Bài 45 : Nguồn gốc cây trồng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Bài 45 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG:

Bài 45 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?:

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu? Dựa vào SGK mục 1 trả lời các câu hỏi sau đây: Cây như thế nào được gọi là cây trồng? Hãy kể tên một vài cây trồng và công dụng của chúng. Con người trồng cây nhằm mục đích gì?

Cây trồng có nguồn gốc từ đâu?:

Cây trồng có nguồn gốc từ đâu? Cây trồng bắt nguồn từ cây dại, cây trồng phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người

2.Cây trồng khác cây dại như thế nào?:

2.Cây trồng khác cây dại như thế nào? Nhận biết cây trồng và cây dại Chuối dại Chuối trồng

2.Cây trồng khác cây dại như thế nào?:

2.Cây trồng khác cây dại như thế nào? Quan sát hình trên và trả lời các câu hỏi sau đây: Hãy cho biết sự khác nhau giữa các bộ phận tưng ứng (rễ, thân, lá, hoa) của cây chuối dại và chuối trồng Vì sao có sự khác biệt đó?

PowerPoint Presentation:

Do nhu cầu sử dụng các bộ phận khác nhau nên con người đã tác động, cải tạo các bộ phận đó làm cho cây trồng khác xa cây dại

SO SÁNH CÂY DẠI VÀ CÂY TRỒNG:

SO SÁNH CÂY DẠI VÀ CÂY TRỒNG Quan sát hình dưới đây và hoàn thành phiếu học tập: HỒNG DẠI HỒNG TRỒNG

Quan sát hình trên và điền các thông tin cần thiết vào bảng sau::

Quan sát hình trên và điền các thông tin cần thiết vào bảng sau: STT TÊN CÂY BỘ PHẬN DÙNG SO SÁNH TÍNH CHẤT CÂY DẠI CÂY TRỒNG

Ví dụ::

Ví dụ: STT TÊN CÂY BỘ PHẬN DÙNG SO SÁNH TÍNH CHẤT CÂY DẠI CÂY TRỒNG 1. 2. Chuối …… Quả ……. Quả nhỏ, chát, nhiều hạt …… To, ngọt , không hạt ……

Quan sát hình sau và tiếp tục hoàn thành PHT:

Quan sát hình sau và tiếp tục hoàn thành PHT CẢI DẠI CẢI TRỒNG

Quan sát các hình dưới đây::

Quan sát các hình dưới đây:

Quan sát các hình trên, không sử dụng SGK trả lời câu hỏi sau::

Quan sát các hình trên, không sử dụng SGK trả lời câu hỏi sau: Để có được thành tựu như trên, con người đã sử dụng những phương pháp nào?

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?:

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì? Qua các hình trên, cho biết để cải tạo cây trồng người ta cần làm gì?

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?:

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì? Muốn cải tạo giống cây trồng cần: Cải biến tính di truyền: lai, chiết, ghép, chọn giống, cải tạo giống, nhân giống… Chăm sóc: tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh….

Bài tập về nhà::

Bài tập về nhà: Sưu tầm hình ảnh cho thấy hoạt động cải tạo của con người ảnh hưởng (tích cực và tiêu cực) đến cây trồng như thế nào? Sưu tầm hình ảnh, tin tức về nạn ô nhiễm môi trường

authorStream Live Help