Bài 44 : Sự phát triển của giới thực vật

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Họ tên: Vũ Bích Phương GV hướng dẫn: Cô Lê Thị Thu Khuyên KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH Trường THCS Kim Sơn Lớp 6C

Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó?:

Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó? Gi ớ i thực vật Th ực vật bậc thấp. Chưa có thân, lá, rễ; sống ở nước là chủ yếu Th ực vật bậc cao . Đã có thân, lá, rễ; sống trên cạn là chủ yếu Các ngànhT ảo R ễ giả, lá nhỏ hẹp, có bào tử; sống ở nơi ẩm ướt R ễ thật, lá đa dạng; sống ở các nơi khác nhau Ngành Rêu Có bào t ử Có h ạt Ngành Dương xỉ Có nón Có hoa qu ả Ngành H ạt trần Ngành H ạt kín Đáp án:

PowerPoint Presentation:

Tảo Rêu Quyết Hạt trần Hạt kín

1. Quá trình xuất hiện và phát triển của giới Thực vật:

1. Quá trình xuất hiện và phát triển của giới Thực vật Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

PowerPoint Presentation:

? Nghiên cứu sơ đồ và sắp xếp các câu sau theo trật tự đúng Sinh vật đầu tiên xuất hiện trong các đại dương có cấu tạo cơ thể đơn bào rất đơn giản. Khi các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng, thực vật ở cạn đầu tiên xuất hiện, đó là các Quyết trần phát triển từ Tảo đa bào nguyên thủy và là tổ tiên của Rêu, Quyết. Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn, Quyết cổ đại bị chết hàng loạt, một số khác sống sót đã phát triển cho ra Quyết ngày nay và Hạt trần. d. Từ đó chúng phát triển thành Tảo đa bào nguyên thủy là những đại diện đầu tiên cho giới thực vật, sau sẽ tiếp tục phát triển thành các Tảo sống dưới nước e. Khí hậu tiếp tục thay đổi, trở nên khô hơn do Mặt trời chiếu sáng liên tục, các Hạt trần nguyên thủy dần dần bị chết, thay vào đó là các Hạt trần ngày nay và Hạt kín g. Khi trên Trái Đất khí hậu còn rất nóng và ẩm thì Quyết phát triển mạnh, tạo thành các rừng cây gỗ lớn, đó là các Quyết cổ đại (Dương xỉ cổ).

PowerPoint Presentation:

a. Sinh vật đầu tiên xuất hiện trong các đại dương có cấu tạo cơ thể đơn bào rất đơn giản. d. Từ đó chúng phát triển thành các Tảo đơn bào nguyên thủy là những đại diện đầu tiên của giới Thực vật, sau sẽ tiếp tục phát triển thành Tảo sống ở nước. b. Khi các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng, thực vật ở cạn đầu tiên xuất hiện, đó là các Quyết trần từ tảo đa bào nguyên thủy và là tổ tiên của Rêu, Quyết. g. Khi trên trái đất khí hậu còn rất nóng và ẩm thì Quyết phát triển mạnh, tạo thành các rừng cây gỗ lớn, đó là các Quyết cổ đại (Dương xỉ cổ). c. Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn, Quyết cổ đại bị chết hàng loạt, một số khác sống sót đã phát triển cho ra Quyết ngày nay và Hạt trần. e. Khí hậu tiếp tục thay đổi, trở nên khô hơn do mặt trời chiếu sáng liên tục, các Hạt trần nguyên thủy dần dần bị chết, thay vào đó là các Hạt trần ngày nay và Hạt kín. Thứ tự đúng là:

PowerPoint Presentation:

Cơ thể sống đầu tiên Hạt kín Dương xỉ Rêu Tảo Các đại dương chiếm phần lớn diện tích trái đất Các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền được mở rộng Khí hậu nóng và rất ẩm Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn Tiếp tục khô hơn do mặt trời chiếu s áng liên tục Tảo nguyên thuỷ Các thực vật ở cạn đầu tiên ( Quyết trần) Dương xỉ cổ Hạt trần Hạt trần

PowerPoint Presentation:

Cơ thể sống đầu tiên Tảo nguyên thuỷ Các thực vật ở cạn đầu tiên ( Quyết trần) Dương xỉ cổ Hạt trần Tảo Các đại dương chiếm phần lớn diện tích trái đất Các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền được mở rộng Khí hậu nóng và rất ẩm Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn Tiếp tục khô hơn do mặt trời chiếu sáng liên tục Hạt kín Hạt trần Khí hậu nóng và rất ẩm Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn Rêu Dương xỉ

PowerPoint Presentation:

1. Quá trình xuất hiện và phát triển của giới thực vật Tổ tiên chung của thực vật là cơ thể sống đầu tiên xuất hiện ở nước Giới thực vật xuất hiện dần dần từ những dạng đơn giản đến phức tạp, thể hiện sự phát triển Thực vật và điều kiện sống bên ngoài có liên quan mật thiết với nhau Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật Tổ tiên chung của thực vật là gì? Có nhận xét gì về sự xuất hiện các nhóm thực vật mới với điều kiện môi trường thay đổi Giới thực vật từ Tảo đến Hạt kín đã tiến hóa như thế nào (về đặc điểm cấu tạo và sinh sản)

PowerPoint Presentation:

? Nhìn lại sơ đồ và cho biết sự phát triển của thực vật trải qua mấy giai đoạn? Đặc điểm của từng giai đoạn? Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

PowerPoint Presentation:

 - Sự xuất hiện các thực vật ở nước. - Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện.   Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật - Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật hạt kín 1. Quá trình xuất hiện và phát triển của giới thực vật - Tổ tiên chung của thực vật là cơ thể sống đầu tiên xuất hiện ở nước - Giới thực vật xuất hiện dần dần từ những dạng đơn giản đến phức tạp, thể hiện sự phát triển - Thực vật và điều kiện sống bên ngoài có liên quan mật thiết với nhau 2. Các giai đoạn phát triển của giới thực vật

PowerPoint Presentation:

Bài tập Bài 1 : Điền vào chỗ trống (…) các câu sau đây bằng những từ thích hợp: a. Tổ tiên chung của mọi sinh vật cũng như của giới thực vật ngày nay là ............................................... chúng xuất hiện trong các……..…… b. Dạng thực vật đầu tiên xuất hiện là……..….................. dạng thực vật xuất hiện sau cùng là ……….................. c. Sự chuyển môi trường sống từ dưới …………. lên ….…….. là nguyên nhân chính thúc đẩy sự tiến hoá của giới thực vật Cơ thể sống đầu tiên đại dương tảo nguyên thủy thực vật hạt kín nước cạn

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà: + Học bài ,trả lời các câu hỏi SGK + Làm bài tập trong vở bài tập + Xem trước bài 45: Nguồn gốc cây trồng

PowerPoint Presentation:

tạm biệt và hẹn gặp lại

authorStream Live Help