Bài 30 Sự thụ phấn

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

THCS Phạm Đình Hổ Q.6 MÔN SINH HỌC 6 Gv : Nguyễn Thị Kiều Thu

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ:

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ĐÀI TRÀNG Bao phấn Chỉ nhị NHỊ Đầu nhụy Vòi nhụy Bầu nhụy Noãn Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao? 1/ Hãy nêu đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa? NHỤY

PowerPoint Presentation:

2/ Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa, hãy phân chia các nhóm hoa sau: Hoa dâm bụt Hoa đơn tính Hoa lưỡng tính

PowerPoint Presentation:

3/ Dựa vào cách xếp hoa trên cây, hãy phân loại các nhóm hoa sau đây: Hoa cẩm tú cầu Hoa dâm bụt Hoa trang Hoa ngọc lan Hoa mọc đơn độc Hoa moc thành cụm

PowerPoint Presentation:

Bài 30 : Thụ phấn Sự thụ phấn

PowerPoint Presentation:

Bài 30 : Thụ phấn I/ Khái niệm: Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. H : Có mấy hình thức thụ phấn? II/ Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn : a/ Hoa tự thụ phấn:

PowerPoint Presentation:

H: Thế nào là hoa tự thụ phấn? * Hãy cho biết đặc điểm của hoa tự thụ phấn?

PowerPoint Presentation:

Bài 30 : Thụ phấn I/ Khái niệm: Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. II/ Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn : a/ Hoa tự thụ phấn: Là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó . b/ Hoa giao phấn:

PowerPoint Presentation:

GIAO PHẤN CÂU HỎI: 1/ Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào? 2/ Hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhờ những yếu tố nào?

PowerPoint Presentation:

Bài 30 : Thụ phấn I/ Khái niệm: Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. II/ Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn : a/ Hoa tự thụ phấn: Là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó . b/ Hoa giao phấn: Là hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhụy của hoa khác. III/ Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

PowerPoint Presentation:

1/ Hoa có đặc điểm gì dễ hấp dẫn sâu bọ? 2/ Tràng hoa có đặc điểm gì làm cho sâu bọ muốn lấy mật hoặc lấy phấn hoa thường phải chui vào trong hoa? 3/ Nhị của hoa có đặc điểm gì khiến sâu bọ khi đến lấy mật hoặc phấn hoa thường mang theo hạt phấn sang hoa khác? 4/ Nhụy hoa có đặc điểm gì khiến sâu bọ khi đến thì hạt phấn của hoa khác thường bị dính vào đầu nhụy? H : Hãy tóm tắt những đặc điểm chủ yếu của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Ong lấy phấn hoa

PowerPoint Presentation:

Bài 30 : Thụ phấn I/ Khái niệm: Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. II/ Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn : a/ Hoa tự thụ phấn: Là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó . b/ Hoa giao phấn: Là hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhụy của hoa khác. III/ Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ - Tràng hoa có màu sắc sặc sỡ, có hương thơm, mật ngọt. - Hạt phấn to và có gai. - Đầu nhụy có chất dính.

PowerPoint Presentation:

Thụ phấn( tiếp theo) IV/ Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió :

PowerPoint Presentation:

* Đặc điểm của cây có hoa thụ phấn nhờ gió: - Hoa thường tập trung ở ngọn cây. - Bao hoa thường tiêu giảm. - Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng. - Hạt phấn rất nhiều, nhỏ và nhẹ. - Đầu nhụy dài, có nhiều lông. H : Những đặc điểm đó có lợi gì cho sự thụ phấn nhờ gió?

PowerPoint Presentation:

Thụ phấn( tiếp theo) IV/ Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió : Những cây thụ phấn nhờ gió thường có hoa nằm ở ngọn cây; bao hoa thường tiêu giảm; chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ; đầu nhụy thường có lông dính. V/ Ứng dụng kiến thức về thụ phấn.

PowerPoint Presentation:

Thụ phấn( tiếp theo) IV/ Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió : Những cây thụ phấn nhờ gió thường có hoa nằm ở ngọn cây; bao hoa thường tiêu giảm; chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ; đầu nhụy thường có lông dính. V/ Ứng dụng kiến thức về thụ phấn. Con người có thể chủ động giúp cho hoa giao phấn làm tăng sản phẩm quả và hạt, tạo được những giống lai mới có phẩm chất tốt và năng suất cao.

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ BÀI

PowerPoint Presentation:

Chọn câu trả lời đúng: * Hiện tượng giao phấn ở hoa có thể được thực hiện nhờ những yếu tố nào? Câu 1: a) Gió b) Nước c) Sâu bọ d) Người X X X X

PowerPoint Presentation:

Chọn câu trả lời đúng nhất: * Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có những đặc điểm nào? Câu 2: a) Quả khi chín tự mở được. b) Quả có gai móc. c) Quả hoặc hạt nhẹ, thường có cánh hoặc chùm lông. d) Tất cả các đặc điểm trên. X

PowerPoint Presentation:

Câu 3: * Những cây có hoa nở về ban đêm như: nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì thu hút sâu bọ?

PowerPoint Presentation:

Chọn câu trả lời đúng nhất: * Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì? Câu 4: a) Ong giúp giao phấn cho hoa, tạo năng suất cao. b) Ong cho mật và sữa chúa làm thuốc và thực phẩm cho con người. c) Đàn ong có điều kiện phát triển tốt. d) Cả a, b, c đều đúng. X Cả a, b, c đều đúng.

PowerPoint Presentation:

* Em hãy chọn một số từ sau đây điền vào chỗ trống cho thích hợp: Tự thụ phấn , thụ phấn , lưỡng tính , màu sắc sặc sỡ , gió , tiêu giảm , có lông dính , nhẹ , nhỏ . Câu 5: - (1) . . . . . . . . . . . . . là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. - Hoa tự thụ phấn là loại hoa (2). . . . . . . . . . . . . . . . . - Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó gọi là hoa (3) . . . . . . . . . . . . . . . - Những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có (4) . . . . . . . . . . . . . . . . ., còn những hoa thụ phấn nhờ (5). . . . . . , thường có hoa nằm ở ngọn cây; bao hoa thường (6) . . . . . . . . . . . , chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều, (7). . . . . . ., (8) . . . . . . , đầu nhụy thường(9) . . . . . . . . . . . . . /. Thụ phấn lưỡng tính tự thụ phấn màu sắc sặc sỡ gió tiêu giảm nhẹ có lông dính nhỏ

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : HỌC BÀI XEM TRƯỚC BÀI 31: THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ. ( QUAN SÁT HÌNH 31.1 VÀ ĐỌC PHẦN CHÚ THÍCH )

authorStream Live Help