Bài 33 : Hạt và các bộ phận của hạt

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh về dự hội giảng MÔN: SINH HỌC 6 Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Việt Hồng Trường THCS Phúc Thành

PowerPoint Presentation:

H ạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Sau khi thụ tinh noãn phát triển thành hạt H ạt gồm có những bộ phận nào? Các loại hạt có đặc điểm gì giống và khác nhau?

PowerPoint Presentation:

bµi 33. h¹t vµ c¸c bé phËn cña h¹t tiÕt 40

PowerPoint Presentation:

Hình 33.2. Hạt ngô đã bóc vỏ Hình 33.1. Một nửa hạt đỗ đen đã bóc vỏ 1. Các bộ phận của hạt. Thân mầm Rễ mầm Chồi mầm Lá mầm chứa chất dinh dưỡng dự trữ Thân mầm Rễ mầm Chồi mầm Lá mầm Phôi nhũ Phôi

PowerPoint Presentation:

1. Các bộ phận của hạt Một lá mầm (1đ) Hai lá mầm (1đ) Phôi có mấy lá mầm? Vỏ hạt (1đ) Vỏ hạt (1đ) Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt? Ở phôi nhũ (1đ) Chồi mầm, thân mầm, lá mầm, rễ mầm (1đ) Vỏ, phôi và phôi nhũ (1đ) Hạt ngô Hạt đỗ đen Ở hai lá mầm (1đ) Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu? Chồi mầm, thân mầm, lá mầm, rễ mầm (1đ) Phôi gồm có những bộ phận nào? Vỏ và phôi (1đ) Hạt gồm có những bộ phận nào? Trả lời Câu hỏi Hãy trả lời các câu hỏi trong bảng dưới đây?

PowerPoint Presentation:

1. Các bộ phận của hạt Một lá mầm (1đ) Hai lá mầm (1đ) Phôi có mấy lá mầm? Vỏ hạt (1đ) Vỏ hạt (1đ) Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt? Ở phôi nhũ (1đ) Chồi mầm, thân mầm, lá mầm, rễ mầm (1đ) Vỏ, phôi và phôi nhũ (1đ) Hạt ngô Hạt đỗ đen Ở hai lá mầm (1đ) Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu? Chồi mầm, thân mầm, lá mầm, rễ mầm (1đ) Phôi gồm có những bộ phận nào? Vỏ và phôi (1đ) Hạt gồm có những bộ phận nào? Trả lời Câu hỏi Hãy trả lời các câu hỏi trong bảng dưới đây?

PowerPoint Presentation:

1. Các bộ phận của hạt Hạt gồm các bộ phận: - Vỏ - Phôi Lá mầm Rễ mầm Thân mầm Chồi mầm Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong lá mầm hoặc trong phôi nhũ. 

PowerPoint Presentation:

1. Các bộ phận của hạt Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh? Hạt để làm giống cần đủ các điều kiện sau: - Hạt to, chắc, mẩy: - Hạt không bị sứt sẹo: - Hạt không bị sâu bệnh: Có nhiều chất dinh dưỡng và có phôi khỏe. Đảm bảo cho hạt nảy mầm phát triển thành cây con. Cây non không bị sâu bệnh.

PowerPoint Presentation:

Phiếu học tập: So sánh hạt đỗ đen và hạt ngô b. Khác nhau …………………………………………………………………………………. ......... …………………………………………………………………………………. ......... …………………………………………………………………………………. ......... a. Giống nhau 1. Các bộ phận của hạt 2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm Hoạt động nhóm Ví dụ hạt khác Kết luận Hạt đỗ đen Phôi nhũ Số lá mầm Bộ phận chứa chất dinh dưỡng dự trữ Hạt ngô Đặc điểm

PowerPoint Presentation:

Phiếu học tập: So sánh hạt đỗ đen và hạt ngô b. Khác nhau - Hạt đều gồm có vỏ và phôi. - Phôi đều gồm có các bộ phận: Lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm. a. Giống nhau 1. Các bộ phận của hạt 2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm Hạt thóc,hạt kê,... Hạt lạc,hạt bưởi,... Ví dụ hạt khác Hạt một lá mầm Hạt hai lá mầm Kết luận Hai lá mầm Hai Không có Hạt đỗ đen Có Phôi nhũ Một Số lá mầm Phôi nhũ Bộ phận chứa chất dinh dưỡng dự trữ Hạt ngô Đặc điểm

PowerPoint Presentation:

1. Các bộ phận của hạt 2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm - Cây hai lá mầm:  - Cây một lá mầm: Phôi của hạt chỉ có một lá mầm. Phôi của hạt có hai lá mầm. Căn cứ vào số lá mầm của phôi, phân cây thành hai nhóm:

PowerPoint Presentation:

1. Các bộ phận của hạt 2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm

PowerPoint Presentation:

1. Các bộ phận của hạt 2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm - Vỏ - Phôi Lá mầm Rễ mầm Thân mầm Chồi mầm Hạt gồm các bộ phận: Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong lá mầm hoặc trong phôi nhũ.

PowerPoint Presentation:

2 1 3 Nhóm 1 (DÃY 1) 3 2 1 Nhóm 2 (DÃY 2) Thành phần: Trò chơi Tiếp sức Mỗi dãy một nhóm (3 người)

PowerPoint Presentation:

Trß ch¬i TiÕp søc Các thành viên trong nhóm luân phiên ghi tên cây vào ô tương ứng ( khác loại cây của người kế trước). Mỗi ô ghi tên một cây. Thời gian: 2 phút. Cách chơi: Cây 2 lá mầm Cây 1 lá mầm Cây 2 lá mầm Cây 1 lá mầm Nhóm 2 Nhóm 1 Liệt kê cáccây một lá mầm, cây hai lá mầm Nhóm 2 1 2 1 Nhóm 1 3 2 1 …... …... …... …... …... Bắt đầu

PowerPoint Presentation:

TRÒ CHƠI TIẾP SỨC 2 1 3 Nhóm 1 3 2 1 Nhóm 2

PowerPoint Presentation:

? Hướng dẫn về nhà Học thuộc bài và trả lời câu hỏi trong SGK. Làm bài tập trang 109 - SGK. Chuẩn bị bài sau: Các loại quả: Quả chò, quả ké, quả trinh nữ, quả cải, quả chi chi, quả đỗ,… Hạt: Hạt xà cừ,…

authorStream Live Help