? Liên hệ lấy ví dụ thực tế. Ví dụ: Chim, kiến, ong, khỉ, tắc kè…

Kết luận::

Kết luận: Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật. Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật (và bản thân những động vật này lại là thức ăn cho động vật khác hoặc cho con người), cung cấp oxi dùng cho hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho một số động vật.

Phiếu học tập số 2: MỘT SỐ CÔNG DỤNG CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT:

Phiếu học tập số 2: MỘT SỐ CÔNG DỤNG CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT STT Tên cây Cây lương thực Cây thực phẩm Cây ăn quả Cây công nghiệp Cây lấy gỗ Cây làm thuốc Cây làm cảnh Công dụng khác

2)Những cây có hại cho sức khỏe con người.:

2)Những cây có hại cho sức khỏe con người. - Thuốc lá - Cây thuốc phiện Cây cần sa Cây cà độc dược

Kết luận::

Kết luận: Thực vật, nhất là thực vật Hạt kín có công dụng nhiều mặt. Ý nghĩa kinh tế của chúng rất lớn: cho gỗ dùng trong xây dựng và các ngành công nghiệp, cung cấp thức ăn cho con người, dùng làm thuốc…Đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, chúng ta cần bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên đó để làm giầu cho Tổ quốc. Bên cạnh đó cũng có một số cây có hại cho sức khỏe, chúng ta cần hết sức thận trọng khi khai thác hoặc tránh sử dụng.

Củng cố:

Củng cố Th ực vật Đ ộ ng v ậ t ăn th ự c v ậ t Đ ộ ng v ậ t ăn th ịt Là th ức ăn Là th ức ăn Con ng ườ i 1. Cho sơ đồ sau: Hãy thay thế các từ thực vật, động vật, bằng các tên cây, con vật cụ thể.

PowerPoint Presentation:

Để thực vật luôn mang lại lợi ích cho động vật và cho con người chúng ta cần có những biện pháp gì?

Hướng dẫn về nhà:

Hướng dẫn về nhà Các bộ phận khác nhau của thực vật khi rơi rụng hoặc chết đi có làm môi trường bị ô nhiễm không? Giải thích tại sao? Sưu tầm thông tin về số loài cây gây hại cho con người.

authorStream Live Help