BÀI 31 : THỤ TINH KẾT HẠT TẠO QUẢ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THCS THANH LÂM NĂM HỌC 2010-2011 Tiết 38 – bài 31 THỤ TINH, KẾT HẠT, TẠO QUẢ

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ: 1/ Thụ phấn là gì? 2/ Nêu những đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió? ( Kể tên 2 loại hoa thụ phấn nhờ gió) 3/ Khi thụ phấn nhờ gió gặp khó khăn thì bằng cách nào các hoa này được thụ phấn ?

PowerPoint Presentation:

Thụ phấn là gì ?

PowerPoint Presentation:

Bài 31: THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ 1/ Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn :

PowerPoint Presentation:

1 2 4 5 6 7 8 9 10 Bao phấn Hạt phấn Đầu nhụy Ống phấn Vòi nhụy Bầu nhụy noãn noãn Hạt phấn nảy mầm Mô tả hiện tượng nảy mầm của hạt phấn ? Nêu tên các bộ phận của hoa ? Tế bào sinh dục đực

PowerPoint Presentation:

1/ Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn : 2/ Thụ tinh : - Sau khi thụ phấn hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhuỵ trương lên nẩy mầm thành ống phấn, tế bào sinh dục đực được chuyển đến phần đầu của ống phấn. - Ống phấn xuyên qua đầu nhụy, vòi nhụy đến bầu nhụy tiếp xúc với noãn. - Đầu ống phấn chui vào nỗn . Bài 31: THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ

PowerPoint Presentation:

10 Bao phấn Hạt phấn Hạt phấn nảy mầm Tế bào sinh dục đực Đầu nhụy Ống phấn Vòi nhụy Bầu nhụy noãn Tế bào sinh dục cái Thụ tinh là gì ? Sự thụ tinh xảy ra tại phần nào của hoa ? Sau khi thụ phấn ở hoa xảy ra hiện tượng gì ?

PowerPoint Presentation:

- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực( tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái ( trứng) có trong noãn tạo thành 1 tế bào mới gọi là hợp tử. Bài 31: THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ 1/ Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn : 2/ Thụ tinh :

PowerPoint Presentation:

Bao phấn Haït phaán Hạt phấn nảy mầm Đầu nhụy Ống phấn Vòi nhụy Bầu nhụy noãn Tế bào sinh dục cái Tế bào sinh dục đực Vì sao nói sự thụ tinh là dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu tính ?

PowerPoint Presentation:

1/ Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn : 2/ Thụ tinh : - Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực( tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái ( trứng) có trong noãn tạo thành 1 tế bào mới gọi là hợp tử. - Sinh sản có hiện tượng thụ tinh goïi là sinh sản hữu tính. Bài 31: THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ

PowerPoint Presentation:

Tế bào sinh dục cái Tế bào sinh dục đực Bao phấn Haït phaán Hạt phấn nảy mầm Bầu nhụy Ống phấn noãn noãn Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ?

PowerPoint Presentation:

1/ Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn : 2/ Thụ tinh : 3/ Kết hạt va ø tạo quả : Bài 31: THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ TBSD cái TBSD đực noãn Hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Qủa do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt ? Qủa có chức năng gì? Sau khi thụ tinh: - Hợp tử  phôi. - Noãn hạt chứa phôi; Vỏ noãn  vỏ hạt. - Bầu nhuỵ quả chứa hạt. - Các bộ phận khác của hoa héo và rụng (1 số ít loài cây ở quả còn dấu tích của 1 số bộ phận của hoa: l đi, đầu nhụy, vịi nhụy,…).

CỦNG CỐ KIẾN THỨC::

CỦNG CỐ KIẾN THỨC : * Khoanh tròn vào câu trả lời đúng: 1. Bộ phận của hoa về sau phát triển thành quả là bộ phận nào ? A. Đầu nhuỵ. B. Bầu nhuỵ . C. Vòi nhuỵ. O 2. Hạt trong quả do bộ phận nào phát triển thành ? A. Hạt phấn. B. Vỏ noãn. C. Noãn. O 3. Thế nào là sự thụ tinh ? A. Là quá trình tại noãn, tế bào sinh dục đực kết hợp vơí tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành tế bào mới gọi là hợp tử. B. Là quá trình hình thành tế bào mới gọi là hợp tử. C. Là quá trình tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái. O

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: HỌC BÀI VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI . XEM TRƯỚC BÀI 32 ( QUAN SÁT H.32.1  THỬ PHÂN LOẠI CÁC QUẢ)

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO SỨC KHOẺ VÀ CÔNG TÁC TỐT.

authorStream Live Help