Bài 46 : Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ: Cây trồng có nguồn gốc từ đâu? Cây trồng khác cây dại như thế nào? Vì sao có sự khác nhau đó ? Cho ví dụ.

PowerPoint Presentation:

Chất hữu cơ O 2 Quang hợp

PowerPoint Presentation:

QUANG HỢP Ánh sáng Khí cacbonic đi qua lỗ khí Chất hữu cơ rời lá đến mạch rây Lục lạp lấy ánh sáng Nước đến lá Nước đến lá

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG IX. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT I/ Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định ? Tiết 56, BÀI 46 : THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU

PowerPoint Presentation:

1/ Các hoạt động nào đã thải khí CO 2 vào trong không khí? 2/ Hoạt động nào làm giảm lượng CO 2 đồng thời làm tăng lượng O 2 trong không khí?

PowerPoint Presentation:

Khí cacbônic và ôxi trong không khí Phân hủy Hình 46.1 . Sơ đồ trao đổi khí Hợp chất có cacbon Quang hợp Hô hấp O 2 O 2 O 2 O 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 ®èt ch¸y

PowerPoint Presentation:

2 2 quang hợp * Nếu không có thực vật thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu không có thực vật thì lượng cacbonic sẽ tăng, lượng oxi sẽ giảm => sinh vật không sống được . Nhờ đâu mà lượng CO 2 và O 2 trong không khí được ổn định?

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG IX. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT I/ Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định ? *Nh ê thực vật quang hợp mà hàm lượng khí CO 2 và O 2 trong không khí được ổn định. II/ Thực vật giúp điều hòa khí hậu : Tiết 56, BÀI 46 : THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU

PowerPoint Presentation:

A B

PowerPoint Presentation:

Các yếu tố khí hậu Ngoài chỗ trống(A) Trong rừng(B) Ánh sáng Nhiệt độ Độ ẩm Gió Nắng nhiều, gay gắt Ánh sáng yếu Nóng Mát Khô Ẩm Mạnh Yếu 3/ Từ đó rút ra kết luận gì về vai trò của thực vật? 2/ Nguyên nhân nào khiến khí hậu giữa hai nơi A và B khác nhau? 1/ Lượng mưa giữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Ti ết 56 , BÀI 46 : THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU CHƯƠNG IX. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT I/ Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định ? *Nhờ thực vật quang hợp mà hàm lượng khí CO 2 và O 2 trong không khí được ổn định. II/ Thực vật giúp điều hòa khí hậu Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực.

PowerPoint Presentation:

Môi trường không khí bị ô nhiễm

PowerPoint Presentation:

* Do đâu mà môi trường không khí bị ô nhiễm?

PowerPoint Presentation:

Môi trường không khí bị ô nhiễm có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con người? III/ Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường

PowerPoint Presentation:

Em h·y ®Ò xuÊt biÖn ph¸p ®Ó gi¶m « nhiÔm m«i tr­êng?

PowerPoint Presentation:

Lá cây ngăn bụi và khí độc . Tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường. * Để giảm ô nhiễm môi trường, tại sao cần phải trồng nhiều cây xanh?

PowerPoint Presentation:

Tiết 56 , BÀI 46 : THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU CHƯƠNG IX. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT I/ Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định ? II/ Thực vật giúp điều hòa khí hậu : III/ Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường : Thực vật làm không khí trong lành vì lá cây có tác dụng ngăn bụi, diệt một số vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường. Nhờ thực vật quang hợp mà hàm lượng khí CO2 và O2 trong không khí được ổn định. Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực.

PowerPoint Presentation:

* Trắc nghiệm chọn lựa Câu hỏi : Tại sao người ta nói “ Rừng cây như lá phổi xanh” của con người? a) Vì cây xanh quang hợp hút vào khí CO 2 , nhả khí O 2 vào không khí giúp con người hô hấp. b) Vì cây xanh hô hấp hút vào khí O 2 , nhả khí CO 2 vào không khí. c) Nhờ lá cây có tác dụng ngăn bụi, diệt vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường d) Cả a, b, c đều đúng. e) Chỉ có a và c là đúng. sai Đúng

PowerPoint Presentation:

EM CÓ BIẾT ? Mỗi năm 1 ha rừng đã nhả vào không khí 16 – 30 tấn ôxi. Ôxi thoát ra được gió phát tán vào khoảng không gian rộng lớn, duy trì sự sống ở mọi nơi.

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG IX. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT Tiết 56, BÀI 46 : THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU I/ Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định ? Nhờ thực vật quang hợp mà hàm lượng khí CO2 và O2 trong không khí được ổn định. II/ Thực vật giúp điều hòa khí hậu : Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực. III/ Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường : Thực vật làm không khí trong lành vì lá cây có tác dụng ngăn bụi, diệt một số vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường.

authorStream Live Help